รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1Office 2016 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25601
2ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25602
3สร้าง ปรับแต่งและจัดการเอกสารด้วย Word 2013 ฉบับสมบูรณ์อัมรินทร์ เพ็ชรกุล25601
4การออกแบบและผลิตนิตยสาร : จากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อดิจิทัลทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์25602
5โปรแกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสตร์การสอน : ทฤษฎีสู่การปฎิบัติจินตวีร์ คล้ายสังข์25601
6เปิดร้านออนไลน์ Open your online shopปิยะ นากสงค์25591
7พัฒนา Android App สำหรับ Mobile device & smartwatchกอบเกียรติ สระอุบล25591
8การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมวีระชัย ภัทรารมย์25592
9ฉลาดรู้เน็ต 2 ตอน Trust on Internet (ToI)สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)25592
10Infographic design ฉบับ Quick start + Easy workshop + Make moneyธัญธัช นันท์ชนก25591
11Graphic design quiz ออกแบบอย่างไรให้สวย? vol.2Hara, Hiroshi25591
12รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)25591
13การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเขมปริต ขุนราชเสนา25591
14Photoshop CC basic retouch ฉบับมือใหม่หัดแต่งภาพอนัน วาโซะ25591
15คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์ศุภชัย สมพานิช25591
16Graphic design quiz ออกแบบอย่างไรให้สวย? vol.1Tanaka, Kumiko25591
17สุดยอดเคล็ดลับอัพสกิล Photoshopเฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ25591
18คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์สุธีร์ นวกุล25591
19ติดตั้งและบริหารระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์อาณัติ รัตนถิรกุล25581
20เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1พนารัตน์ แสงวิจิตร25581
21Basic infographic : ใช้พลังของภาพ สร้างการสื่อสารที่ง่ายและสนุกSakurada, Jun25581
22แบ็คอัพ กู้ข้อมูล เรียกคืน Windowsสุรพันธ์ สามาตรกูล25581
23การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodleพนารัตน์ แสงวิจิตร25581
24ตกแต่งภาพกราฟิก Photoshop CS6 ฉบับสมบูรณ์ปิยะ นาคสงค์25581
25สร้าง Responsive learning ด้วย Adobe Captivate 8กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย25581
26คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25585
27คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่O' Leary, Timothy J.2558 3
28วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิศวกรรมศาสตร์.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์25585
29Graphic design school : the principles and practice of graphic designDabner, David25581
30การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิงรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม25581
31พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีและอัลกอริทึมประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์25581
32รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2556ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย25572
33ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS6 สำหรับผู้เริ่มต้นจุฑามาศ จิวะสังข์25571
34Drawing comic 3 ออกแบบและวาดตัวละครสุดประทับใจC.C Club25571
35การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ปรีชา พินชุนศรี25571
36เก่งสวย รวยเปลี่ยนโลก Startupภัทรพร (สุขสมปอง) สกุลคู25573
37รายงานสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ.2557กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)25571
38Thinkomic วิธีคิดฉบับการ์ตูนThink แตก25571
39รายงานประจำปี พ.ศ.2556 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)25572
40หัวใจนักปราชญ์ ฟัง คิด ถาม เขียน เป็นเซียนได้ไม่ยากสมชาติ กิจยรรยง25571
41การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการวาดภาพลายเส้นนิตยา เปล่งเจริญศิริชัย25571
42รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)25572
43กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์องอาจ สิงห์ลำพอง25571
44ศิลปะการถ่ายภาพบุคคลชลิดา ทรงประสิทธิ์25571
45คู่มือสร้างเว็บไซต์และ Mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & workshopวิภารัตน์ พิศภูมิวิถี25571
46การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเรื่อง "หนูเกิดมาได้อย่างไร"ทรงวุฒิ ศรีรัตนมงคล25571
47เคล็ดลับใช้สมองผลิตความคิดแบบไม่มีวันหมด!Wolff, Jurgen25571
48ทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)25571
49รายงานประจำปี พ.ศ.2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)25571
50สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอ After Effects CS6 สำหรับผู้เริ่มต้นจุฑามาศ จิวะสังข์25571
51Drawing comic 4 วาดการ์ตูน SD อย่างไร ให้น่ารักสุดๆC.C Club25571
52ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 สำหรับผู้เริ่มต้นพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25571
53Max's book แอพสู่ฝันพันล้านธีระชาติ ก่อตระกูล25563
54จิตวิทยาทั่วไปณัฐภร อินทุยศ25561
55คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ไกรศร ตั้งโอภากุล25561
56เขียนบทหนังซัดคนดูให้อยู่หมัดธิดา ผลิตผลการพิมพ์25561
57Samsung Galaxy Note II ฉบับสมบูรณ์อัมรินทร์ เพ็ชรกุล25561
58หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
59ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25561
60งานวิชาการด้านความมั่นคงข้อมูลข่าวสาร (Cyber security) และทฤษฎีการทำสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information warfare)สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25561
61หลักการเขียนบทโทรทัศน์อรนุช เลิศจรรยารักษ์25561
62สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 6กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย25561
63สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชันด้วย Flash CS6 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25562
64รายงานสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ.2556กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)25562
65คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic : ครอบคลุมเวอร์ชัน 2010/2012ศุภชัย สมพานิช25561
66หัดวาดการ์ตูนน่ารัก Q-Styleเฟยเล่อเหนี่ยว25561
67รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประมวลผลภาพการแพทย์ณัชชา หลิ่วรุ่งเรือง25563
68คู่มือ Illustrator CS6 Professional guide ฉบับสมบูรณ์วสันต์ พึ่งพูลผล25561
69รวยด้วยการเขียนบทความออนไลน์ง่ายนิดเดียว ฉบับพื้นฐานณัฐดนัย อ่วมชำนาญไพร25561
70ฝึกวาดการ์ตูนล้อเลียนน่ารักด้วยปากกาด้ามเดียวเฟยเล่อเหนี่ยว25561
71ตัดต่อโฮมวิดีโอง่ายๆ ด้วย Ulead X5 ฉบับสมบูรณ์รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล25561
72การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องการระบายสีดิจิทัลนิตยา เปล่งเจริญศิริชัย25561
733.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ เล่ม 1 ไพโรจน์ ไววานิชกิจ25551
74พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 + CSS3 + JavaScript ฉบับสมบูรณ์จีราวุธ วารินทร์25551
75การวิเคราะห์และออกแบบระบบโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25551
76คู่มือใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นสุธีร์ นวกุล25551
77สร้างเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript DHTML ฉบับสมบูรณ์ประชา พฤกษ์ประเสริฐ25551
78Cartoon character design ออกแบบการ์ตูนอย่างมีสไตล์ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์25551
79หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
80วันนักประดิษฐ์ 2555สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25551
81หลักการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์คมสัน รัตนะสิมากูล25551
82เปลี่ยนมุมคิด...ด้วยจิตวิทยาภาคพิสดารWiseman, Richard25551
83สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพ : Volume 2สมรัก ปริยะวาที25551
84คู่มือ Photoshop CS6 professional guide ฉบับสมบูรณ์เกียรติพงษ์ บุญจิตร25551
85คู่มือ Windows Server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริง Step by Stepธัญพล ษณะนาคินทร์25551
86Facebook marketing the realityปิยะบุตร สุทธิดารา25551
87สร้างสรรค์พรีเซนเตชั่นด้วย PowerPoint 2010 อย่างมือโปรฯสุธีร์ นวกุล25541
88วิถีแห่งสตีฟ จอบส์Elliot, Jay@25541
89ออกแบบสร้างเว็บไซต์ Photoshop + Dreamweaverเกียรติพงษ์ บุญจิตร25541
90Hot shoe diaries บันทึกลับถ่ายภาพสวยด้วยแฟลชในแบบฉบับ Joe McNally เล่ม 1McNally, Joe25541
91สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย Flash CS5.5 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25541
92แชะ!! รวยด้วยภาพถ่ายสุระ นวลประดิษฐ์25541
93สร้างสื่อมัลติมีเดียแบบฉบับมืออาชีพด้วย Camtasia Studio & Snagitถิรวัฒน์ โซวิกุล25541
94After Effects CS5พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช25541
95Insight Illustrator CS5 ฉบับสมบูรณ์บุญญาดา ช้อนขุนทด25541
96สร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับ E-Learning และการนำเสนอแบบมืออาชีพชาลี กาญจนรัตน์25541
97ปรับแต่งและเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้ภาพสวย Photoshop+Plugins Photo Retouchชาตพล นภาวารี25541
98Professional web design CS5 : เรียนรู้กระบวนการสร้างและออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์25541
99Insight Photoshop CS5 ฉบับสมบูรณ์ดวงพร เกี๋ยงคำ25541
100คู่มือเรียนรู้และใช้งาน Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์สุพีชา กิรจิตตกุล25541
101รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2553มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25542
102รวมเทคนิคสร้างสรรค์งานวิดีโอและเอฟเฟ็กต์ After Effects video techniquesจุฑามาศ จิวะสังข์25541
103หลักการออกแบบเว็บไซด์ทางการศึกษา : ทฤษฎีสู่การปฎิบัติจินตวีร์ คล้ายสังข์25542
104พลังกลุ่มไร้สังกัดShirky, Clay25541
105อ่านสนุก ใช้งานง่าย Word 2010 ฉบับสมบูรณ์สุธีร์ นวกุล25541
106รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel 2010 ฉบับรู้ลึก ใช้งานจริงจักรทิพย์ ชีวพัฒน์25541
107หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
108ตัดต่องานวิดีโอพร้อมเทคนิคท็อปฮิตระดับมืออาชีพ Premiere Pro video editingจุฑามาศ จิวะสังข์25541
109สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2553 และประมาณการปี 2554สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25542
110แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย25535
111สร้างเว็บ Chic Chic ด้วยเทคนิค Photoshop+Dream+PHPพรพรรณ แพฝึกฝน25532
112สร้างงานกราฟิกแอนิเมชั่นอย่างมืออาชีพด้วย Flash CS4เอกชัย วงษ์ศิริ25531
113เครือข่ายเกมออนไลน์และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสี่ยงโชคในเยาวชน กรณีศึกษา : สามก๊กออนไลน์และสเปเชียล ฟอร์ซจิระพันธ์ การะเกด25532
114ออกแบบและสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Dreamweaver CS4สกล คำปันนา25532
115@design : หลักการออกแบบศิลปะศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์25532
116การพัฒนาระบบติดตามงานการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร กรณีศึกษา : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด (มหาชน)ปิยวดี น้อยน้ำใส25532
1173ds Max Interiorอนุศาสน์ สุวรรณพรหม25532
118Professional database programming with VB 2010 & VC # 2010ศุภชัย สมพานิช25532
119การพยากรณ์ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสมชาย สถิน25532
120พัฒนาสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate 4อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล25532
121คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ปริญญา สงวนสัตย์25531
122Internet + Google ฉบับสมบูรณ์อัมรินทร์ เพ็ชรกุล25531
123เรียนรู้การทำงานกราฟิกดีไซน์สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพปิยะบุตร สุทธิดารา25532
124ช่างคอมซ่อมเองได้ธรรมรัฐ พุแค25532
125การศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)อัคคะพงศ์ พิระชัย25532
126Computer & Network security : ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธวัชชัย ชมศิริ25531
127Adobe InDesign CS4 professional ฉบับ Tips & techniquesอดิศักดิ์ คงสัตย์25532
128พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaverบัญชา ปะสีละเตสัง25532
129การพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไพรัช สุขวิญญู25532
130การตลาด 2.0 : เลือกใช้ Social media ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ@mimee25532
131รีทัชภาพบุคคลอย่างมืออาชีพทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น25531
132100 ทิปง่ายๆ ที่ทำได้ด้วยตัวคุณเองพรชัย จันทรศุภแสง25531
133ความรู้พื้นฐานงานออกแบบตกแต่งภายในภัทราวดี ศิริวรรณ25532
134200 มหาชนทิปส์นิตยสารคอมพิวเตอร์.ทูเดย์25531
135การเปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซด์หางานทางอินเทอร์เน็ตกับความพึงพอใจของสมาชิกผู้หางานนวลวรรณ์ เอี่ยมเวียง25532
136จักรกลเสมือนหมายเลข 1 VMWare ESXi 4.0พรพล ชุนชฎาธาร25531
137เทคโนโลยีกับชีวิตในอนาคต 3 : รู้ทัน 3Gอนันต์ วรธิติพงศ์25532
138Tips Adobe InDesign จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล25532
139ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านการทำการตลาดออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นพวรรณ มีสมบูรณ์25532
140Perfect portrait beauty retouchingสิทธิพงษ์ รุจิเกียรติขจร25531
141สร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วย SketchUp Pro7 + Pluginsนพดล วศินสิทธิสุข25532
142การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นันทวุฒิ อินทวารี25532
143การเขียนผลงานวิชาการและบทความนภาลัย สุวรรณธาดา25534
144การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social mediaภิเษก ชัยนิรันดร์25532
145การพัฒนาระบบบริการการอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองอภิชาติ ศรีโท25532
146การศึกษาปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการใช้งานระบบ Virtual printing ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอมรินทร์ ธนารักษ์25532
147สร้างเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP+MySQL ฉบับสมบูรณ์ชาญชัย ศุภอรรถกร25532
148Insight Photoshop CS4ดวงพร เกี๋ยงคำ25531
149สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์อาณัติ รัตนถิรกุล25531
150สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพสมรัก ปริยะวาที25531
151ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อิลฮัม หะยีอิสมาแอ25532
152How to 3Ds Max 9-20xx 3D character animation : pro's techniquesปรีชาวุฒิ นิรมร25532
153รู้ไว้ปลอดภัย(กว่า) : คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ตสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์25532
154ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับของระบบ CDMA 1X ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มนตรี อินทรภักดี25532
155108 Q & A Web แก้สารพัดปัญหาการสร้างและดูแลเว็บไซต์ธงชัย ฤทธิบุญไชย25533
156Insight Photoshop CS3ดวงพร เกี๋ยงคำ25521
157Apache Antวีระศักดิ์ ซึงถาวร25524
158เริ่มต้น Visual Basic 2008 ฉบับโปรแกรมเมอร์กิตินันท์ พลสวัสดิ์25521
159วาดภาพกราฟิกด้วย Illustrator CS4บุญญาดา ช้อนขุนทด25522
160เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25521
161สร้างสรรค์ภาพสวยด้วย Photoshop CS4สุธีร์ นวกุล25521
162การวาดภาพคนสำหรับงานสถาปัตย์และออกแบบภายในสมศักดิ์ มาลาวิโรจน์พันธุ์25522
163คู่มือ Illustrator CS4 professional guide ฉบับสมบูรณ์วสันต์ พึ่งพูลผล25523
164สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Joomla ฉบับสมบูรณ์พงศ์ศักดิ์ อภิลักขิตพงศ์25522
165ศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายชั้นเซียน เล่ม 6พรดิศักดิ์ รัชชนะธรรม25521
166คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Cธีรวัฒน์ ประกอบผล25521
167แฉ! ความลับจับงานแอนิเมชั่น Flash CS4อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล25522
168Comic & CG painting : คัมภีร์วาดการ์ตูนและลงสีด้วย Photoshopธิดารัตน์ แซ่ตั้ง25521
169รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบแบบอัตโนมัติสุโกศล วโนทยาพิทักษ์25521
170ท่องโลกกับ Google Earth 5.0สุธีร์ นวกุล25521
171การจัดการไอทีลอจิสติกส์วิศิษฎ์ วัฒนานุกูล25522
172คู่มือ Office 2007 all in oneจีราวุธ วารินทร์25521
173คู่มือเรียนเขียนเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP+MySQLชาญชัย ศุภอรรถกร25522
174เทคโนโลยีกับชีวิตในอนาคต 2 : รู้ทันโลกไซเบอร์อนันต์ วรธิติพงศ์25522
175Killer Tips คลิก(เล่ม)เดียวครบ สยบทุกปัญหาคอมพ์นิตยสารคอมพิวเตอร์.ทูเดย์25521
176สร้างเว็บเพจด้วย ASP.NET Framework 3.5ธนพล ฉันจรัสวิชัย25521
177หนังสือเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ โครงการ One Stop Servicesสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)25522
178สร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash CS4บุญญาดา ช้อนขุนทด25521
179คัมภีร์ Adobe InDesign CS4 : คู่มือสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพอดิศักดิ์ คงสัตย์25522
180เขียนแบบอาคารด้วย AutoCADอินทรชิต หอวิจิตร25522
181รู้ลึก รู้จริง Windows 7ทีมบรรณาธิการ Computer.Today25521
182ทำ Blog ยังไงให้ทำเงินสุรีรัตน์ โพธิ์ทอง25521
183ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS4พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25522
184การวิเคราะห์และออกแบบระบบโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25521
1853ds Max 2010 new lookอนุศาสน์ สุวรรณพรหม25521
186คู่มือ Adobe InDesign CS4 classroom in a book ฉบับสมบูรณ์นิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์25522
187คู่มือแก้ไขปัญหาเครือข่าย CISCO สไตล์อาจารย์วิรินทร์ เล่มที่ 1วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน25522
188เก่ง Ajax + PHP ให้ครบสูตรกาญจนา ตันวิสุทธิ์25511
189คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2008, 3ds Max 2008 and V-Ray 1.5ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์25511
190Character training with 3ds maxอนุศาสน์ สุวรรณพรหม25511
191Basic of Flash ActionScriptอนรรฆนงค์ คุณมณี25512
192การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบุญฤทธิ์ ชมสุทธา25511
193กล้องดิจิตอลและการแต่งภาพอรวินท์ เมฆพิรุณ25511
194เริ่มต้นกับดีบีทู เอ็กส์เพรส-ซี หนังสือเพื่อชุมชนโดยชุมชนChong, Raul@25513
195Insight Dreamweaver CS3วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์25511
196การจัดการเรียนการสอน e-learning Moodelมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511
197คู่มือการใช้งาน After Effectsพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช25511
198ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet/Internet ฉบับผู้เริ่มต้นพิศาล พิทยาธุรวิวัตน์25511
199การวิเคราะห์และออกแบบระบบฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)25512
200คอมพิวเตอร์ Virtual Machine ภาคปฏิบัติบัณฑิต จามรภูติ25511
201การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานกายภาพบำบัดด้วย UML กรณีศึกษา : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสุทัศนา นาวิชิต25511
202Maya character workshopกิจติพงษ์ ประชาชิต25511
203การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นตามหลักการทางวิศวกรรมเว็บ กรณีศึกษา : เว็บแอปพลิเคชั่นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ธัญญลักษณ์ เจียรละม่อม25511
204ครบเครื่องเรื่องการสร้างโมเดลคน (Realistic artist-character) ด้วยโปรแกรม 3ds Maxสุชีพ วงษ์ตาแสง25511
205รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสุโกศล วโนทยาพิทักษ์25511
206DBA complete guide book Oracle สมบูรณ์ที่สุดญาณี กาชัย25512
207WordPress สร้างบล็อกอัจฉริยะ ก้าวก่อนใครในโลกออนไลน์อนุชา ลีวรกุล25511
208คู่มือสร้างและบริหารเว็บไซต์ด้วย Joomlaปิยะ นาคสงค์25512
209การพัฒนาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี กรณีศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สาโรจน์ เชิงฉลาด25513
210ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25511
211การพัฒนาต้นแบบระบบคำร้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถวรัญญา เดชพงษ์25511
212สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Joomla!สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล25511
213Digital painting 2 : วาดภาพระบายสีด้วยคอมพิวเตอร์ประดับ มะณีแสง25511
214มือใหม่ Flash CS3 ใช้งานอย่างมือโปรฯภัททิรา เหลืองวิลาศ25513
215มือใหม่รู้ทันป้องกัน Hacker : volume 2วิศวะ ไชยฤกษ์สกุล25512
216นวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ e-Learning ด้วย Adobe Captivateบัณฑิต พฤฒเศรณี25513
217eBay PayPal 360 องศาวิโรจน์ ชัยมูล25511
218ล้วงไต๋! ไวรัส : ป้องกันและกำจัดไวรัสด้วยตนเองปิยวัฒน์ เกลี้ยงขำ25511
219Flash ActionScriptกำพล ลีลาภรณ์25511
220เว็บเทคโนโลยีสุธี พงศาสกุลชัย25511
221Character training with 3ds maxอนุศาสน์ สุวรรณพรหม25511
222การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเลือกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในเขตกรุงเทพมหานครสุเมธ สุขสวัสดิ์25511
223กล้องดิจิตอลและการแต่งภาพอรวินท์ เมฆพิรุณ25511
224คู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา25512
225การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสารบัญคำวินิจฉัยศาลปกครองสนม จันทร์จิตร์25511
226สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคมอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์25501
227Google AdWords โปรโมทเว็บ ให้ดังศาสตร์ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์25501
2283ds Max 9 ฉบับสมบูรณ์จุฑามาศ จิวะสังข์25501
229แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1วรรณี ธรรมโชติ25501
230การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนกัลยา แม้นมินทร์25501
231คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Cธีรวัฒน์ ประกอบผล25501
232การจัดองค์ประกอบและที่ว่างในงานออกแบบพื้นฐานทิพย์สุดา ปทุมานนท์25501
233องค์ประกอบศิลปะฉัตร์ชัย อรรถปักษ์25501
234แลนไร้สายอนันต์ ผลเพิ่ม25501
235การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่มศศลักษณ์ ทองขาว25501
236พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25501
237การจัดองค์ประกอบและที่ว่างในงานออกแบบพื้นฐานทิพย์สุดา ปทุมานนท์25501
238ล้วงลึก 157 ฟังก์ชันเด็ด Excelอวยพร โกมลวิจิตรกุล25501
239คู่มือ Visual C# 2005 ฉบับสมบูรณ์สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร25501
240ระบบเครือข่ายเบื้องต้นฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)25501
241Insight Flash CS3บุญญาดา ช้อนขุนทด25501
242การออกแบบสิ่งพิมพ์อารยะ ศรีกัลยาณบุตร25501
243คู่มือเว็บไซต์และข้อมูลสำหรับผู้สนใจศิลปะและการออกแบบธารี บางแก้ว25501
244แลนไร้สายอนันต์ ผลเพิ่ม25501
245ระบบสื่อสารข้อมูลอำนาจ ทองขาว25501
2463D animationสาธิต เชียงทอง25501
247ระบบเครือข่ายเบื้องต้นฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)25501
248โฆษณาไทย เล่ม 2 ยุค 2470เอนก นาวิกมูล25501
249คู่มือเว็บไซต์และข้อมูลสำหรับผู้สนใจศิลปะและการออกแบบธารี บางแก้ว25501
250Google AdWords โปรโมทเว็บ ให้ดังศาสตร์ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์25501
251การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสกาวรัตน์ จงพัฒนากร25502
252Trade@home : ไขการค้าข้ามโลกผ่านเว็บนทิสม์ ศิริวัฒนเจริญ25502
253สร้างงาน Character animation character studioอนัน วาโซะ25501
254รู้ลึก รู้จริง Windows Vistaทีมบรรณาธิการ Winmag25501
255ฝึกฝนสร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS3 workshopชลมารค พันธุ์สมบัติ25501
256ทฤษฎีวาดเขียนเทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ25501
257ออกแบบให้โดนใจ : คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบชัยรัตน์ อัศวางกูร25501
258คู่มือการพัฒนาโปรแกรม ASP.NET2 ด้วย VB.NET และ C#บัญชา ปะสีละเตสัง25501
259การวิเคราะห์และออกแบบระบบShelly, Gary B.25501
260คู่มือ Visual Basic 2005 ฉบับสมบูรณ์สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร25491
261เทคนิคและการประยุกต์ใช้งานสไตล์ชีท (CSS)สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์25491
262ระบบสารสนเทศสำหรับร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยงนวียา เหล่าจุมพล25491
263อินไซท์ Dreamweaver 8ดวงพร เกี๋ยงคำ25491
264รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 : หัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2549วิเชียร ชุติมาสกุล25491
265Illustrator workshop CS2ชลมารค พันธุ์สมบัติ25491
266การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
267ติดตั้ง/ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพธวัชชัย ชมศิริ25491
268ระบบจัดการตั๋วเครื่องบินและแพ็คเก็ตท่องเที่ยวออนไลน์สุกัญญา เกียรติเกิดสุข25491
269คัมภีร์ Visual Basic 2005พิรพร หมุนสนิท25491
270เทคนิคการออกแบบงานกราฟิกพงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์25491
271คู่มือเรียน Visual Basic 2005พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร25492
272ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เสกสรร สายสีสด25491
273โครงสร้างข้อมูล (Data structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25494
274คู่มือเรียนเขียนโปรแกรม Visual Basic 2005ธาริน สิทธิธรรมชารี25491
275คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่O'Leary, Timothy J.25491
276การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวัตถุธวัชชัย งามสันติวงศ์25491
277การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายฉัตรชัย สุมามาลย์25491
278โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการเครือข่ายไร้สาย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25491
279เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย Javaเนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา25491
280สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์ปิยะ นาคสงค์25491
281การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25491
282หลักการเขียนโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาด้วยภาษา C++ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์25491
283เรียนรู้การสร้างภาพยนตร์และโมเดล 3 มิติ 3D Animation ด้วย 3ds maxจุฑามาศ จิวะสังข์25491
284หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลสมจิตร อาจอินทร์25492
285อินไซท์ Flash 8บุญญาดา ช้อนขุนทด25491
286ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล25491
287คู่มือเรียนรู้ภาษาซีด้วยตนเองรุ่งทิวา เสาร์สิงห์25491
288ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)อาณัติ รัตนถิรกุล25491
289การออกแบบลวดลายพีนาลิน สาริยา25492
290บริหารและจัดการฐานข้อมูลระดับมืออาชีพ SQL Server 2000 ฉบับสมบูรณ์ธาริน สิทธิธรรมชารี25491
291Database programming ด้วย VB 2005 and VC# 2005 ฉบับสมบูรณ์ศุภชัย สมพานิช25491
292เริ่มต้นสร้างรายงานด้วย Crystal Reports version 11พงษ์พันธ์ ศิวิลัย25491
293สร้างเกมส์และโปรแกรมด้วย J2ME คุณก็ทำได้สุทัศน์ จิตรวัชรโกมล25491
294พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25491
295การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยชาญชัย อาจินสมาจาร25492
296คัมภีร์ Flash MX 2004 ActionScriptสุธี พงศาสกุลชัย25491
297หลักการเขียนโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาด้วยภาษา C++ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์25491
298การสื่อสารความหมายใน "การ์ตูนไทยพันธุ์ใหม่"วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล25491
299รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริงสุภาพร ยงยศ25491
300คัมภีร์ PHPกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25491
301คู่มือบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ Microsoft Office Project 2003ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์25491
302คู่มือสร้างเว็บไซท์ด้วยตนเองดวงพร เกี๋ยงคำ25491
303การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 : 25-27 ตุลาคม 2549มหาวิทยาลัยขอนแก่น25491
304Web programming ด้วย AJEX และ PHPวิชา ศิริธรรมจักร์25491
305ระบบซื้อขายเกมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคมสันต์ คงยั่งยืน25491
306การใช้อินเตอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอดศรายุธ จาตุพรพิทักษ์25491
307วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้สเปรสแมน, โรเจอร์@25491
308ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : ทฤษฎีและปฏิบัติNutt, Gary25491
309ระบบจองอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มหาวิทยาลัยคริสเตียนผ่านเว็บและโทรศัพท์มือถืออนวัชช์ สำนักโนน25491
310สร้างภาพเคลื่อนไหว 3D ด้วยโปรแกรม Ulead Cool 3D Studioปราโมช ภูจนา25491
311รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
312สวย เด่น เกินใคร สร้างเว็บไซต์ด้วย Macromedia Dreamweaver MX 2004มาโนช ลักษณกิจ25481
313ติดตั้ง/ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพธวัชชัย ชมศิริ25482
314รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2547สิรินทร ไชยศักดา25481
315คัมภีร์การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย PHP (PHP-OOP)อมรรัตน์ โกมลหิรัญ25482
316การใช้งาน Windows 2000 Server ภาคปฏิบัติ เล่ม 2บัณฑิต จามรภูติ25481
317Internet : เทคนิคเด็ดท่องอินเทอร์เน็ตอย่างเซียนเจนวิทย์ เกียรติโกมล25481
318เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25481
319วิทยาการรหัสลับเบื้องต้นลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25481
320การลำดับภาพอย่างสร้างสรรค์สำหรับงานผลิตวีดิทัศน์สุธี พลพงษ์25481
321คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51เดชฤทธิ์ มณีธรรม25481
3223ds max workshopวรรณรัชต์ สุทธิศันสนีย์25481
323เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติเอกสิทธิ์ วิริยจารี25481
324คัมภีร์สร้างเกมด้วย RPG Maker XPนาวิน สมประสงค์25481
325คู่มือออกแบบสิ่งพิมพ์ฉบับมืออาชีพ PageMaker Acrobat professional 7 and FinePrintภัททิรา เหลืองวิลาศ25482
326คัมภีร์ Flash MX 2004 ActionScriptสุธี พงศาสกุลชัย25481
327Advanced Visual Basic ฉบับ Object & Componentพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร25481
328การเขียนโปรแกรมภาษา Java โดยใช้ Oracle JDeveloper 10gศุภชัย จิวะรังสินี25481
329โปรแกรมบริหารจัดการร้านเช่าหนังสือพรจิตร คำกองแก้ว25481
330เทคโนโลยีไร้สายทำงานอย่างไรกรัลลา, เพรสตัน@25481
331การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายเจนจบ วีระพานิชเจริญ25481
332ระบบจองบัตรชมภาพยนตร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ทสมศักดิ์ เกียรติยรรยง25481
333สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์Stallings, William25483
334คัมภีร์ RedHat Enterprise Linux เล่ม 1บัณฑิต จามรภูติ25481
335โครงการประกวดซอฟต์แวร์เพื่องานอุตสาหกรรมในระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2548กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.^สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน.254810
336ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์สุชิน แดงชำรัมย์25481
337สวัสดีแอนิเมชั่นจรูญพร ปรปักษ์ประลัย25481
338ตัดต่อภาพวีดีโอและเสียงอย่างครบวงจร Sony Vegasพุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง25481
339ภาษาซีสำหรับผู้เริ่มต้นคะชา ชาญศิลป์25481
340สร้างเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์ด้วย osCommerce "e-commerce ฟรีที่ทุกคนรอคอย"พิชัย ยอดพฤติการ25481
341ระบบการจองรถยนต์อานุภาพ วังทองบง25481
342ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver 8 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25481
343ระบบฐานข้อมูลคลีนิกอรนุช ชนะโชติ25481
344ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้านภรณ์ภรณ์วีซีดีปนัดดา คำจู25481
345คู่มือ Windows Server 2003 ภาคปฏิบัติ เล่ม 1บัณฑิต จามรภูติ25482
346Advance Maya workshopพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช25481
347จาก HTML สู่ ASP.NETฉัตรชัย กางกั้น25481
348คัมภีร์การพัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วย UML และ Javaกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25481
349ระบบแจ้งรับบริการทางอินเทอร์เน็ทของบริษัทนิวคัมเมอร์เซอร์วิสพลศักดิ์ ภมรวิจิตร25481
350โครงสร้างข้อมูล : การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์นิรุธ อำนวยศิลป์25481
351คู่มือการใช้งาน 3ds Max plug-in reactor workshopพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช25482
352ระบบจองหนังสือของหอสมุดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสุพรรวดี เกษศิริ25481
353เส้นกับการออกแบบเสรี เรืองเนตร์25482
354การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ธีรวัฒน์ ประกอบผล25481
355ระบบการจัดการสินค้าอะไหล่ยนต์ของร้านอ๊อด ตลาดจินดา ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมดิสพงษ์ ทิหวาย25481
356มือใหม่หัด Hack ให้รู้ทัน Hackerวิษณุ เหล่าพิทักษ์25481
357ออกแบบเว็บเพจสุดมันส์จิรธี กำไร25481
358ระบบปฏิบัติการพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล25481
359สูตรเด็ดวัยมันส์ ดูหนัง ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะMasteryoda25482
360ระบบปฏิบัติการสัลยุทธ์ สว่างวรรณ25481
361คู่มือใช้งาน Windows XP และ Office 2003ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล25482
362การตรวจสอบชั่วโมงการศึกษาวิชาการพัฒนาจริยธรรมผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตมหาวิทยาลัยคริสเตียนสุภาภรณ์ จีนทอง25481
363พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ASP.NET ฉบับสมบูรณ์ธวัชชัย สุริยะทองธรรม25481
364โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมขนิษฐา นามี25481
365คู่มือการใช้งาน 3ds Max plug-in reactor workshopพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช25482
366คู่มือการใช้โปรแกรมป้องกันภัยทางอินเตอร์เน็ตอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล25481
367คัมภีร์เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือสู่ยุค 3Gไพโรจน์ ไววานิชกิจ25481
368เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย Javaเนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา25481
369รวมเครื่องมือสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพธนพล ฉันจรัสวิชัย25481
370Network and protocols programming using C/C++นิรุธ อำนวยศิลป์25481
371การประชาสัมพันธ์ธุรกิจรัตนาวดี ศิริทองถาวร25482
372โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมอนงค์นาฎ ศรีวิหค25481
373ระบบปฏิบัติการพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล25471
374การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลศิริภัทรา เหมือนมาลัย25471
375MySQL ระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเตอร์เน็ตสงกรานต์ ทองสว่าง25471
376โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซีสมจิตต์ ลิขิตถาวร25471
37780 Tips เคล็ด (ไม่) ลับกับ Accessธัชชัย จำลอง25471
378ภาษา VHDL สำหรับการออกแบบวงจรดิจิตอลชำนาญ ปัญญาใส25471
379Cisco networking academy program CCNA1 : หลักสูตร CCNA1Cisco25471
380Character studio 4 for 3d studio maxพีรพล อริยวัฒนา25471
381คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Windows XPกรภัทร์ สุทธิดารา25473
382เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เล่ม 11สาคร แสงผึ้ง25471
383รู้ครบเครื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ธัชชัย จำลอง25471
384ออกแบบและติดตั้งเครือข่าย Wireless LANอำนาจ มีมงคล25478
385การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้นปราลี โพนคำ25471
386เติมชีวิตให้ภาพถ่ายสไตล์มืออาชีพชาตพล นภาวารี25471
387สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ไพศาล โมลิสกุลมงคล25472
388แก้ปัญหา Windows XP ฉบับมืออาชีพสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา25471
389ไขปัญหา Windows ฉบับสมบูรณ์ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์25471
390Advanced Windows XP ฉบับ Network and internet sharingสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา25471
391การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุมดอนสัน ปงผาบ25471
392Character studio 4 for 3d studio maxพีรพล อริยวัฒนา25471
393การวิเคราะห์และออกแบบระบบฮอฟเฟอร์, เจฟเฟรย์ เอ.@25473
394สร้างงานสร้างเงินด้วยสุดยอดเทคนิค Microsoft Office 2003ทรงวุฒิ หมื่นทองก้อน25471
395สร้างสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วย Macromedia Authorware 7ภัททิรา เหลืองวิลาศ25471
396ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นธงชัย สิทธิกรณ์25472
397คัมภีร์ Flash MX 2004สุธี พงศาสกุลชัย25471
398108 กลเม็ด Office XPวันชัย แซ่เตีย25472
399Ulead VideoStudio 7 : ตัดต่อ VDO จากกล้อง DV ง่าย!! Style ผู้เริ่มต้นดุษฎี ชัยเลิศ25474
400ระบบปฏิบัติการสิทธิชัย นรากุลรัศมี25471
401วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25471
402อินไซท์ PHP 5สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล25471
403ติดตั้งโฮมเน็ตเวิร์กอวยพร โกมลวิจิตรกุล25471
404สร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าบน Internetสันติ ศรีลาศักดิ์25472
405คู่มือใช้งาน Windows MEเกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล25473
406คัมภีร์การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย PHP (PHP-OOP)อมรรัตน์ โกมลหิรัญ25471
407เรียนรู้ Oracle Database 10g และภาษา SQLศุภชัย จิวะรังสินี25471
408รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบตัดเกรดนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสุโกศล วโนทยาพิทักษ์25472
409ระบบฐานข้อมูลศิริภัทรา เหมือนมาลัย25471
410ปิดทางแฮกเกอร์บน Windows Server 2003สแคมเบรย์, โจแอล@25471
411คอมพิวเตอร์ Notebook : ฉบับชาวบ้านอ่านรู้เรื่องภาวัฒน์ และจักรกริช25471
412เขียนเกมและโปรแกรมบนมือถือ J2MEกาญจนา ตันวิสุทธิ์25472
413คู่มือการใช้โปรแกรม Rhinoceros V3.0 Workshop สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ (Computer aided industrial design)ชัชวินท์ อัมรี25471
414ติดตั้ง/ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพธวัชชัย ชมศิริ25471
415เติมเทคนิค MySQL ให้เต็มประสิทธิภาพสาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล25472
416เจาะระบบ Network ฉบับสมบูรณ์จตุชัย แพงจันทร์25471
417สร้าง VCD อัลบั้มรูป Photo VCD ง่าย! ด้วยตัวคุณเองดุษฎี ชัยเลิศ25471
418Fun and free programsทิณกร เจรจาปรีดี25472
419การเขียนโปรแกรม VB และ ASP บน Crystal Reports 9.2ธนพล ฉันจรัสวิชัย25472
420คู่มือเรียนภาษาซีอรพิน ประวัติบริสุทธิ์25471
421หัดเขียน CD/DVD Nero Expressทาไค25472
422คู่มือเรียน Visual Basic 6ฉัททวุฒิ พืชผล25473
423คู่มือผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผู้สนใจโน้ตบุ๊ก ฉบับสมบูรณ์พีรพล อนุตรโสตถิ์25472
424เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษาบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์25461
425การเขียนโปรแกรม VBA และแมโครบน Access 2002ธนพล ฉันจรัสวิชัย25462
426คัมภีร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25461
427เจาะฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ภีรพล คชาเจริญ25461
428คู่มือการออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL ฉบับผู้เริ่มต้นมณีโชติ สมานไทย25461
429คู่มือช่างคอมพิวเตอร์ ฉบับสมบูรณ์อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์25461
430เทคโนโลยีสมาร์ตการ์ดเลิศ แซ่ตั้ง25461
431Enterprise JavaBeansวีระศักดิ์ ซึงถาวร25461
432เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการศึกษาไทย ประจำปี 2546 ภายใต้แนวความคิดก้าวล้ำโลกวิทยาสารสนเทศบริษัทรี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด25461
433อินไซท์ Visual Basic.NET ฉบับสมบูรณ์สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์25462
434สร้างงานมัลติมีเดียอินเตอร์แอกทีฟด้วย Director MXภัททิรา เหลืองวิลาศ25462
435Multimedia ฉบับพื้นฐานทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ25461
436การเขียนโปรแกรมสำหรับ Wireless applications ด้วย J2MEเจนวิทย์ เหลืองอร่าม25461
437คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25461
438การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม (กรณีตัวอย่างภาษาซี)สานนท์ เจริญฉาย25461
439ครบเครื่องเรื่องเน็ตเวิร์กบนลีนุกซ์ทะเลวีรภัทร พานิชมงคล25461
440ผ่าเว็บดีไซน์สไตล์ครีเอทีฟสุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์25462
441คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25461
442การออกแบบฐานข้อมูลกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25461
443คอมทูเดย์ แอ็กชั่น อันลิมิเท็ดนิพงศ์ มัฎฐาพันธ์25461
444การใช้ Windows XP ฉบับสมบูรณ์สิทธิชัย ประสานวงศ์25461
445PHP เปลี่ยนวิถีสู่การสร้างโฮมเพจอย่างมือโปร ขั้นที่ 2นราวุธ พลับประสิทธิ์25461
446อินไซท์ ASP.NET ฉบับสมบูรณ์ทวีชัย หงษ์สุมาลย์25461
447คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C++.NET ฉบับสมบูรณ์ยุทธนา ลิลาศวัฒนกุล25461
448เริ่มต้นง่ายๆ กับอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25461
449ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการLaudon, Kenneth C.25469
450ครบเครื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับสมบูรณ์วิภา เพิ่มทรัพย์25461
451PHP+MySQL = PHP-Nuke สร้างเว็บได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เองณัฐภัชร ณ เขาวงกต25461
452สร้างงานมัลติมีเดียอินเตอร์แอกทีฟด้วย Director MXภัททิรา เหลืองวิลาศ25462
453การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse)กิตติพงศ์ กลมกล่อม25461
454เจาะ Windows XP Registryประเสริฐ ก่อกายสิทธิ์25461
455AuthorWare 6.0 โปรแกรมสร้าง CAI Multimediaสมรัก ปริยะวาที25451
456โฟโตชอฟ 7 เพื่องานกราฟิกและตกแต่งภาพฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ25451
457คู่มือการใช้งาน Access 2002 ฉบับสมบูรณ์สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร25452
458คู่มือระบบความปลอดภัยบน Windows 2000ค็อกซ์, ฟิลลิป@25451
459เทคนิคกู้ข้อมูลและไขปัญหาฮาร์ดดิสก์อัมรินทร์ เพ็ชรกุล25451
460ระบบปฏิบัติการไพศาล โมลิสกุลมงคล25452
461หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมผุสดี ทิพทัส25451
462ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พ้อยท์ เอ็กซ์พี : โปรแกรมสร้างและจัดการงานนำเสนอสิทธิชัย ประสานวงศ์25451
463คู่มือการใช้งาน Macromedia Flash MX ฉบับสมบูรณ์กฤษณะ สถิตย์25451
464การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Microsoft Visual Basic Version 6.0พัฒนพงศ์ พันธยะติวงศ์25452
465รวมโปรแกรมยอดฮิต ดาวน์โหลดฟรีจุฑามาศ จิวะสังข์25451
466ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์25451
467ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนิภาภรณ์ คำเจริญ25451
468MySQL ถาม-ตอบครอบจักรวาลกิตติภูมิ วรฉัตร25452
469Database programming กับ VB.NETศุภชัย สมพานิช25451
470คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Windows+Office XPกรภัทร์ สุทธิดารา25453
471คู่มือปลาดาวออฟฟิศวศิน เพิ่มทรัพย์25451
472การออกแบบและบริหารฐานข้อมูลศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย25451
473ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25452
474การจัดการฐานข้อมูลออราเคิลด้วยวิชวลเบสิกกฤษณ์รัฐ กลิ่นศรีสุข25451
475โฟโตชอฟ เวิร์กช้อป : ท๊อป ออฟ เดอะ เทคนิควีพีเอส โฟโตชอฟ ทีม25451
476คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับผู้เริ่มต้นประภาพร ช่างไม้25451
477รอบรู้ไอที เล่ม 1จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ25451
478ถอดรหัสไวรัสคอมพิวเตอร์ดลเดช ศุภวิจิตรกุล25451
479เรียนรู้เทคนิคใช้ Macromedia Dreamweaver MXพุทธิชา ขุนหอม25451
480หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมผุสดี ทิพทัส25451
481ผ่า! HardDiskพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร25451
482การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Cวิทยา สุคตบวร25441
483การเขียนโปรแกรม Microsoft Outlook และ Exchangeริซโซ, โธมัส@25441
484ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เทรปเปอร์, ชาร์ลส์@25441
485รีโมท แอนนีธิง ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย์25441
486การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์อุษณา ภัทรมนตรี25441
487ทุนดิจิตอลแท็บสก็อตต์, ดอน@25441
488ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การจัดการสารสนเทศของผู้จัดการธุรกิจ SMEบัณฑิต หมั้นทรัพย์25443
489ฟร้อนท์เพจ 2002 ฉบับพื้นฐานกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25441
490การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web programmingงามนิจ อาจอินทร์25441
491คู่มือการสร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพด้วย Microsoft FrontPage 2000ประภาพร ช่างไม้25441
492ข้อกำหนดการพัฒนาซอฟต์แวร์วีเจอร์ส, คาร์ล อี.@25441
493การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึมสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล25441
494สร้างระบบสารสนเทศบนเว็บด้วย FrontPage 2002กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25441
495พื้นฐานการก้าวสู่โลก 3 มิติ 3D Graphicsพรพล สาครินทร์25441
496การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่รัชนี กัลยาวินัย25442
497วินโดวส์ มี แอนด์ ออฟฟิค 97 ออล อิน วันวศิน เพิ่มทรัพย์25441
498จาวาฉบับโปรแกรมเมอร์กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25442
499ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ ภาคปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลเน็ตเวิร์กสุทธา ศรีวิริยาจารย์25441
500การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายฉัตรชัย สุมามาลย์25441
501ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์25442
502Advanced Dreamweaver สำหรับนักออกแบบเว็บมืออาชีพชาตพล นภาวารี25441
503เทคนิคการวางแผนและพัฒนาอย่างมืออาชีพแม็คคอนเนลล์, สตีฟ@25441
504อินไซด์ มาโครมีเดีย ดรีมเว็บเวอร์ 4สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ25441
505NTSoft training guide ASP 3.0 programming เพื่อพัฒนา Web applicationกิตติ สูงสว่าง25441
506สร้าง Web Page ด้วย Macromedia Dreamweaver 4วุฒิชัย ประสารสอย25445
507การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลสมจิตต์ ลิขิตถาวร25441
508อ็อบเจค-โอเรียลท์ ฉบับพื้นฐานกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25441
509รวมเทคนิควิธีการแปลงไฟล์และเขียนแผ่น CDกฤษณะ สถิตย์25441
510การพัฒนา Web Application ด้วย ASP อย่างมืออาชีพสิทธิศักดิ์ คล่องดี25441
511ออราเคิลทรงพล บูรณะโอสถ25441
512ลีนุกซ์ไทย ZiiF Desktop 7.0บริษัทไซออน อินเตอร์เฟช25441
513เส้นทางลัดสู่ E-Commerce ด้วยโปรแกรม E-Commerce Engine 1.0หงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ25441
514โครงสร้างข้อมูลและการโปรแกรมขั้นสูงสมจิตต์ ลิขิตถาวร25441
515คัมภีร์ Home Networking : ติดตั้งเครือข่ายในบ้านและออฟฟิศขนาดเล็กสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา25441
516เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล25442
517สร้างและปรับแต่งเว็บเพจอย่างง่ายด้วย HTMLมณีโชติ สมานไทย25441
518UML ภาษามาตรฐานเพื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชาลี วรกุลพิพัฒน์25443
519เข้าใจและใช้งานภาษา XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ศุภชัย สมพานิช25441
520พัฒนาโมเดลยุคใหม่ UMLสุนทริน วงศ์ศิริกุล25441
521Perfect web ด้วย HTMLณัฏฐวีร์ เพชรไม้25441
522เสกสรรปั้นแต่งเว็บสวยด้วย NetObjects Fusion 5นิรุธ อำนวยศิลป์25441
523อินไซท์ Access 2000 : คู่มือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational ฉบับสมบูรณ์นันทนี แขวงโสภา25441
524พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ทักษิณา สวนานนท์25441
525Designing component-based applications ฉบับภาษาไทยเคิร์ตแลนด์, แมรี่@25441
526ยูเอ็มแอล : วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25441
527เว็บ โปรแกรมมิ่ง เอชทีเอ็มแอล แอนด์ จาวาสคริปท์บริษัทดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล25441
528สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ASP สำหรับผู้เริ่มต้นมณีโชติ สมานไทย25441
529Windows Me + Office 2000 ฉบับสมบูรณ์กรภัทร์ สุทธิดารา25443
530การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
531อะโดบี โฟโต้ช็อป 6.0 วิชวล ไกด์ แอนด์ สเตพ บาย สเตพกรภัทร์ สุทธิดารา25441
532เจาะระบบ TCP/IP : จุดอ่อนของโปรโตคอลและวิธีป้องกันเรืองไกร รังสิพล25441
533คอมพิวเตอร์เบื้องต้นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.^คณะบริหารธุรกิจ.25443
534การใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 step by stepริออแดน, รีเบกก้า@25441
535อโดบี โกไล โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ชาตพล นภาวารี25441
536แว็พ แอนด์ ดับเบิ้ลยูเอ็มแอลบริษัทดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล25441
537รอบรู้วินโดวส์ 2000ธนกาญจน์ จุ้ยเจริญ25432
538ระบบสารสนเทศการจัดเก็บสินค้าคงคลังของร้านเพชรนครเฟอร์นิเจอร์ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวิทยาลัยคริสเตียน25431
539ดรีมวีเวอร์ 3 แอนด์ คอร์สบิลเดอร์กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25431
540ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
541ข้อมูลที่ต้องการสำหรับการปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจธำรงศักดิ์ เหรียญรุ่งเรือง25433
542การใช้ Macromedia Flash 4ธวัชชัย งามสันติวงศ์25432
543การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25432
544เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศลอง, ลารี่@25432
545ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตวัชรพงศ์ ยะไวทย์25434
546เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย AutoCAD 2000สัญญา นามี25433
547รวม Plug-in Photoshop and CoreIDrawกรภัทร์ สุทธิดารา25431
548ง่ายๆกับธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ตศุภชัย สุขะนินทร์25432
549ระบบสารสนเทศกับจัดเก็บภาษีอากรป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวิทยาลัยคริสเตียน25431
550คุณทำได้..เซ็ตอัพอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์บนลีนุกซ์สันติ ศรีลาศักดิ์25431
551สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษานันทรัตน์ เย็นสมุทร25431
552อี-บิสสิเนส ธุรกิจยุคสารสนเทศยืน ภู่วรวรรณ25431
553คู่มือการเขียนโปรแกรม Advanced Microsoft Visual Basic version 6.0 ฉบับเพื่อการประยุกต์ใช้งานธาริน สิทธิธรรมชารี25432
554ฟันเดเมนเทล ออฟ จาวา โปรแกรมมิ่ง โวลูม 2วีระศักดิ์ ซึงถาวร25432
555เอ็กซ์เอ็มแอล สเตพ บาย สเตพ ฉบับภาษาไทยยังก์, ไมเคิล เจ.@25431
556ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นภัทรสินี ภัทรโกศล25431
557วอทส์ นิว อิน วินโดวส์ 2000สุทธา ศรีวิริยาจารย์25432
558เก็ตติ้ง อินทู อินเตอร์เน็ตธีรพล กาญจนอำพล25431
559อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ (:อย่างง่าย:) เพื่อผู้สูงวัยศูนย์ฝึกอบรมล็อกซ์อินโฟ25431
560เจาะรหัสคอมพิวเตอร์Petzord, Charles@25432
561คู่มือนักวิเคราะห์ระบบแมคคอร์แนล, สตีฟ@25431
562โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุชาย ธนวเสถียร25431
563เปิดโลกของ TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ตสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ25433
564Basic and advanced Excel 2000กรภัทร์ สุทธิดารา25432
565เทคนิคการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองมานิตย์ กริ่งรัมย์25432
566ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25431
567การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวาชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย25431
568คอมพิวเตอร์เบื้องต้นกมลพรรณ ทองพูล254315
569อะนาลิซิส แอนด์ ดีไซน์ ออฟ อัลกอริทึมชิดชนก เหลือสินทรัพย์25431
570เปิดโลกเซิร์ฟเวอร์กับ Introducing Microsoft Windows 2000 Serverนอร์ทรัท, แอนโทนี@25432
571วินโดวส์ 98 ฉบับสมบูรณ์กรภัทร์ สุทธิดารา25431
572การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS สำหรับงานวิจัย : การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายศิริชัย กาญจนวาสี25431
573คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25432
574สเลคแวร์ ลีนุกซ์สมศักดิ์ ลิมาวงษ์ปราณี25432
575วีบีสคริปต์ เพิ่มพลังสร้างสรรค์เว็บเพจธนพล ฉันจรัสวิชัย25432
576อี-คอมเมิร์ซ ไทยแลนด์ ไกด์ 2000สันติ วิริยะรังสฤษฎ์25432
577เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆ ในสไตล์ NetObjects Fusion 5เบญจวรรณ หมั่นเจริญ25431
578สร้างเว็บได้ดังใจนึกด้วย PHPกิติศักดิ์ เจริญโภคานนท์25432
579บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : นวัตกรรมเพื่อการศึกษาวุฒิชัย ประสารสอย25435
580ครบเครื่อง CGI เพื่อจัดระบบเก็บข้อมูล 3 แบบ 3 สไตล์ทรงเกียรติ ภาวดี25431
581สร้างเว็บเพจอย่างไร้ขีดจำกัด CGI & Perl เพื่อการประยุกต์ใช้งานนิรุธ อำนวยศิลป์25432
582เรียนรู้ SQL ด้วย Microsoft productsวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ25431
583คู่มือการใช้ Microsoft Office 2000 ฉบับสมบูรณ์คอร์เตอร์, กินี25432
584ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตไม้อัดของบริษัทพลศรีวัฒนา จำกัดวิทยาลัยคริสเตียน25431
585ทีเด็ดลูกเล่น Web Siteเว็บสลาฟ25431
586การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25433
587การสื่อสารข้อมูลวาทิต เบญจพลกุล25431
588พีเอชพี เว็บ แอพพลิเคชั่น ดีเวิลด์เลพเม้นท์สุพิน วรรณา25432
589ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นิภาภรณ์ คำเจริญ25431
590อินเตอร์เน็ต 2000สยาม สงวนรัมย์25432
591คู่มือผู้ควบคุมระบบ Microsoft Windows 2000สเตเนค, วิลเลี่ยม อาร์.@25431
592ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบวราภรณ์ โกวิทวรางกูร25431
593พัฒนา Web Database ด้วย PHPไพศาล โมลิสกุลมงคล25431
594สร้างสรรค์งานสวยด้วย Adobe Photoshopพลับพลึง ภาษี25431
595สร้างไดนามิกเว็บเพจด้วย VBScriptจิตเกษม พัฒนาศิริ25431
596ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 98 วิชวล ไกด์พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์25422
597บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : หลักการสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อออกแบบการดำเนินเรื่องวุฒิชัย ประสารสอย25421
598การใช้งานฐานข้อมูล Access 97 และ Visual FoxProบัณฑิต จามรภูติ25422
599SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
600ไมโครซอฟต์ แอ็กเซส 2000 สเตพ บาย สเตพบริษัทแอ๊ดว้านซ์ วิชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด25422
601ท่องอินเตอร์เน็ตด้วย Internet Explorer 5 และ ICQกรภัทร์ สุทธิดารา25422
602คู่มือสร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพด้วย Dreamweaver สร้างเว็บเพจและใส่ลูกเล่นได้ดังใจกฤษณะ สถิตย์25424
603ออเทอร์แวร์ 4กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25423
604ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์งามนิจ อาจอินทร์25421
605ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุ๊ค 2000 สเตพ บาย สเตพบริษัทแอ๊ดว้านซ์ วิชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด25422
606ฟันเดเมนเทล ออฟ วิชวล เบสิก มัลติมีเดีย โปรแกรมมิ่งภิญโญ แซ่ตั้ง25422
607วายทูเค คอมพิวเตอร์ปี 2000 : ปัญหาที่แท้และทางแก้ทึ่ถูกศรีศักดิ์ จามรมาน25424
608คอมพิวเตอร์ ซีคิวริตี้ ฟอร์ อี-คอมเมิร์สณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์25421
609การออกแบบฐานข้อมูลกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25422
610ระบบฐานข้อมูลสมจิตร อาจอินทร์25422
611เปิดโปงภัยมืดบนอินเทอร์เน็ตศุภเดช สุทธิพงศ์คณาลัย25422
612การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่รัชนี กัลยาวินัย25422
613เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตสถาบันราชภัฏสวนดุสิต25421
614สร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยโปรแกรม Excel (Business Simulation Model)ปรัชญา ไทยกล้า25422
615วิชวล เบสิก 5-6 : การเขียนโปรแกรมสินค้าคงคลังกำธร ธรรมประเสริฐ25422
616สุดยอดโปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop 5 Step by Stepวินัย จินดาดำรงค์เวช25422
617เรียนรู้การใช้ RedHat Linux Version 5.2อาหมาน หมัดเจริญ25423
618เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตสานิตย์ กายาผาด25422
619การใช้ Excel สำหรับงานด้านการบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25421
620โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอลแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม25422
621พื้นฐาน CGI ผนึกกำลัง SSI เพื่อการประยุกต์ใช้ทรงเกียรติ ภาวดี25422
622เจาะลึกการรับส่ง e-mail & ICQ 99aธนพล ฉันจรัสวิชัย25421
623เจาะลึกเทคนิคการใช้งานวิน 98ภารดี พัฒนศิริ25422
624การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดียด้วย Multimedia ToolBookสานิตย์ กายาผาด25421
625ซอฟท์แวร์ โปรเจค ดีเวลเลิพเมนท์สุชาย ธนวเสถียร25422
626เข้ารหัส ป้องกันระบบทศพล กนกนุวัตร์25422
627การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วย Microsoft Visual Basic 6.0 ภาคปฏิบัติเครก, จอห์น คลาร์ก@25422
628วินโดวส์ 98 แอนด์ ออฟฟิค 97 ออล-อิน-วันวศิน เพิ่มทรัพย์25422
629ห้องสมุดยุคใหม่กับไอทีน้ำทิพย์ วิภาวิน25422
630คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก : สำหรับนักออกแบบปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์25422
631คู่มือติดตั้งและใช้งาน Linuxโครงการลีนุกซ์ภาษาไทย บริษัทไกวัล ซอฟท์แวร์ (เชน) จำกัด25423
632คู่มือการใช้ Microsoft Access 97ธาริน สิทธิธรรมชารี25421
633สร้าง Web page ง่ายๆ สไตล์ FrontPage Expressธนพล ฉันจรัสวิชัย25422
634เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส IIเลิศ สิทธิโกศล25421
635ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร25422
636แคลคูลัส 1สมพร สูตินันทโอภาส25421
637เลินนิ่ง บาย ยัวร์เซฟ สู่ชัยชนะเหนือยอดโอเอสและแอพพลิเคชั่นทีมนักเขียนและกองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์.ทูเดย์25422
638การใช้งาน Microsoft Office 97 & Windows 98กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25422
639เรียนรู้อินทราเน็ต ระบบเครือข่ายองค์กรยุคใหม่วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25423
640รอบรู้ Windows NT Server 4ศราวุฒิ ทรงเจริญ25424
641ไมโครซอฟต์ ฟรอนท์เพจ 2000 สเตพ บาย สเตพบริษัทแอ๊ดว้านซ์ วิชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด25421
642อินเตอร์เน็ต แอนด์ เนคเวิรก์ โปรแกรมมิ่งกับวีบี 6.0 และเอเอสพีสัจจะ จรัสรุ่งรวีวร25422
643ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2000 เรียนรู้ด้วยตนเองรวงทิพย์ พัชรารัตน์25422
644คู่มือกำจัดไวรัสยุค 2000เฉลิมพล ทัพซ้าย25425
645เรียลไทม์ : สารสนเทศเพื่อพิชิตใจลูกค้าอย่างฉับพลันแมคเคนนา, รีจิส@25411
646รวมฮิต Super tips & technicsนิตยสารคอมพิวเตอร์.ทูเดย์25411
647รวมชุดคำสั่ง HTML ฉบับ Quick referenceไตรรัตน์ ลาภรวย25412
648การออกแบบตัวอักษรและภาพด้วย Adobe Photoshop 5วินัย อินทร์ใย25411
649แบบฝึกปฏิบัติการเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาเลือกเสรี ระดับมัธยมศึกษาวิชา ช.0248 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นไพโรจน์ คชชา25411
650ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับมาตรฐานประสงค์ ปราณีตพลกรัง25418
651การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows & MATHCADดำรงค์ ทิพย์โยธา25412
652คู่มือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มืออาชีพเมธี ฉัตรทอง25412
653เรียนลัดอินเตอร์เน็ตใน 24 ชั่วโมงEstabrook, Noel@25411
654โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ทิศทางการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทศวรรษหน้าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25411
655การออกแบบฐานข้อมูลกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25411
656อินเตอร์แอกทีฟ สไตล์มัลติมีเดีย Authorware 4.0สุวัฒน์ ตั้งศรีพงศ์25412
657โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศวาสนา สุขกระสานติ25414
658ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 2000 สายเกินแก้...หรือยัง?กันต์ อินทรทัศน์25411
659โฟกัส Microsoft Windows 95 & 98พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25411
660การใช้ไมโครซอฟท์ PowerPoint 97ชัยวุฒิ จันมา25412
661โครงสร้างข้อมูลนิสาชล โตอดิเทพย์25412
662เปิดโลกกรุ๊ปแวร์ : จาก LAN สู่อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตวูดด็อก, โจแอนน์@25411
663เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
664เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
665การใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL Serverบัณฑิต จามรภูติ25412
666สร้าง Web Page ด้วย Office 97 ฉบับ Advanceกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25411
667แนวทางใช้ไอทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครรชิต มาลัยวงศ์25413
668วายทูเค แก้ปัญหา ปีค.ศ.2000ยืน ภู่วรวรรณ25412
669การสร้างเว็บเพจด้วย HTML 4.0 ฉบับเร่งด่วนมนู แก้วแหวน25412
670เรียนรู้ Excel 7.0 อย่างง่ายทักษิณา สวนานนท์25414
671ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25412
672ปฏิบัติการ Windows 95ฉัตรชัย กางกั้น25415
673การจัดการปัญหา Y2K ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทบวงมหาวิทยาลัย25413
674ฟันเดเมนเทล ออฟ วิชวล เบสิก ไคลเอน-เซเวอร์ โปรแกรมมิ่งสุชาย ธนวเสถียร25412
675การใช้ Internet และการเขียน Homepageชัยวุฒิ จันมา25412
676เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส Iเลิศ สิทธิโกศล25411
677เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25411
678เปิดโลกการค้าอิเล็กทรอนิคส์โคซัวร์, เดวิด@25411
679ก้าวทันโลก Internetชฎิล แก้วปลั่ง25401
680วินโดวส์ 95 สำหรับผู้เริ่มเรียนทักษิณา สวนานนท์25405
681คอมพิวเตอร์ศาสตร์ฉบับ Operating all in oneฉัตรชัย กางกั้น25405
682วินโดวส์ 4-อิน-1วศิน เพิ่มทรัพย์25405
683ก้าวแรกสู่การเรียนรู้คอมพิวเตอร์มากิด, ลอว์เรนซ์ เจ.@25403
684การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีมนู อรดีดลเชษฐ์25402
685ระบบปฏิบัติการ Windows 98 และ Internet Explorerเกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล25402
686คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25402
687ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์25401
688ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์สุริยัน ศรีสวัสดิ์กุล25401
689โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุชาย ธนวเสถียร25402
690คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกษมชาติ ทองชา25401
691ไมโครซอฟต์ แอคเซส 97 สเตพ บาย สเตพวาสนา ไตรพฤฒิธัญญา25401
692การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25401
693การวิเคราะห์และออกแบบระบบอำไพ พรประเสริฐสกุล25401
694ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซีดี-รอมสตาร์เรทท์, โรเบิร์ต@25404
695การใช้งาน Window 95กิดานันท์ มลิทอง25395
696เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25392
697พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานทักษิณา สวนานนท์25392
698รอบรู้ Internet และ World Wide Webต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์25391
699คู่มือการใช้เครื่องมือในอินเทอร์เน็ตเซเดโน, แนนซี่@25395
700ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมด้วยโคบอลแบบโครงสร้างนิวคัมเมอร์, อาร์ ลารี่ @25392
701สร้างและพัฒนาระบบ Lanกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25391
702เอ็กเซล 5 ฟอร์ วินโดวส์กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25395
703ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์25391
704การคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 : ตรรกะ การแก้ปัญหา โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ทักเกอร์ บี, อัลเลน@25391
705เรียนอินเทอร์เน็ตผ่าน World Wide Web อย่างง่ายวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25395
706เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้างพรรณิกา ไพบูลย์นิมิตร25392
707เอ็กเซล 5 ฟอร์ วินโดวส์ ปฏิบัติงานจริงแบบเร่งด่วน(ด้วยตนเอง)กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25395
708ไมโคร์ซอฟท์ เอ็กเซลสำหรับวินโดว์ 95 สเตพ บาย สเตพวาสนา ไตรพฤฒิธัญญา25395
709คู่มือคำศัพท์ฉบับพกพาอินเทอร์เน็ตวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25395
710เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25391
711ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงอรรถพล ตริตานนท์25392
712ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25392
713การใช้ Microsoft Windows 95สิทธิชัย ประสานวงศ์25392
714เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25392
715เศรษฐกิจดิจิตอลแท็บสก็อตต์, ดอน@25392
716เรียนรู้ Excel 5.0 อย่างง่ายทักษิณา สวนานนท์25395
717ท่องโลกอินเตอร์เน็ตด้วย Netscape navigator GOLDปรเมศวร์ มินศิริ25395
718เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25392
719หลักการเขียนโปรแกรมวีระ บุญจริง25391
720เทคนิคการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์แม็คคอนเนล, สตีฟ @25391
721เพาเวอร์พ้อยท์ แอนด์ แอคเซส ฟอร์ วินโดวส์ ปฏิบัติงานจริงแบบเร่งด่วน (ด้วยตนเอง)กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25395
722เปิดโลกอินเตอร์เน็ตสมนึก คีรีโต25383
723เอสพีเอสเอส/พีซี+เอสพีเอสเอส ฟอร์ วินโดวส์ : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25381
724จัดการฐานข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Access 2.0คณิตา นามประสิทธิ์25382
725เอ็มเอส-ดอส แอนด์ วินโดว์ทักษิณา สวนานนท์25381
726เวิร์ด 6 ฟอร์ วินโดวส์กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25385
727คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศวันพร ปั้นเก่า25381
728โลกของคอมพิวเตอร์และเอ็มเอสดอสอุรสชนิตร ยอดประสิทธิ์25384
729คู่มือการใช้ Windows 95พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์25381
730คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรไวท์, รอน @25381
731ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25383
732ถามตอบ Microsoft Accessแคมพ์เบลล์, แมรี่ @25381
733การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
734อินเตอร์เน็ต : นานาสาระแห่งการบริการสมใจ บุญศิริ25381
735การรับส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์พรทิพย์ โล่ห์เลขา25381
736ระบบฐานข้อมูลศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย25381
737วิสัยทัศน์ไอทีวาง, ชาร์ลส์ บี.@25382
738การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
739ระบบเครือข่าย Lan สำหรับผู้เริ่มต้นแนนซ์, แบรี่@25381
740แนวทางการพัฒนากฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเลอสรร ธนสุกาญจน์25381
741เจาะลึกทางด่วนข้อมูลซุลลิแวน-เทรนเนอร์, ไมเคิล@25383
742ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชัยวุฒิ จันมา25381
743ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการชุมพล ศฤงคารศิริ25382
744ศัพท์คอมพิวเตอร์ราชบัณฑิตยสถาน25381
745การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเพชรหงส์ โชติกอาภา25385
746วินโดวส์ 3.1พรชัย พฤกษารัตนนท์25382
747บิลล์ เกตส์ : เส้นทางสู่อนาคตเกตส์, บิลล์@25385
748การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจที่ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์วันเพ็ญ กฤตผล25382
749คอมพิวเตอร์ภาษาชาวบ้านตอนจ๊ะเอ๋พีซีวิโรจน์ คุณาลังการ25372
750โครงสร้างไฟล์ข้อมูล อัลกอริทึมและการจัดการไฟล์ข้อมูลจรณิต แก้วกังวาล25371
751เวิร์ดเพอร์เฟค 6.0 ฟอร์ วินโดวส์กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25375
752วีซีวิงค์ อิมเพรส ออลเวย์สกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25375
753การเขียนโปรแกรมโครงสร้างภาษาเบสิกด้วย QBASICนภัทร วัจนเทพินทร์25371
754เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25371
755คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเฉลิมพล ทัพซ้าย25371
75614 วันใช้งาน Ms-Word+Ecxel เป็นเฉลิมพล ทัพซ้าย25372
757คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการออกแบบโปรแกรมประสบสุข ศรีสว่างวงศ์25371
758การออกแบบ Lanรัชนัย อินทุใส25372
759เอ็มเอส-ดอส แอนด์ วินโดว์ทักษิณา สวนานนท์25371
760การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล25363
761โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมกฤษดา กรุดทอง25361
762เวิร์ดเพอร์เฟค 5.1กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25365
763เทคนิคการออกแบบโปรแกรมครรชิต มาลัยวงศ์25361
764ฟอกซ์โปร 1ประสิทธ์ วิทยธีราภรณ์25361
765เครือข่ายคอมพิวเตอร์จีไอเอส-กรุ๊ป25362
766เรียนรู้การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์วัชรินทร์ วิทยกุล25361
767การประมวลผลภาษาธรรมชาติยืน ภู่วรวรรณ25355
768ระบบผู้เชี่ยวชาญวิลาศ วูวงศ์25351
769เริ่มแรกกับคอมพิวเตอร์ชิมป์สัน, อลัน@25351
770รู้จักกับคอมพิวเตอร์ดวงแก้ว สวามิภักดิ์25351
771การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอลชัยวุฒิ จันมา25351
772การประมวลสัญญาณดิจิตอล : ตอนการออกแบบวงจรกรองดิจิตอลไพรัช ธัชยพงษ์25352
773เวิร์ดเพอร์เฟค ออฟฟิคกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25355
774ราชวิถีเวิร์ดพีซี เวอร์ชั่น 2.1ชุษณะ มะกรสาร25341
775ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ยืน ภู่วรวรรณ25341
776การเขียนชุดคำสั่งภาษาซีมัณฑนา ปราการสมุทร25341
777การเขียนชุดคำสั่งภาษาซีมัณฑนา ปราการสมุทร25341
778ระบบฐานข้อมูลดวงแก้ว สวามิภักดิ์25342
779การพัฒนาโปรแกรมย่อยควบคุมอุปรณ์สำหรับซีดีรอมอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี25341
780เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง สมรรถนะและการออกแบบแลน (LAN)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ25341
781โปรแกรมภาษาเบสิกและการแก้ปัญหาเพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ25341
782เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Digital signal processingศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ25341
783เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25331
784โครงการวิจัยและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2533ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ25332
785โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอลแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม25331
786เอกสารประกอบการอบรมทางวิชาการเรื่อง Practical PC Networkingสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)25321
787เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25321
788การประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยคอมพิวเตอร์ตอนซอฟแวร์เขมา เวสารัชช์25321
789เอกสารประกอบการอบรมทางวิชาการเรื่องการสำรวจข้อมูลจากระยะไกลสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 25321
790เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^คณะศิลปศาสตร์.25301
791รายงานสัมมนาเรื่องการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนการบริหารทบวงมหาวิทยาลัย25292
792โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาปาสคาลศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์25281
793คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพรชัย พัฒนบัณฑิต25281
794เทคนิคการใช้ SPSSเสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ25251
795ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ศิริพร สาเกทอง25241
         รวม   1256  เล่ม