รายชื่อหนังสือ สาขาวิชากายภาพบำบัด (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหารรัชนี จันทร์เกษ25602
2ผลการรักษาด้วยกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรนเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวและกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงส่วนเอวต่ออาการปวดความบกพร่องของการทำงานของหลังส่วนล่างและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวใบเฟิร์น สุทธินันท์25601
3กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
4ผลของการรักษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อและพังผืดและการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนทางการยศาสตร์ต่ออาการปวด ความบกพร่อง ความสามารถของคอและองศาการเคลื่อนไหวของคอในเพศหญิงกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อปุณณภพน์ ดำสุทธิ์25601
5ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบักและแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอส่วนลึกต่ออาการปวดพิสัยการเคลื่อนไหวของคอและความบกพร่องความสามารถของคอในเพศหญิงที่ใช้สมาร์ทโฟน อายุ 18-25 ปีประภารัตน์ แสงผ่อง25601
6คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2รัชนี จันทร์เกษ25602
7ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
8ผลของการออกกำลังกายด้วยการรำแพรวาและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในผู้สูงอายุกรรณิการ์ มณีฉาย25601
9คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)รัชนี จันทร์เกษ25602
10ผลของเทคนิคการยืดแบบเคลื่อนไหวกับการยืดด้วยโฟมนวดกล้ามเนื้อต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและความเร็วในการวิ่งเร็วของนักกีฬารักบี้ระดับเยาวชนชายอายุไม่เกิน 19 ปีจันทรกานต์ เถาตะกู25601
11กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
12การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25601
13ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืดและรำไม้พลองต่อความสามารถในการทรงตัว การเดิน และความแข็งแรงของขาในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังค่อมกนิษฐา ศรีเมือง25601
14คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนรัชนี จันทร์เกษ25602
15ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวบนลูกบอลและโยคะต่อความทนทานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในคนอ้วนเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปีธิดารัตน์ แก้วอำรัตน์25601
16บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประพิศ พงษ์พานิช256010
17การศึกษาหาความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือระหว่างสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านก้านมะพร้าวฮีโร่และกระดานยืดน่องในผู้สูงอายุจันทร์จิรา พิพัฒน์วัฒนารมย์25601
18ผังเครือญาติ ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 ถึง 28 กันยายน พ.ศ.2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
19ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
20ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
21ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบมีแรงต้านด้วยแผ่นยางยืดต่อการรับรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยวรรณนิศา ธนัคฆเศรณี25592
22พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
23โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
24การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
25ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
26การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
27หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
28ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
29Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
30ผลของการปรับระยะห่างของแป้นพิมพ์ตามหลักการยศาสตร์ต่ออาการปวดบ่าไหล่ในพนักงานออฟฟิศอายุ 16-35 ปีนฤมล อังสนาวศิน25581
31การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
32เปรียบเทียบเทคนิคการหายใจแบบลึกและการฝึกโยคะแบบปราณายามะที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาที่ใช้ชีวิตแบบนั่งทำงานเป็นส่วนใหญ่และไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมธมลวรรณ สมสร้อย25581
33โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 1ไพรัช ประสงค์จีน255810
34ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย ความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนเอวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้หญิงอ้วนอายุระหว่าง 18-25 ปีจตุพร ทำมืด25581
35การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
36สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 1ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
37การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเท้าแบนและการทรงตัวในผู้หญิงอายุ 18-25 ปีจันทิมา ศรีนวล25581
38ผลของการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดและการออกกำลังกายแบบผสมผสานต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยสุนิสา ทองโชติ25581
39โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
40พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
41ผลการออกกำลังกายแบบเป็นช่วงและแบบต่อเนื่องที่มีผลต่อความทนทานของระบบหัวใจและระบบหายใจในผู้หญิงที่มีภาวะโรคอ้วนจตุพร ยาโสภา25581
42เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
43ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐานสมฤดี สายหยุดทอง25583
44เปรียบเทียบผลของการรักษาระหว่างเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อกับการยืดกล้ามเนื้อในผู้ที่มีผล SLR เป็นบวกขนิษฐา ดอกไม้ศรีจันทร์25581
45พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
46สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 3ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
47การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
48ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางในท่าเอลโบวแพลงค์ต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางและความสามารถในการทรงตัวสุภาวดี หนูทอง25581
49คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
50โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 2ไพรัช ประสงค์จีน255810
51การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
52สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 2ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
53หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 1 : การนวดพื้นฐาน โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
54สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
55โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25571
56การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25575
57กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
58สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
59กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
60เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการชัชพล เกียรติขจรธาดา25575
61มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์255710
62เปรียบเทียบผลของการขยับเส้นประสาทมีเดียนร่วมกับการคลายกล้ามเนื้อระหว่างกล้ามเนื้ออัปเปอร์ทราพิเซียกับกล้ามเนื้อแพคเทอรอลต่อความตึงตัวของเส้นประสาทในนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนฐณัชญ์พร สมไธสง25571
63ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น IIสม สุจีรา25573
64กายบริหารแบบฤาษีดัดตน เล่มที่ 2โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
65กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
66เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
67รายงานการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก : กรณีศึกษาหมอสุนทร นิ่มน้อมฉันทนา กระภูฤทธิ์25571
68ผลของการนวดน้ำแข็งต่อการฟื้นฟูความแข็งแรง กำลังกล้ามเนื้อและอาการปวดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าในนักศึกษาหญิงที่วิ่งออกกำลังกายภาวิณี สายมณี25571
69กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
70หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 2 : การนวดจุดสัญญาณโรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
71ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็นสม สุจีรา25573
72การศึกษาเปรียบเทียบผลการลดไขมันใต้ผิวหนังโดยการกระตุ้นไฟฟ้ากับการออกกำลังกายของต้นแขนส่วนหลังในนักศึกษาที่มีน้ำหนักเกินกิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ25571
73กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิกดลรวี ลีลารุ่งระยับ25575
74โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
75เปรียบเทียบผลของการยืดกล้ามเนื้อคอบ่า เทคนิค สแตติกและอะโกนิสต์ คอนแทครีแลกซ์ต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอและอาการปวดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง มหาวิทยาลัยคริสเตียน อายุ 18-25 ปีทวีศักดิ์ ชนะวงศากุล25561
76ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25568
77หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
78กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
79ผลของโปรแกรมการฝึกชี่กงที่มีต่อความจุปอดและการขยายทรวงอกของนักศึกษาพยาบาลสุขภาพดีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนจันทิมา พงศ์ศรีศุภกร25561
80ศึกษาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโมดิฟายด์ บาร์เทล อินเด็กซ์ ฉบับภาษาไทย ประเมินในคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในชุมชนณัฐสุดา รัตนบุรี25561
81สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
82กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
83ผลของการยืนบนไม้กระดกข้อเท้าต่อความมั่นคงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะเจาะจงของประชากรในมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปีสุธาสินี สมแวง25561
84ความล้าของกล้ามเนื้ออรวรรณ ประศาสน์วุฒิ25562
85ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25561
86ผลการรักษาด้วยเทคนิคพาสสิฟ สเทรทชิ่ง ตามด้วยเทคนิครีพีทเตด คอนแทรคชั่น ต่อการใช้พลังงานในการเดินในเด็กสมองพิการประเภทสปาสติค ไดพลีเจีย ที่มีรูปแบบการเดินแบบเคราซ์เกทภาวิณี บำเพ็ญ25561
87การเปรียบเทียบผลการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคมัลลิแกนกับการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคเมทแลนด์ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดระยะที่ 2กฤติญา จันทร์งาม25561
88หลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10ชมรมฟื้นฟูหัวใจ25551
89การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
90ผลของการออกกำลังกายแอโรบิคในน้ำและการออกกำลังกายแอโรบิคบนบกต่อความทนทานของระบบบหัวใจและปอดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง อายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียนจิดาภา ทับทิมเขียว25551
91ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
92เปรียบเทียบผลการใช้แผ่นประคบร้อนสลับเย็นกับแผ่นประคบร้อนในผู้ที่มีอาการปวดของกล้ามเนื้อและพังผืดแบบเรื้อรังอภิญญา วรบุตร25551
93จริยธรรมทางการแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล25551
94คู่มือการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดโชติกา ภาษีผล25559
95เปรียบเทียบประสิทธิผลของ vacuum cupping และ effleurage massage ในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรังบริเวณบ่าจินตนา คล้ายกระแส25551
96กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)25551
97ประสิทธิผลของอุปกรณ์วงล้อบริหารข้อไหล่ร่วมกับรอกคู่เหนือศีรษะในผู้ป่วยข้อไหล่ติด : กรณีศึกษาบัวสด จิตเพ็ง25551
98สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี ค.ศ.2010สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25551
99ธุรกิจบริการ : สุขภาพกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
100กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภุชงค์ เดชอาคม25551
101การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ Mulligan's techniques : miracle of arts and sciences in physical therapyอาทิตย์ พวงมะลิ25555
102การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืนกระดกข้อเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและความยืดหยุ่นของหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจงเทพรัตน์ กิ่งแก้ว25551
103เปรียบเทียบผลของการฝึกโยคะร่วมกับการใช้ผ้ายืดรัดรอบอกและไม่ใช้ผ้ายืดรัดรอบอกที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาเพศหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ขาดการออกกำลังกายฤดีรัตน์ เจริญลาภ25551
104ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อทรานสเวอร์ซุส แอ็บโดมินิสกับแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกเชิงกรานและข้อสะโพกในท่ายืนในนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนกูฟารีดา มะรูตี25551
105หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย25552
106หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
107ประสิทธิผลการลดขนาดรอบเอวต่อรอบสะโพกและความหนาของชั้นไขมันโดยการนวดประคบหม้อเกลือนิตยา พลอยเพชร25551
108ศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตและระดับเอชดีแอล-คลอเลสเตอรอลก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกวิสรา ตะนะสอน25551
109กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
110หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
111หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
112คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
113การนวดรักษาโรคด้วยหลักเส้นประธานสิบชาคริยา หลิน25542
114เทคนิคทางกายภาพบำบัดระบบหายใจ : ทฤษฎีและปฏิบัติชุลี โจนส์25545
115ปวดหลัง รักษาได้ด้วยตนเองสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล25541
116การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
117ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
118โครงการวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง : รายงานฉบับสมบูรณ์สุพจน์ หารหนองบัว25541
119การบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2554มหาวิทยาลัยมหิดล25541
120คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
121ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
122วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐานปัณรสี ฤทธิประวัติ255311
123การเดิน การเคลื่อนย้ายตัวและอุปกรณ์ช่วยสุกัลยา อมตฉายา25535
124แนวเวชปฏิบัติสำหรับนักกายภาพบำบัดในการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่สภากายภาพบำบัด.^เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.25536
125การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
126การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4Black, Joyce M.25536
127ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
128ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
129การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
130การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25532
131ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชนน้อมจิตต์ นวลเนตร์25533
132เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 เรื่อง Diagnostic screening for physical therapy : when to treat? when to refer?มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะกายภาพบำบัด25531
133ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25533
134การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
135คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25536
136สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
137ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
138ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในชมรมออกกำลังกายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนงเยาว์ จับจิต25521
139ผลการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าณัฐรพี ใจงาม25521
140สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
141กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
142โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องความก้าวหน้าและพัฒนาการทางกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25521
143ตำราการนวดไทย เล่ม 1ยงศักดิ์ ตันติปิฎก25522
144ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
145การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
146ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
147คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
148สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
149Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
150คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกวิยะดา ศักดิ์ศรี25525
151คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
152ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูภัทราวุธ อินทรกำแหง25521
153First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
154Detox ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใสนุช ภิรมย์25511
155การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 24-29 มีนาคม 2551 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ตปรีชา ธันวารชร25511
156ตำราวิชาการการใช้น้ำเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
157ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
158ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงสุภาวดี เจ้ยชุม25511
159การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยประพจน์ เภตรากาศ25511
160ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
161เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25515
162สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
163การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25515
164อาหารต้านโรคเอื้อมพร สกุลแก้ว25511
165การจัดการทางกายภาพบำบัดโดยใช้เทคนิคการขยับเคลื่อนระบบประสาทรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25505
166ตำราวิชาการสุคนธบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
167การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
168ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25502
169การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.สาขาเวชศาสตร์การกีฬา25501
170คู่มือรวมบทความสรีรวิทยาและการฝึกซ้อมการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
171โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
172พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25501
173Biomechanics of spines stabilizationไพรัช ประสงค์จีน25502
174สรีรวิทยากฤตยา รามโกมุท25501
175การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
176การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
177กายภาพบำบัดกับพิษของบุหรี่รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ25507
178กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
179มาลาเรียสมชาย จงวุฒิเวศย์25491
180เภสัชโภชนา 2สรจักร ศิริบริรักษ์25491
181คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
182กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25495
183ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี"มณฑกา ธีรชัยสกุล254910
184เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัยสุทธิ์ ศรีบูรพา25493
185กายภาพบำบัด 2 การจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะปอดหัวใจและหลอดเลือดสุรางค์ศรี อยู่โต25493
186เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
187SBS โรคจากการทำงานในตึกสร้อยสุดา เกสรทอง25491
188เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
189คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
190โลหิตวิทยาเบื้องต้นวิชัย ประยูรวิวัฒน์25495
191การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
192การจัดการกระบวนการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25483
193เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
194เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
195พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25482
196คู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25481
197กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
198รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพกำลังคนทางกายภาพบำบัดในปี พ.ศ.2546สุวิทย์ อริยชัยกุล25481
199สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
200เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
201ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ณ ฌาปานสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2548มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์25483
202อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
203จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
204ระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์25475
205คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสิริพิมล อัญชลิสังภาศ254710
206เคมี 1Chang, Raymond25473
207โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
208เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
209แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25475
210ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25471
211ชีวโมเลกุลสุกัญญา สุนทรส25471
212ธุรกิจนวดแผนไทยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม25472
213สุขภาพคนไทย 2546ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25473
214เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
215นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark@25471
216พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากรไทยวิลาส สุวี25461
217ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคมอำพล จินดาวัฒนะ25462
218รวมพลังสร้างสุขภาพ เล่ม 2อำพล จินดาวัฒนะ25462
219ทฤษฎีและโมเดล การประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เฉลิมพล ตันสกุล25461
220แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
221เวชศาสตร์โมเลกุลสุรางค์ นุชประยูร25463
222จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
223ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
224บริการสาธารณสุขกับการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา25462
225เครื่องมือกายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25462
226เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
227จุลกายวิภาคศาสตร์เกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25463
228เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
229จากสุขภาพทางจิตวิญญาณสู่สุขภาพทางปัญญาพลินี เสริมสินสิริ25462
230ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
231สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25453
232ผ่า! HardDiskพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร25451
233โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทยยงยุทธ วัชรดุลย์25451
234ชีววิทยาWilliams, Gareth@25451
235ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
236สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25454
237มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
238หลักสูตรและคู่มือวิทยากรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุกรมควบคุมโรค.^สำนักโรคไม่ติดต่อ.^กลุ่มควบคุมป้องกันการบาดเจ็บและปัญหาจากสุรา.25453
239สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25453
240การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
241คู่มือระบบความปลอดภัยบน Windows 2000ค็อกซ์, ฟิลลิป@25451
242คู่มือปลาดาวออฟฟิศวศิน เพิ่มทรัพย์25451
243ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25455
244สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25453
245ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์25451
246คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอยนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25453
247ระบบปฏิบัติการไพศาล โมลิสกุลมงคล25452
248วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
249คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์วุฒิ วุฒิธรรมเวช25451
250การจัดการฐานข้อมูลออราเคิลด้วยวิชวลเบสิกกฤษณ์รัฐ กลิ่นศรีสุข25451
251สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมนสุพรพิมพ์ เจียสกุล25452
252พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
253คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
254ชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : ครอบครัวสุขสันต์ด้วยการแพทย์แผนไทย วันที่ 17-31 มกราคม 2545กัญจนา ดีวิเศษ254510
255เคมีอินทรีย์เบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25452
256กรณีศึกษาที่ 6 : การศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์โคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
257การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Cวิทยา สุคตบวร25441
258ฟิสิกส์Johnson, Keith25443
259เอกสารคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม25446
260นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์25441
261คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25442
262วัฏจักรของเซลล์และอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็งนวพรรณ จารุรักษ์25441
263พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ทักษิณา สวนานนท์25441
264คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25445
265คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
266ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
267เครื่องมือการวิจัย : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25441
268การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25444
269สนุกกับเคมีParker, Steve25443
270การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็กบรรจบพันธุ์ นวรัตน ณ อยุธยา, คุณหญิง25442
271สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25441
272หลักการพูดนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต25442
273การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้วีระวัฒน์ ปันนิตามัย25442
274วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวัฒนา สุกัณศีล25441
275กรณีศึกษาที่ 2 : การล้มเลิกทฤษฎีฟลอจิสตัน : การปฏิบัติทางเคมีในช่วงปี ค.ศ. 1775-1789โคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
276ใช้ยา-ต้องรู้เรวดี ธรรมอุปกรณ์25441
277กุมารเวชศาสตร์ : เวชปฏิบัติทันสมัยพรรณี วาสิกนานนท์25441
278ชีววิทยาวิลเลี่ยมส์, กาเรธ@25441
279ออกกำลังกายคลายเครียด : เสริมสุขภาพตามหลักกายภาพบำบัดนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25443
280กรณีศึกษาที่ 4 : ทฤษฎีอะตอม โมเลกุลโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
281ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25443
282โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
283การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
284การจัดการยุคใหม่มัลลิกา ต้นสอน25441
285การใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 step by stepริออแดน, รีเบกก้า@25441
286การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ25441
287จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25441
288เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล25442
289ทฤษฎีจำนวนอะตอมสำเริง บุญเรืองรัตน์25441
290การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์25443
291การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
292การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25444
293วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
294การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก25442
295พูด สนทนา โต้วาที อย่างไรจึงไม่เสียเปรียบนวรัตน์ วรรณกุล25442
296สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25442
297จิตเป็นเหตุชูทิตย์ ปานปรีชา25442
298ฟื้นฟูวิชาการโรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปี 2544รัตนวดี ณ นคร25441
299ออกกำลังกายสไตล์ NASA คำแนะนำที่สูงค่าสำหรับผู้สูงอายุประพัฒน์ อุทโยภาศ25441
300ออกกำลังสร้างบุคลิก : ออกกำลังและยืดกล้ามเนื้อตามหลักกายภาพบำบัดนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25443
301กรณีศึกษาที่ 5 : พืชและบรรยากาศโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
302อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมวิทยา อยู่สุข25441
303การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลสมจิตต์ ลิขิตถาวร25441
304เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25443
305สถิติอย่างง่ายไร้กังวลอัจฉรีย์ จันทลักขณา25441
306องค์กรกระจายอำนาจบลองชาร์ด, เคน@25441
307การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25448
308ออราเคิลทรงพล บูรณะโอสถ25441
309วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษม จันทร์แก้ว25442
310ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ ภาคปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลเน็ตเวิร์กสุทธา ศรีวิริยาจารย์25441
311สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25442
312ปลดแอกความคิด ฟื้นเศรษฐกิจเอเชียโมฮัมหมัด, มหาธีร์@25441
313การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
314NTSoft training guide ASP 3.0 programming เพื่อพัฒนา Web applicationกิตติ สูงสว่าง25441
315มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนานและการจัดการทรัพยากรอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
316ทำไมลูกน้องไม่ทำงานปริญญา ตันสกุล25441
317เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
318ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์25442
319การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254410
320เคมีไรอัน, ลอว์รี@25441
321สร้างระบบสารสนเทศบนเว็บด้วย FrontPage 2002กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25441
322ปัญหาสังคมโกศล วงศ์สวรรค์25441
323กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชนศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน25445
324ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
325กรณีศึกษาที่ 8 : การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า : ไฟฟ้าตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยคูลอมบ์โคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
326Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนวิฑูรย์ สิมะโชคดี25442
327รายงานการวิจัยเรื่องการประดิษฐ์โครงยกผู้ป่วยด้วยไฮดรอลิกราคาประหยัดทศพร พิชัยยา25441
328การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สิริพร ทิพย์คง25442
329เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25441
330โครงสร้างข้อมูลและการโปรแกรมขั้นสูงสมจิตต์ ลิขิตถาวร25441
331ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
332คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25443
333รีเฟล็กโซโลยี : วิถีทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้นฮอล, นิโคลา เอ็ม.@25441
334ตำราไอเยนกะโยคะสาลี่ สุภาภรณ์25441
335เข้าใจและใช้งานภาษา XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ศุภชัย สมพานิช25441
336การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่นโสมรัสมิ์ จันทรประภา, คุณหญิง25442
337ทุนดิจิตอลแท็บสก็อตต์, ดอน@25441
338การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.@25441
339เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
340มนุษย์กับสังคมพวงเพชร สุรัตนกวีกุล25445
341คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25435
342เรื่องของภูมิชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25431
343เศรษฐศาสตร์การจัดการรุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน25432
344การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
345วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
346ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
347คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี บุญสุยา25431
348คู่มือผู้ควบคุมระบบ Microsoft Windows 2000สเตเนค, วิลเลี่ยม อาร์.@25431
349ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : Implementationธีระพันธ์ พลมณี25431
350ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมในวิถีการอนุรักษ์ศรีศักร วัลลิโภดม25431
351เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
352การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติสมจิต หนุเจริญกุล25435
353การรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดกันยา ปาละวิวัธน์25433
354หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย วรพงศธร25431
355คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25437
356คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25432
357การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจวิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี25432
358อี-บิสสิเนส ธุรกิจยุคสารสนเทศยืน ภู่วรวรรณ25431
359วาทนิเทศและวาทศิลป์ : หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัติยุคสหัสวรรษใหม่วิรัช ลภิรัตนกุล25432
360เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25431
361การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬาธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25431
362ร่วมผ่าทางตันเพื่อสุขภาพคนไทยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ25432
363ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นภัทรสินี ภัทรโกศล25431
364ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25431
365วิชาเถ้าแก่ : หลักวิธีในการเป็นเจ้าของกิจการในยุคปัจจุบันจินตนา บุญบงการ25432
366วิสัยทัศน์ธนินท์ เจียรวนนท์อภิวัฒน์ วรรณกร25432
367โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุชาย ธนวเสถียร25431
368สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะบังอร ชมเดช25433
369สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25435
370บาดเจ็บที่มือ การรักษาและการช่วยเหลืออนันต์ ตัณมุขยกุล25431
371ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศอุดม เกิดพิบูลย์25432
372ฝ่าวิกฤตสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25438
373ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
374คู่มือโรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลเลิดสิน25432
375อายุรศาสตร์ทันยุค 6รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ25431
376สถานภาพและทิศทางอนาคตว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
377ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25434
378ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 9นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25433
379จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25431
380เส้นทางการค้าไทยกระทรวงพาณิชย์25432
381หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
382เครื่องช่วยหายใจสมศรี ดาวฉาย25435
383รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอารง สุทธาศาสน์25431
384หลักและเทคนิคการวางแผนอนันต์ เกตุวงศ์25431
385โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อุดม วิศิษฏสุนทร25431
386รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
387ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25433
388คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25432
389เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25438
390เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25432
391เอกสารรวมเล่มวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐานจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25433
392หลักการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบโรแบร์, พอลล์ เจมส์@25431
393ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นิภาภรณ์ คำเจริญ25431
394ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมปัจจุบันผันแปรศรีศักร วัลลิโภดม25431
395การเติบโตอย่างมีคุณภาพจุรี วิจิตรวาทการ25434
396ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
397ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคมอมรา พงศาพิชญ์25432
398การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เยาวเรศ ทับพันธุ์25433
399ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25432
400จริยธรรมในเวชปฎิบัติสุขิต เผ่าสวัสดิ์25431
401อาชีวเวชศาสตร์ฉบับพิษวิทยาวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ25421
402วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกานดา ใจภักดี25423
403อายุรศาสตร์แนวใหม่วิทยา ศรีดามา25424
404ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25422
405หลักการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์.ภาควิชาการประชาสัมพันธ์.โครงการตำรา25422
406Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
407ความรู้ทางการสื่อสารกิติมา สุรสนธิ25422
408การเขียนในสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต25422
409โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติ รักษาหายได้ดวงใจ กสานติกุล25421
410ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25422
411ตำราอาชีวเวชศาสตร์สมชัย บวรกิตติ25421
412หัตถการทางการแพทย์วิทยา ศรีดามา25421
413จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสีบุษบา ยงสมิทธ์25421
414กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1มนตรี ตู้จินดา25421
415จิตเวชศาสตร์สำหรับประชาชนไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25422
416อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมขณะออกกำลังกายมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
417ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์งามนิจ อาจอินทร์25421
418กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ในปราโมทย์ เชาวศิลป์25422
419การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254219
420เภสัชวิทยา 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาเภสัชวิทยา25421
421พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์เรไร ตั้งสาโรช25421
422การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีและปฏิบัติเสรี วงษ์มณฑา25423
423กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาของระบบหัวใจและไหลเวียนชูศักดิ์ เวชแพศย์25421
424เบิก-บุก-รุกวิเทศฯสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศสัมพันธ์.25421
425คอมพิวเตอร์ ซีคิวริตี้ ฟอร์ อี-คอมเมิร์สณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์25421
426ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกำพล เลาหเพ็ญแสง25421
427ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
428ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
429การสื่อสารมวลชนโลกดรุณี หิรัญรักษ์25422
430การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25421
431ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พันทิพา สังข์เจริญ25421
432ทักษะกีฬายอดนิยมประโยค สุทธิสง่า25421
433จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25421
434ความผิดปกติทางอารมณ์สุชาติ พหลภาคย์25422
435โรคสมาธิสั้นนงพงา ลิ้มสุวรรณ25421
436ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25425
437ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประชา อินทร์แก้ว25423
438คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25421
439GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์25421
440การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
441รวมโจทย์เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25422
442การนวดแผนไทยสำหรับนักกีฬาอภิชาติ ลิมติยโยธิน25421
443มนุษยสัมพันธ์สมพร สุทัศนีย์25421
444คู่มือวิทยากรพูลพร แสงบางปลา25422
445ห้องสมุดยุคใหม่กับไอทีน้ำทิพย์ วิภาวิน25422
446การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง25422
447สูตรสำเร็จ...การเป็นวิทยากรสายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์25421
448กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25421
449เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
450การวิเคราะห์ผู้รับสารยุบล เบ็จรงค์กิจ25422
451Axial skeleton and appendicular skeletonศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
452นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติยุคสารสนเทศวิรัช ลภิรัตนกุล25422
453การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254213
454โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25421
455ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
456สรีรวิทยาทางเดินอาหารชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25422
457การเสริมสร้าง กล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
458วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช25423
459การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่กับ SMEsแก้วสรร อติโพธิ25421
460การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการกิ่งแก้ว ปาจรีย์25422
461ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25425
462การแปลผลห้องปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์25421
463ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟัง ภายใน 30 วินาทีสมลักษณ์ สว่างโรจน์25422
464หลักคณิตศาสตร์กรรณิกา กวักเพฑูรย์25421
465การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254212
466คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25422
467สื่อสารมวลชนและสารสนเทศอรรณพ เธียรถาวร25422
468อายุรศาสตร์ทันยุค 5สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล25421
469เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
470พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
471กายวิภาคศาสตร์ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
472วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสุนันท์ บุราณรมย์25423
473เพื่อการพูด การฟัง และการประชุมที่ดีวิจิตร อาวะกุล25422
474ยาในเด็ก 2สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์25422
475พูดให้เป็นอย่างนักพูดลายา25422
476กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3มนตรี ตู้จินดา25421
477การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ25421
478จิตเวชปฏิบัติ 43สมพร บุษราทิจ25422
479พูดอย่างไรไปถึงดวงดาวจามจุรี ผดุงชีวิต25425
480ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25421
481ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
482กุมารเวชปฏิบัติทันยุคกิตติ อังศุสิงห์25422
483เทคนิคพูดจา มารยาทสังคมเฟลมิง, อลิซ.@25422
484หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
485เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส IIเลิศ สิทธิโกศล25421
486เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเบื้องต้นทับทิม วงศ์ประยูร25421
487เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตสานิตย์ กายาผาด25422
488การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
489ฟิสิกส์ทั่วไป : สำหรับนักศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและนักศึกษาชวลิต คัยนันทน์25415
490เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
491การพูดจาในธุรกิจและในชีวิตแดง ใบเล่25412
492สร้างสมาธิให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25412
493การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
494สภาวะแวดล้อมของเราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.ฝ่ายบริการวิชาการ25413
495วาทะวิทยาพชร บัวเพียร25412
496การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25417
497เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส Iเลิศ สิทธิโกศล25411
498การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
499จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์25415
500108 การประชาสัมพันธ์เสรี วงษ์มณฑา25412
501แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25411
502เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-IV ฉบับภาษาไทย (ใช้รหัส ICD-10)ปราโมทย์ สุคนิชย์25412
503การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ25412
504กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
505เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25411
506คู่มือโรคข้อสุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์25411
507ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25411
508จับจ้องมองสื่อ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทยอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์25412
509คู่มือฝึกการพูดให้ประสบผลสำเร็จด้วยตนเองพรรวี หมื่นสุข25412
510เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยชูศรี วงศ์รัตนะ25411
511การพยาบาลเด็กสถาบันพระบรมราชชนก.^โครงการสวัสดิการวิชาการ.^คณาจารย์วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.25411
512การสื่อสารในองค์การเสนาะ ติเยาว์25411
513จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25416
514การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25414
515ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการสนิท อักษรแก้ว25411
516อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
517การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ก่อกู้ เชียงทอง25412
518ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25412
519การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
520คู่มือการเรียนปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิชาโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาจุลชีววิทยา25419
521จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
522การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
523เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาสพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25411
524รังสีวิทยาของโรคทรวงอกพัชรินทร์ เภกะนันทน์25411
525วิทยาศาสตร์การกีฬามงคล แฝงสาเคน25412
526ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25412
527โรคหลอดเลือดสมอง : การวินิจฉัยและการจัดการทางการพยาบาลเจียมจิต แสงสุวรรณ25413
528วัฒนธรรมหมู่บ้านไทยฉัตรทิพย์ นาถสุภา25411
529ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3สมพงษ์ ใจดี25412
530ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
531การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์สุนิสา ประวิชัย25411
532ผงชูรสการพูดถาวร โชติชื่น25412
533การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25411
534หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเยื้อน ตันนิรันดร25412
535แคลเซียม ฟอสฟอรัสและความผิดปกติของกระดูกที่พบในผู้ป่วยเด็กสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25411
536คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพัฒน์ สุจำนงค์25411
537กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25411
538ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25411
539เคมีทั่วไป 2สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25414
540นโยบายต่างประเทศจีนเขียน ธีระวิทย์25411
541นี่แหละเรื่องของการประชาสัมพันธ์มงคล ยิ้มประยูร25412
542การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
543มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งปรีชา25411
544จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25413
545ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25412
546ศิลปะแห่งการเจรจาจินดา วงศ์ศักดิ์25412
547การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎีปรมะ สตะเวทิน25411
548เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25412
549คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
550วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยาอมรา พงศาพิชญ์25412
551เคมีอินทรีย์เกษร พะลัง25414
552เภสัชวิทยา เล่ม 2อโนชา อุทัยพัฒน์25412
553หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25413
554สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกนก จันทร์ทอง25414
555สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษากาญจนา แก้วเทพ25412
556ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25413
557ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2วรชัย รัตนธราธร25411
558สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25413
559ภาพลักษณ์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์วาสนา จันทร์สว่าง25412
560สถิติเชิงคณิตศาสตร์จารุมา อัชกุล25411
561พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
562ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25401
563เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
564จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์254015
565คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
566รู้เรื่องโรคสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25402
567รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายในในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25404
568เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25402
569การประชาสัมพันธ์ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25402
570สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
571จิตวิทยาการเรียนรู้ไพบูลย์ เทวรักษ์25401
572หลักการพลศึกษาวิลเลี่ยม, เจสซี่ ไฟริง @25402
573อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
574สื่อมวลชนดลชีวิตสมควร กวียะ25402
575การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา : แนวความคิดและวิธีการสุพรรณี ไชยอำพร25401
576สังคมวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25401
577กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
578สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
579ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์25402
580การเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา25402
581โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่องวิทยา ศรีดามา25401
582ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
583เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25402
584การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมรวีวรรณ ชินะตระกูล25403
585สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25402
586การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสารเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต25402
587เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25402
588หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝนอีเมอรี, อี. เดวิด@25401
589มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทวี หอมชง25405
590หนอนพยาธิใบไม้ พยาธิตืด ปรสิตอื่นๆ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์องุ่น เกียรติวุฒิ25403
591ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์พรทิพย์ พิมลสินธุ์25401
592คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็กอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์25406
593101 โครงงานคณิตศาสตร์บูช, แบรนด์@25404
594บันทึกคมเขี้ยวบนเรียวปากวิทยากร ผู้ลิขิตอักษร25402
595วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ : กรณีศึกษาวันชัย ริจิรวนิช25403
596คู่มือจิตวิทยาคลินิกกนกรัตน์ สุขะตุงคะ25404
597สรีรวิทยารัชฎา แก่นสาร์25402
598สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25401
599วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันปิยวรรณ แสงสว่าง25403
600การประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 9 เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25401
601เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
602ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
603คู่มือยาในเด็กพิภพ จิรภิญโญ25401
604การประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติเสรี วงษ์มณฑา25402
605ชีววิทยา เล่ม 1เชาวน์ ชิโนรักษ์25403
606ตำราเรื่องเนื้องอกของกระดูก : พยาธิวิทยา รังสีวิทยาและคลินิกวรชัย ศิริกุลชยานนท์25401
607กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
608เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
609แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
610คู่มือการปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
611เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
612เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
613เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
614วิทยาศาสตร์การกีฬาท้าพิสูจน์กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25392
615เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
616ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25391
617การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎีปรมะ สตะเวทิน25391
618วิธีพูด วิธีคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแสวง อุดมศรี25392
619การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 1โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
620ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25391
621การประชาสัมพันธ์จุฑามาศ กิจเจริญ25391
622วิทยาฮิสโต 1 : เซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25394
623คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25392
624สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
625สมรรถภาพทางกายและทางกีฬาศิริรัตน์ หิรัญรัตน์25391
626เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
627เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเกษร พะลัง25392
628พัฒนาการมนุษย์นิตยา ศรีจำนง25391
629จิตวิทยาทั่วไปมุกดา ศรียงค์25391
630วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
631การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนปฎิบัติการสรีรวิทยาธงชัย สุขเศวต25391
632พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
633มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
634การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25395
635สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
636ตำราประกอบการสอนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์25391
637การเป็นพิธีกรหรือวิทยากรสำหรับข้าราชการครูถวัลย์ มาศจรัส25394
638เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25393
639เคมีควอนตัมเบื้องต้นปริญญา อรุณวิสุทธิ์25392
640อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ25391
641การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25391
642โรคไขข้ออักเสบพาทริดจ์, เรย์มอน25391
643หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
644แนวทางการบริบาลโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กของประเทศไทยกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรค25392
645ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาทีแฟรงค์, ไมโล โอ.@25392
646คู่มือเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองกรมสุขภาพจิต.^ศูนย์สุขวิทยาจิต.25392
647เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25392
648คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
649แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
650สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
651โครงสร้างและระบบการทำงานของร่างกายมิ่งขวัญ มิ่งเมือง25391
652เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
653อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25392
654เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 2อุษณา ลุวีระ25394
655ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู เล่มที่ 1เสก อักษรานุเคราะห์25391
656เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
657ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแลฟาริดา อิบราฮิม25392
658ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาพิณทิพย์ ทวยเจริญ25391
659สิ่งแวดล้อมศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวินัย วีระวัฒนานนท์25395
660การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 2โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
661การพยาบาลเด็กโรคหัวใจสุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์25394
662ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นสปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์.@25391
663การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย25391
664ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ประยงค์ ระดมยศ25392
665เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 1อุษณา ลุวีระ25394
666ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25383
667ความรู้เรื่องภาวะปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล.^คณะกรรมการวิชาการและวิจัย.25381
668การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25382
669เด็กป่วยและการพยาบาลศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25382
670เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25385
671คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25382
672แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
673การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเดช พุทธเจริญทอง25385
674สรีรวิทยาของผู้สูงอายุชูศักดิ์ เวชแพทย25381
675ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
676วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การกริช สืบสนธิ์25382
677การพูดเพื่อธุรกิจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25381
678เคมีอนินทรีย์ 1นิตยา แซ่ซิ้ม25383
679สุขภาพจิตอัมพร โอตระกูล25382
680การประชาสัมพันธ์วิรัช ลภิรัตนกุล25382
681แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
682กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงเดช พุทธเจริญทอง25385
683จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากรชูชัย สมิทธิไกร25381
684พันธุศาสตร์โมเลกุลอำนวย จรด้วง25382
685เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
686ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
687เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25382
688เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องช่วยหายใจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล25381
689คู่มือพีอาร์ เล่ม 5 การสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู25384
690คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์อันธิกา คะระวานิช25384
691ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
692สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์วิจิตร รัตนพานี25385
693ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
694มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
695การประชาสัมพันธ์สำหรับนักธุรกิจสตริกเกอร์, เดนนิส@25382
696พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25381
697จิตวิทยาเบื้องต้นสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25387
698คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25385
699เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
700เอกสารประกอบการสอนวิชา พย.2802 จิตวิทยาพัฒนาการวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์25383
701ตำราประกอบการสอนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์25381
702ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
703ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพดาวัลย์ ฉิมภู่25385
704สุขภาพจิต 16 สุขภาพจิตครอบครัวนิ่มนุช ประสานทอง25381
705แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
706สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25382
707สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การกีฬา)พีระพงศ์ บุญศิริ25383
708จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25382
709มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
710แบบจำลองการสื่อสารสำหรับศึกษาการสื่อสารมวลชนแมคเควล, เดนิส@25371
711โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็กวันดี วราวิทย์25374
712ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
713ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
714แมสสเปกโตรเมตรีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25375
715สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25371
716การประชาสัมพันธ์บุญเกื้อ ควรหาเวช25371
717การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25373
718สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 1คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.@25372
719การประชาสัมพันธ์/การประชาสัมพันธ์ธุรกิจดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
720ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช 30 ปีเจริญ โชติกวณิชย์25371
721ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
722การพูดเพียรศักดิ์ ศรีทอง25372
723สถิติเพื่อการวางแผนฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25372
724วิทยาภูมิคุ้มกันฤทัย สกุลแรมร่ง25372
725สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตสโรช รัตนากร25372
726มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
727พรีเซนเตชั่นอย่างมั่นใจซิมเมอร์, มาร์ค@25372
728โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
729สื่อประชาสัมพันธ์เกษม จันทร์น้อย25371
730การเตรียมทีมนักกีฬาและการเตรียมเอกสารกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย25371
731ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์25372
732คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเฉลิมพล ทัพซ้าย25371
733แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
734ภูมิศาสตร์ ภูมิคุ้มกันโรคปรสิตและโพรโทซัววิทยาองุ่น เกียรติวุฒิ25374
735เทอร์โมไดนามิกส์เคมีปริญญา อรุณวิสุทธิ์25372
736จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25372
737กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25375
738มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมปัญญา เมฆบุตร25371
739อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25374
740ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25372
741สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์วีนัส พีชวณิชย์25375
742การวิจัยการประชาสัมพันธ์เตือนจิตต์ จิตต์อารี25371
743คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2รัชนี นามจันทรา25373
744โภชนาการสำหรับนักกีฬา : คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาเทพวาณี หอมสนิท25372
745ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
746หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25372
747ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1วราพร ศรีสุพรรณ25373
748ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25362
749หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว045 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
750ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ25361
751การดูแลระบบการหายใจในทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25362
752กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า : กลยุทธในการรักษานวลจันทร์ ปราบพาล25361
753คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25361
754สื่อสารการประชาสัมพันธ์ดวงพร คำนูณวัฒน์25362
755ชีววิทยาทั่วไป 1เพ็ญแสง ปุตตะ25361
756เภสัชระบบประสาทอัตโนมัติประเสริฐ ทรงกิตติคุณ25362
757หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว044 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
758การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25361
759คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25361
760ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25361
761สู่ความเป็นเลิศงานการประชาสัมพันธ์ชาญชัย อาจินสมาจาร25361
762กติกาว่ายน้ากรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25361
763ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สุภาพ บุณยะรัตเวช25364
764แบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรคำนวณสมภพ ไกรโรจนานันท์25363
765หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว043 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
766การสื่อสารเพื่อพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมณฑล ใบบัว25362
767จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์บัญญัติ สุขศรีงาม25361
768ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25362
769โรคปอดจากงานอาชีพ : หนทางป้องกันและการควบคุมสุปราณี ผลชีวิน25361
770เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาวิทยาลัยคริสเตียน25365
771คู่มือความรู้สุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต25362
772ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 6จุฑามณี จารุจินดา25361
773ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25361
774โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25362
775คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
776คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ประสาร ไชยณรงค์25361
777ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
778ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25363
779สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25361
780หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว041 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
781รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25362
782ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25351
783หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว441 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
784พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25351
785คลินิกจิตแพทย์ เล่ม 2กานต์หทัย วงศ์อริยะ25354
786เทคนิคการแพทย์ : วิทยาการก้าวหน้าสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย25351
787ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25352
788การโมนิเตอร์ผู้ป่วย : หลักการ,เครื่อง,และวิธีการชูศักดิ์ เวชแพศย์25351
789พยาธิวิทยากายวิภาคพื้นฐานวิญญู มิตรานันท์25351
790พูดจาภาษาไทยสไตล์ธุรกิจอิทธิ ฤทธาภรณ์25355
791กระบวนการเรียนรู้เชิงสังคมในครอบครัวด้านบทบาทหญิง-ชายคณะอนุกรรมการการศึกษาอาชีพและวัฒนธรรม25351
792Chula's atlas of basic human anatomyวิไล ชินธเนศ25351
793การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25351
794ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
795หลักการประชาสัมพันธ์วีระ อรัญมงคล25351
796เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
797เชื้อราก่อโรคในคนพรรณกร อิ่มวิทยา25351
798หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว042 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
799วิทยาฮิสโต 1 : เชลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25351
800เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25351
801การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25351
802เวชศาสตร์การกีฬาพิชิต ภูติจันทร์25351
803วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมรวดี ฟักผลงาม25351
804การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี วศินอมร25351
805เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25351
806ตำราปาราสิตวิทยาทางการแพทย์พอสัย กรัยวิเชียร25341
807จิตเวชศาสตร์ เล่ม 4ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25342
808มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25341
809การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
810จุลชีววิทยาทั่วไปบัญญัติ สุขศรีงาม25341
811วิชาชีววิทยาและพันธุศาสตร์เรื่อง Reprodutionทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์25345
812จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
813การเขียนชุดคำสั่งภาษาซีมัณฑนา ปราการสมุทร25341
814กลุ่มกิจกรรมบำบัดคำพวง เตโช25341
815จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
816จิตบำบัดกลุ่มธีระ ลีลานันทกิจ25343
817สรีรวิทยาของหัวใจสัญญา ร้อยสมมุติ25341
818ออร์โธปิดิกส์เอ็กซเรย์ : เทคนิคและวิธีการอนันต์ ทรรศนะวิภาส25341
819เคมีอินทรีย์พื้นฐานพงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา25341
820เครื่องอิเล็คทรอนิคส์สำหรับฟื้นฟูสภาพร่างกายชูศักดิ์ เวชแพศย์25341
821คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า25345
822ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิคพยงค์ จูฑา25341
823ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25343
824การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25343
825สรีรวิทยาของไตสำหรับอายุรแพทย์เกรียง ตั้งสง่า25341
826ประวัติการกีฬาพลศึกษา, กรม25341
827แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
828การสร้างสามัญสำนึกที่ดีให้แก่ทารกและเด็กจอลลี่ย์, ฮุฟ @25341
829แล้วอยู่ๆ หนูก็เพี้ยนกองบรรณาธิการโครงการพิเศษ25342
830โรคจิตในสังคมปัจจุบันประดิษฐ์ ตันสุรัต25343
831คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
832การประชาสัมพันธ์ : หลักและวิธีปฏิบัติวิจิตร อาวะกุล25342
833ผู้ป่วยเด็กโรคคุกคามชีวิตและครอบครัว : ภาวะจิตสังคมและการพยาบาลปริศนา สุนทรไชย25343
834สุขภาพจิต 14 "เด็กไทยวันพรุ่งนี้ "กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25342
835เทคนิคการประชาสัมพันธ์วิจิตร อาวะกุล25342
836ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ทุเลาก่อนพบแพทย์ยามาดะ, คุโรชาวา@25331
837พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25337
838การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25331
839ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25332
840กายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหวสุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา25332
841เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25332
842ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25331
843คู่มือชีววิทยา ม.4-5-6ธนะชัย ทองศรีนุช25331
844โรคตับในเด็กยง ภู่วรวรรณ25334
845สุขภาพจิต 13กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25331
846วิธีป้องกันและรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีธรรมชาติวอร์มแบรนด์, แม็กซ์25332
847จิตวิทยาสัมพันธ์หลุย จำปาเทศ25332
848การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25331
849คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25332
850พยาธิวิทยาทั่วไปสมพงศ์ สหพงศ์25335
851จิตเวชศาสตร์ เล่ม 1ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
852ยาทางจิตเวชธนา นิลชัยโกวิทย์25333
853หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษารัตนา ศิริพานิช25332
854การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.@25331
855วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25331
856การพยาบาลเด็กสมองพิการชูศรี สุจปลื้ม25331
857คู่มือเคมี ม.4-5-6อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์25331
858เคมีคลินิกประยุกต์พรทิพย์ โล่ห์เลขา25334
859สภาวะความต้องการพื้นฐานและบริการสำหรับเด็ก (สพด)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ25331
860จิตเวชศาสตร์ เล่ม 2ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
861สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อมพัฒน์ สุจำนงค์25331
862ออตาคอยด์และยาต้านออตาคอยด์อโนชา อุทัยพัฒน์25332
863ปัญหาทางกุมารเวชปฏิบัติสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25331
864แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์กซ์โคเซอร์, ลิวอิส เอ.@25331
865จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25322
866การวิจัยขั้นดำเนินงานและการประยุกต์กัลยา วานิชย์บัญชา25322
867ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25321
868ระบบทางเดินปัสสาวะปราณี ใจอาจ25323
869สรีรวิทยา 1สุวรรณา หังสพฤกษ์25325
870สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสมจิต วัฒนาชยากูล25322
871หลักพื้นฐานทางสรีรวิทยาปราณี ใจอาจ25323
872ตำราการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความสำคัญทางคลินิกเกษม วัฒนชัย25322
873บาดเจ็บจากการวิ่งธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25322
874ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
875หลักมนุษยวิทยางามพิศ สัตย์สงวน25323
876เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25321
877ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25321
878จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
879การดูแลรักษาโรคความดันเลือดสูงเกษม วัฒนชัย25325
880พยาธิวิทยาของสิ่งแวดล้อมนวรัตน์ ณ สงขลา253210
881การปฐมพยาบาลวิชัย วนดุรงค์วรรณ25324
882หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว022กระทรวงศึกษาธิการ25321
883กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมยุรี เพชรอักษร25322
884เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25322
885เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
886คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25324
887คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25321
888การศึกษาบุคลิกภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องมือทดสอบเชาวน์ปัญญาสุภา ศักดิ์สมบูรณ์25327
889คู่มือนวดจุดสำคัญนรมิตร ลิ่วธนมงคล25321
890สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25325
891ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25324
892จิตวิเคราะห์แนวใหม่ปราโมทย์ เชาวศิลป์25323
893กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
894การประเมินสภาพและตรวจร่างกายเด็กศรีกัลยา ภิญโญสโมสร25322
895การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี วศินอมร25325
896เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
897หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว036กระทรวงศึกษาธิการ25321
898วาทการศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชนทองขาว พ่วงรอดพันธุ์25321
899ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25322
900ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
901เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
902มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งประชา25321
903คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอาชีวอนามัย.25321
904การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25325
905โรคระบบการหายใจ 1ประพาฬ ยงใจยุทธ25321
906คู่มือเคมีคลินิกสารไขมันในเลือดนันทยา ชนะรัตน์25322
907กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
908การพัฒนาสังคม : แนวทางการพัฒนาชุมชนชีวิตใหม่สู่งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์นิพนธ์ คันธเสวี25325
909หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว024กระทรวงศึกษาธิการ25321
910คุยกับนักจิตวิทยาวัลลภ ปิยะมโนธรรม25321
911หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25323
912ระบบสืบพันธุ์เพ็ญโฉม พึ่งวิชา25322
913จิตวิทยาการศึกษาพิเศษประมวญ คิดคินสัน25321
914คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
915ความรู้ทางพันธุศาสตร์สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย25322
916คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024กระทรวงศึกษาธิการ25321
917กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้าทางคลินิกเทวี วัฒนา25324
918ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคมยศ สันตสมบัติ25322
919ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25324
920สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25324
921การสื่อสารเพื่อชีวิตวาสนา จันทร์สว่าง25322
922ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวีระ บุณยะกาญจน25323
923หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว025กระทรวงศึกษาธิการ25321
924มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25321
925มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25322
926คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 022กระทรวงศึกษาธิการ25321
927เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25321
928รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25321
929ระบบประสาทมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาสรีรวิทยา25324
930อุบัติภัยวิทยาณรงค์ ณ เชียงใหม่25322
931การบริบาลเด็กสมองพิการสร้อยสุดา วิทยากร25322
932เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาตอยด์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
933สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
934กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสุคนธ์ ดอนดี25313
935ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25312
936การวินิจฉัยและการใช้ยาทางจิตเวชจำลอง ดิษยวณิช25317
937ความรู้สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอุดม ลักษณาวิจารณ์25311
938หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026กระทรวงศึกษาธิการ25311
939เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25312
940โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
941ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
942กติกาว่ายน้ำกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
943การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
944เภสัชวิทยา เล่ม 2มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25312
945การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25311
946ไวรัสตับอักเสบบีและการฉีดวัคซีนป้องกันจันทพงษ์ วะสี25311
947เอกสารการสอนชุดวิชาพลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
948หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว035กระทรวงศึกษาธิการ25311
949จิตวิทยาการจัดพฤติกรรมมนุษย์สิทธิโชค วรานุสันติกูล25311
950การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25314
951สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25313
952ทักษะการติดต่อสื่อสารรัชนี ศุจิจันทร์รัตน์25311
953จิตวิทยาทั่วไปสุชา จันทน์เอม25311
954การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
955กีฬาเด่นพรรณประภา อินทรวิทยานันท์25311
956หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว023กระทรวงศึกษาธิการ25311
957โรคจิตเภทเลอสรรค์ พุ่มชูศรี25316
958ปัญหาที่พบบ่อยทางระบบหายใจในเด็ก : การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ25311
959สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพชัชรินทร์ อังศุภากร25313
960การรักษาบำบัดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาคม เชียรศิลป์25311
961คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 025กระทรวงศึกษาธิการ25311
962คู่มือการวินิจฉัยโรคหัวใจข้างเตียงผู้ป่วยสมโพธิ นิมากร25311
963ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
964ปัญหาของมือที่พบบ่อยพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25312
965ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
966การประเมินเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขรัฐบาล25311
967คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว043กระทรวงศึกษาธิการ25311
968โรคติดเชื้อระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25312
969ฟิสิกส์แผนใหม่ธำรง เมธาศิริ25312
970คู่มือโรคเด็กวณิช วรรณพฤกษ์25312
971คู่มือการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยสรุปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25312
972คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25312
973การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสและโรคมะเร็งสุภาภรณ์ พงศกร25312
974การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี วศินอมร25311
975สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25311
976การพูดจินดา งามสุทธิ์25311
977โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมชัย บวรกิตติ25312
978สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25312
979หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25312
980หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว021กระทรวงศึกษาธิการ25311
981พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
982คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไปวิจารณ์ วิชัยยะ25305
983ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25304
984คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 023กระทรวงศึกษาธิการ25301
985สรีรวิทยาของระบบประสาท เล่ม 2ชูศักดิ์ เวชแพศย์25301
986คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253012
987หนังสือเรียนเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
988หลักเคมี 1 : ทฤษฏี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25304
989ประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25305
990เวชปฏิบัติทั่วไป : การวินิจฉัยและรักษาสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25302
991กายภาพบำบัดในโรคทรวงอกสุวรรณี จรูงจิตรอารี25302
992คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25301
993ประสาทสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25302
994มนุษยสัมพันธ์ : จิตวิทยาการทำงานในองค์การโยธิน ศันสนยุทธ25301
995พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25303
996จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
997แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
998การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25302
999การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.25301
1000ความสุขถ้วนหน้าประเวศ วะสี25301
1001ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25301
1002จิตวิทยาพัฒนาการศรีเรือน แก้วกังวาล25302
1003ต่อมไร้ท่อคลินิคศรีจิตรา บุญนาค25304
1004เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
1005จิตวิทยาพัฒนาการจรูญ ทองถาวร25302
1006เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1007อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25304
1008ปัญหาและเรื่องน่ารู้ทางอายุรศาสตร์ 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25302
1009คู่มือการปฐมพยาบาลอัจฉรา วัจนาภิญโญ25302
1010ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25301
1011หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
1012การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25302
1013คำบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน25301
1014การพยาบาลทางออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูช่อราตรี สิริวัตถานันต์25303
1015ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
1016ปรสิตวิทยาอนันต์ สกุลกิม25308
1017จิตวิทยาเบื้องต้นลักขณา สริวัฒน์25302
1018แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
1019สังคมวิทยาวัชรา คลายนาทร25302
1020ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนกล25304
1021เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
1022เทคนิคการนวดสำหรับนักกีฬาชวลิต ทัศนสว่าง25302
1023จิตวิทยาเลี้ยงดูเด็กคิง, เทรี่ @25303
1024ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
1025ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25302
1026เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25303
1027ฟิสิกส์ เล่ม 1ชัยวัฒน์ คุประตกุล25302
1028ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25301
1029วัณโรคปอดสมชัย บวรกิตติ25301
1030ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
1031ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
1032มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2 : ศรีษะและคอมีชัย ศรีใส25302
1033ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25305
1034เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
1035กิจกรรมบำบัดอรพรรณ วิญญูวรรธน์25303
1036เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
1037ระบบหายใจบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25301
1038สโทค ซีรีโบรวาสคูลร่า ดีสีสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25301
1039รู้กัน รู้แก้ด้วยกายภาพบำบัด : คู่มือในการป้องกันและรักษาตนเองมานพ ประภาษานนท์25301
1040วิทยาฮิสโต 2สุจินต์ อึ้งถาวร25301
1041โลหิตวิทยาในเด็กภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา25304
1042ไวรัสวิทยาการแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ25302
1043เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
1044คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
1045มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานอารี เพชรผุด25301
1046คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25301
1047ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25302
1048การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิตนิภา นิธยายน25304
1049คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
1050การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25301
1051การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในเครื่องดึงจรูญศรี รุ่งสุวรรณ25302
1052สังคมวิทยารพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ25302
1053มนุษย์กับสังคมขบวน มนตรี25301
1054ปวดหลังสุรศักดิ์ ศรีสุข25302
1055เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25301
1056จิตวิทยาทั่วไปจำรอง เงินดี25291
1057เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
1058จิตวิทยาสังคมของจอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ดพงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์25291
1059เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการเบื้องต้นมานัส บุญยัง25291
1060สุขภาพจิต 9กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25291
1061เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1062คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
1063สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
1064ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ส่าหรี จิตตินันทน์25292
1065อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25292
1066การพยาบาลในครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25291
1067จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25291
1068การใช้ยาในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคผิวหนังมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25291
1069มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25292
1070ความผิดปกติทางการพูดรจนา ทรรทรานนท์25291
1071การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25292
1072นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฎิบัติวิรัช ลภิรัตนกุล25292
1073อีซีจีทางคลินิคยงยุทธ สหัสกุล25292
1074ปาราสิตวิทยา : การตรวจวินิจฉัยและศึกษาวิจัยวิทูรย์ ไวยนันท์25292
1075กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25291
1076หลักวิเคราะห์และปฏิบัติการเคมีคลินิคอมรินทร์ ปรีชาวุฒิ25291
1077สรีรวิทยา กลูโคล พลังงาน อุณหภูมิของร่างกายอาทรีทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ25291
1078การวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ประยุกต์ชญาดา ศิริภิรมย์25293
1079ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25291
1080ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยาโสภา ชูพิกุลชัย25293
1081การพูดนันทา ขุนภักดี25291
1082เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
1083ชีววิทยา เล่ม 1เชาว์ ชิโนรักษ์25292
1084ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้นสัญญา สัญญาวิวัฒน์25291
1085ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
1086การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี พันธ์น้อย25293
1087ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
1088การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25293
1089เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1090การบริหารห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จินตนา โมกขะเวส25292
1091การพูดในที่ชุมชนคาร์เนกี, เดล25291
1092เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1093จิตวิทยาสังคมโยธิน ศันสนยุทธ25292
1094ปวดหลังณรงค์ บุณยะรัตเวช25292
1095เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
1096แบบฝึกหัดเวชพันธุศาสตร์และมนุษย์พันธุ์ศาสตร์วิจารณ์ พานิช25292
1097ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง25291
1098เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1099เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
1100ฟิสิกส์กับชีวิตก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25291
1101การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25293
1102การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
1103เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1104กายภาพบำบัดในภาวะกระดูกหักสุรศักดิ์ ศรีสุข25295
1105การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานกล้าหาญ ตันติราษฎร์25291
1106วัณโรคปฏิบัติการชัยเวช นุชประยูร25291
1107คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25297
1108หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
1109คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเด็กชาลี พรพัฒน์กุล25292
1110ยาลดน้ำตาลในเลือดอรพรรณ มาตังคสมบัติ25281
1111การแปลเพื่อการสื่อสารเชวง จันทรเขตต์25281
1112ตำราเภสัชวิทยา เล่ม 1อรพรรณ มาตังคสมบัติ25283
1113สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่มที่ 3ทวินศรี วรวรรณ25282
1114แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1115ประสาทศัลยศาสตร์จเร ผลประเสริฐ25282
1116ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
1117สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25281
1118ปาราสิตสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาปาราสิตวิทยา25281
1119คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25283
1120มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคมนิพนธ์ คันธเสวี25281
1121คู่มือภาพกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
1122โรคมะเร็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ไพรัช เทพมงคล25283
1123วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนที่ 1เจือจันทน์ จันทสุพรรณ25282
1124เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1125มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25282
1126คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25282
1127ชีววิทยาปรีชา สุวรรณพินิจ25282
1128ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
1129วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเบื้องต้นวิริยา บุญชัย25282
1130การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25282
1131คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25282
1132วัสดุทางการแพทย์และอวัยวะเทียมชูศักดิ์ เวชแพศย์25282
1133คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25283
1134ชีววิทยา 3เชาว์ ชิโนรักษ์25282
1135จิตวิทยาพัฒนาการอารี เพชรผุด25284
1136หลักการพูดต่อชุมนุมชนนิพนธ์ ศศิธร25281
1137ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
1138คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 2กนกนาถ ชูปัญญา25284
1139ประมวลภาพปรสิตวิทยาทางการแพทย์นิมิตร มรกต25281
1140เคมี เล่ม 2ทบวงมหาวิทยาลัย25282
1141วัณโรคในเด็กประมวญ สุนากร25281
1142กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
1143ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 2กระทรวงสาธารณสุข25281
1144จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25282
1145คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25281
1146คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพัฒน์ สุจำนงค์25281
1147เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1148ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ส่าหรี จิตตินันทน์25281
1149ชีววิทยา 2เชาว์ ชิโนรักษ์25282
1150ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1151จิตบำบัดทางการแพทย์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25281
1152สังคมวิทยาณรงค์ เส็งปรีชา25282
1153ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (หนอนพยาธิ)พนอจิตร จริยา25281
1154เด็กวิทยาการก้าวหน้า เล่ม 2ประพุทธ ศิริปุณย์25281
1155การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25271
1156เคมีทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25271
1157การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.^แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช.25274
1158การตรวจการทำงานของตับทางห้องปฏิบัติการ : บทเรียนแบบโปรแกรมอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25271
1159แอดลาส ออฟ ฮิวแมน ฮิลโทโลยีเกษม แก้วอิ่ม25272
1160จิตวิทยาพัฒนาการสุชา จันทน์เอม25272
1161หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
1162เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1163คำบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน25273
1164โรคจากงานอุตสาหกรรมมาลินี วงศ์พานิช25271
1165จิตวิทยาพัฒนาการปรีชา คร้ามพักตร์25273
1166หลักและวิธีสอนวิชาพลศึกษาวรศักดิ์ เพียรชอบ25273
1167คู่มือปฏิบัติการทดลองวิชาสุข. 311 : จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้นจุฑามาศ เทพชัยศรี25271
1168เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1169คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว042กระทรวงศึกษาธิการ25271
1170สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
1171สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25271
1172การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25272
1173ประวัติ ปรัชญา และหลักการพลศึกษาพงษ์ศักดิ์ พละพงศ์25271
1174อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 2อดุลย์ รัตนมั่นเกษม25271
1175คู่มือกีฬาจรินทร์ ธานีรัตน์25271
1176จิตวิทยาพัฒนาการสุรางค์ จันทน์เอม25272
1177คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน@25271
1178เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1179การพยาบาลในครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25271
1180พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25274
1181จิตวิทยาพัฒนาการสุภัททา ปิณฑะแพทย์25272
1182ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25276
1183ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25273
1184หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหารอรุณ รักธรรม25273
1185มนุษย์กับสังคม : ความรู้เบื้องต้นตามแนวสังคมวิทยามหภาคเลนสกี้, เกอร์ฮาร์ด เอมมานูเอล@25261
1186หลักการพยาบาลเกศินี เท็นพิทักษ์25261
1187แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1188การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25261
1189เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25264
1190ประสาทพยาธิวิทยาสำรวย ช่วงโชติ25261
1191ขีววิทยาเบื้องต้นเจือจันทน์ จันทสุพรรณ25261
1192เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1193เภสัชวิทยาของระบบทางเดินการหายใจและยาต้านฮีสตามีนมณฑิรา ตันฑ์เกยูร25261
1194คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว046กระทรวงศึกษาธิการ25261
1195การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล25262
1196แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1197การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและไหลเวียนนุกูล ตะบูนพงศ์25261
1198ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์บัญญัติ สุขศรีงาม25262
1199การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25261
1200ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็กเจริญ โชติกวณิชย์25261
1201คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25262
1202แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1203รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องบทบาทของอาจารย์ในสถาบันผลิตบุคคลากรสาธารณสุขต่อการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25265
1204กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25262
1205หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25264
1206คู่มือภาคปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นมูลฐานกัมพล ประจวบเหมาะ25267
1207การปรับพฤติกรรมสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต25262
1208เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25261
1209เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1210ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25262
1211จิตวิทยาวัยรุ่นสมชาย ธัญธนกุล25261
1212การปฏิบัติการและหัตถการทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ภาควิชาอายุรศาสตร์25263
1213การใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโสภณ พานิชพันธ์25261
1214การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25262
1215สังคมวิทยาปัญหาสังคมสัญญา สัญญาวิวัฒน์25261
1216คู่มือชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25252
1217สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
1218ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25251
1219การศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสร้างวัฒนธรรมคึกฤทธิ์ ปราโมช25251
1220หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25251
1221อนินทรียเคมี : ทฤษฎีและโครงสร้างจันทิรา ชัยมงคล25251
1222จิตวิทยาพัฒนาการศรัณย์ ดำริสุข25251
1223คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25251
1224สวัสดิศึกษา-การปฐมพยาบาลฟอง เกิดแก้ว25251
1225ปาราสิตวิทยาศรีวัฒนา ชิตช่าง25254
1226เคมีทั่วไปแพทอง สุวรรณรัฐ25251
1227ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25251
1228โรคติดเชื้อในคนไข้อ่อนอิมมูนเดชา ตันไพจิตร25251
1229อิมมูนวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรควันเพ็ญ ชัยคำภา25251
1230จิตบำบัดแบบอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์สมพร บุษราทิจ25251
1231อายุรศาสตร์สมโพธิ นิมากร25252
1232สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25251
1233คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25251
1234คู่มือปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพฟาริดา อิบราฮิม25258
1235อินทรียเคมีและชีวเคมีธรรมนูญ เพชรยศ25252
1236คู่มือการใช้ยา เล่ม 2 : การเลือกใช้ยาใหม่กำพล ศรีวัฒนกุล25253
1237สุขภาพจิตกับพัฒนาการเด็กกระทรวงสาธารณสุข.^กรมการแพทย์.^สำนักการพยาบาล.25251
1238สังคมวิทยาอานนท์ อาภาภิรม25251
1239เคมีคลินิควิกูล วีรานุวัตติ์25252
1240คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25251
1241การย่อยและการดูดซึมอาหารปิยา บุรณศิริ25251
1242มูลสารจิตวิทยาชัยพร วิชชาวุธ25251
1243จิตวิทยาเด็กพิเศษสุชา จันทน์เอม25252
1244การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า คอและอวัยวะข้างเคียงอำนวย คัจฉวารี25242
1245การตรวจร่างกายเด็กเพื่อการวินิจฉัยเสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก25241
1246คณิตศาสตร์ทบวงมหาวิทยาลัย25241
1247การปฐมพยาบาลจรินทร์ ธานีรัตน์25241
1248จิตวิทยาสังคมสถิตย์ นิยมญาติ25241
1249หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25241
1250จิตวิทยาผู้ใหญ่เสาวภา วัชรกิตติ25241
1251การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.^แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช.25241
1252การปฐมพยาบาลและการพยาบาลสาธารณภัยวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา25241
1253จิตเวชเด็กพยอม อิงคตานุวัฒน์25243
1254ดุลย์น้ำ อีเล็คทรอลัยต์และกรดด่างสมศรี ดำรงหาญวิทย์25241
1255คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25241
1256หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25241
1257เทคนิคการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25243
1258อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25241
1259การย่อยอาหารบุญยืน สาริกะภูติ25241
1260สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 2อมรา มลิลา25241
1261ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
1262หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว033กระทรวงศึกษาธิการ25241
1263คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
1264จิตวิทยาเด็กสุรางค์ จันทร์เอม25241
1265คำบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน25231
1266หลักสังคมวิทยาสัญญา สัญญาวิวัฒน์25231
1267ชีววิทยาทั่วไปสาคร ตรีนันทวัน25231
1268คู่มือการเตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจวบ แดงสุภาพ25231
1269เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25232
1270กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25231
1271จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่พยอม อิงคตานุวัฒน์25231
1272พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25231
1273จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25234
1274สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 1อมรา มลิลา25221
1275ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกสมบูรณ์ บุญเกษม25221
1276ตำราเภสัชวิทยาบุญเจือ ธรณินทร์25221
1277จิตวิทยาเด็กเกเรสุชา จันทน์เอม25222
1278จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
1279จิตวิทยาสังคมประยุกต์โสภา ชูพิกุลชัย25223
1280โรคกระดูกและข้อในเด็กมานิตย์ ลิมปพยอม25221
1281คู่มือศิลปการพยาบาลกอบแก้ว บำรุงศรี252112
1282การรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาจรวย แก่นวงษ์คำ25215
1283ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25211
1284จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีทัซซิงก์, ไลล์@25211
1285ปฏิบัติการและหลักเบื้องต้นในวิชาชีวเคมีกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์25212
1286ฟิสิกส์ ม.4-5-6ช่วง ทมทิตชงค์25211
1287พัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุ่นประสาร ทิพย์ธารา25212
1288จิตวิทยาวัยรุ่นและการศึกษาสิริวรรณ สาระนาด25211
1289คลื่นหัวใจเด็กวิโรจน์ สืบหลินวงศ์25211
1290จิตวิทยาวัยรุ่น ฉบับมาตรฐานสุโท เจริญสุข25202
1291สรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25201
1292จิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25201
1293หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25191
1294หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25191
1295กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25181
1296กายวิภาคและสรีรวิทยาทั่วไปวิทย์ แก้วเกษม25181
1297จิตวิทยาการศึกษาจิตรา วสุวานิช25181
1298ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
1299คำบรรยายวิชา การปฐมพยาบาลสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอนามัยแม่และเด็ก.25131
         รวม   3169  เล่ม