รายชื่อหนังสือ สาขาวิชากายภาพบำบัด (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การศึกษาหาความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือระหว่างสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านก้านมะพร้าวฮีโร่และกระดานยืดน่องในผู้สูงอายุจันทร์จิรา พิพัฒน์วัฒนารมย์25601
2ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
3ผลการรักษาด้วยกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรนเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวและกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงส่วนเอวต่ออาการปวดความบกพร่องของการทำงานของหลังส่วนล่างและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวใบเฟิร์น สุทธินันท์25601
4คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2รัชนี จันทร์เกษ25602
5ผลของการรักษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อและพังผืดและการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนทางการยศาสตร์ต่ออาการปวด ความบกพร่อง ความสามารถของคอและองศาการเคลื่อนไหวของคอในเพศหญิงกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อปุณณภพน์ ดำสุทธิ์25601
6กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
7ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบักและแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอส่วนลึกต่ออาการปวดพิสัยการเคลื่อนไหวของคอและความบกพร่องความสามารถของคอในเพศหญิงที่ใช้สมาร์ทโฟน อายุ 18-25 ปีประภารัตน์ แสงผ่อง25601
8คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)รัชนี จันทร์เกษ25602
9ผลของการออกกำลังกายด้วยการรำแพรวาและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในผู้สูงอายุกรรณิการ์ มณีฉาย25601
10คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนรัชนี จันทร์เกษ25602
11ผลของเทคนิคการยืดแบบเคลื่อนไหวกับการยืดด้วยโฟมนวดกล้ามเนื้อต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและความเร็วในการวิ่งเร็วของนักกีฬารักบี้ระดับเยาวชนชายอายุไม่เกิน 19 ปีจันทรกานต์ เถาตะกู25601
12กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
13การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25601
14ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืดและรำไม้พลองต่อความสามารถในการทรงตัว การเดิน และความแข็งแรงของขาในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังค่อมกนิษฐา ศรีเมือง25601
15คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหารรัชนี จันทร์เกษ25602
16ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวบนลูกบอลและโยคะต่อความทนทานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในคนอ้วนเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปีธิดารัตน์ แก้วอำรัตน์25601
17Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
18ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
19ผังเครือญาติ ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 ถึง 28 กันยายน พ.ศ.2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
20การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
21ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบมีแรงต้านด้วยแผ่นยางยืดต่อการรับรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยวรรณนิศา ธนัคฆเศรณี25592
22โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
23พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
24ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
25ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
26การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
27หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
28ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
29การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
30โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 2ไพรัช ประสงค์จีน255810
31สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 2ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
32ผลของการปรับระยะห่างของแป้นพิมพ์ตามหลักการยศาสตร์ต่ออาการปวดบ่าไหล่ในพนักงานออฟฟิศอายุ 16-35 ปีนฤมล อังสนาวศิน25581
33การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
34เปรียบเทียบเทคนิคการหายใจแบบลึกและการฝึกโยคะแบบปราณายามะที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาที่ใช้ชีวิตแบบนั่งทำงานเป็นส่วนใหญ่และไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมธมลวรรณ สมสร้อย25581
35ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย ความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนเอวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้หญิงอ้วนอายุระหว่าง 18-25 ปีจตุพร ทำมืด25581
36โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 1ไพรัช ประสงค์จีน255810
37สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 1ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
38การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
39การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเท้าแบนและการทรงตัวในผู้หญิงอายุ 18-25 ปีจันทิมา ศรีนวล25581
40การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
41ผลของการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดและการออกกำลังกายแบบผสมผสานต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยสุนิสา ทองโชติ25581
42พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
43ผลการออกกำลังกายแบบเป็นช่วงและแบบต่อเนื่องที่มีผลต่อความทนทานของระบบหัวใจและระบบหายใจในผู้หญิงที่มีภาวะโรคอ้วนจตุพร ยาโสภา25581
44โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
45ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐานสมฤดี สายหยุดทอง25583
46เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
47เปรียบเทียบผลของการรักษาระหว่างเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อกับการยืดกล้ามเนื้อในผู้ที่มีผล SLR เป็นบวกขนิษฐา ดอกไม้ศรีจันทร์25581
48พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
49สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 3ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
50ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางในท่าเอลโบวแพลงค์ต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางและความสามารถในการทรงตัวสุภาวดี หนูทอง25581
51คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
52หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 2 : การนวดจุดสัญญาณโรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
53สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
54การศึกษาเปรียบเทียบผลการลดไขมันใต้ผิวหนังโดยการกระตุ้นไฟฟ้ากับการออกกำลังกายของต้นแขนส่วนหลังในนักศึกษาที่มีน้ำหนักเกินกิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ25571
55กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิกดลรวี ลีลารุ่งระยับ25575
56การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25575
57หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 1 : การนวดพื้นฐาน โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
58กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
59กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
60กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
61สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
62ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น IIสม สุจีรา25573
63เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการชัชพล เกียรติขจรธาดา25575
64เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
65กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
66โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25571
67มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์255710
68เปรียบเทียบผลของการขยับเส้นประสาทมีเดียนร่วมกับการคลายกล้ามเนื้อระหว่างกล้ามเนื้ออัปเปอร์ทราพิเซียกับกล้ามเนื้อแพคเทอรอลต่อความตึงตัวของเส้นประสาทในนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนฐณัชญ์พร สมไธสง25571
69กายบริหารแบบฤาษีดัดตน เล่มที่ 2โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
70รายงานการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก : กรณีศึกษาหมอสุนทร นิ่มน้อมฉันทนา กระภูฤทธิ์25571
71ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็นสม สุจีรา25573
72ผลของการนวดน้ำแข็งต่อการฟื้นฟูความแข็งแรง กำลังกล้ามเนื้อและอาการปวดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าในนักศึกษาหญิงที่วิ่งออกกำลังกายภาวิณี สายมณี25571
73เปรียบเทียบผลของการยืดกล้ามเนื้อคอบ่า เทคนิค สแตติกและอะโกนิสต์ คอนแทครีแลกซ์ต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอและอาการปวดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง มหาวิทยาลัยคริสเตียน อายุ 18-25 ปีทวีศักดิ์ ชนะวงศากุล25561
74ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25568
75โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
76ความล้าของกล้ามเนื้ออรวรรณ ประศาสน์วุฒิ25562
77ผลของโปรแกรมการฝึกชี่กงที่มีต่อความจุปอดและการขยายทรวงอกของนักศึกษาพยาบาลสุขภาพดีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนจันทิมา พงศ์ศรีศุภกร25561
78ศึกษาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโมดิฟายด์ บาร์เทล อินเด็กซ์ ฉบับภาษาไทย ประเมินในคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในชุมชนณัฐสุดา รัตนบุรี25561
79สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
80ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25561
81ผลของการยืนบนไม้กระดกข้อเท้าต่อความมั่นคงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะเจาะจงของประชากรในมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปีสุธาสินี สมแวง25561
82กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
83หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
84การเปรียบเทียบผลการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคมัลลิแกนกับการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคเมทแลนด์ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดระยะที่ 2กฤติญา จันทร์งาม25561
85กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
86ผลการรักษาด้วยเทคนิคพาสสิฟ สเทรทชิ่ง ตามด้วยเทคนิครีพีทเตด คอนแทรคชั่น ต่อการใช้พลังงานในการเดินในเด็กสมองพิการประเภทสปาสติค ไดพลีเจีย ที่มีรูปแบบการเดินแบบเคราซ์เกทภาวิณี บำเพ็ญ25561
87เปรียบเทียบผลการใช้แผ่นประคบร้อนสลับเย็นกับแผ่นประคบร้อนในผู้ที่มีอาการปวดของกล้ามเนื้อและพังผืดแบบเรื้อรังอภิญญา วรบุตร25551
88ธุรกิจบริการ : สุขภาพกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
89การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ Mulligan's techniques : miracle of arts and sciences in physical therapyอาทิตย์ พวงมะลิ25555
90ประสิทธิผลของอุปกรณ์วงล้อบริหารข้อไหล่ร่วมกับรอกคู่เหนือศีรษะในผู้ป่วยข้อไหล่ติด : กรณีศึกษาบัวสด จิตเพ็ง25551
91กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภุชงค์ เดชอาคม25551
92สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี ค.ศ.2010สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25551
93ประสิทธิผลการลดขนาดรอบเอวต่อรอบสะโพกและความหนาของชั้นไขมันโดยการนวดประคบหม้อเกลือนิตยา พลอยเพชร25551
94กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
95การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืนกระดกข้อเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและความยืดหยุ่นของหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจงเทพรัตน์ กิ่งแก้ว25551
96ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
97จริยธรรมทางการแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล25551
98ผลของการออกกำลังกายแอโรบิคในน้ำและการออกกำลังกายแอโรบิคบนบกต่อความทนทานของระบบบหัวใจและปอดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง อายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียนจิดาภา ทับทิมเขียว25551
99เปรียบเทียบผลของการฝึกโยคะร่วมกับการใช้ผ้ายืดรัดรอบอกและไม่ใช้ผ้ายืดรัดรอบอกที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาเพศหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ขาดการออกกำลังกายฤดีรัตน์ เจริญลาภ25551
100เปรียบเทียบประสิทธิผลของ vacuum cupping และ effleurage massage ในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรังบริเวณบ่าจินตนา คล้ายกระแส25551
101คู่มือการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดโชติกา ภาษีผล25559
102หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
103ศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตและระดับเอชดีแอล-คลอเลสเตอรอลก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกวิสรา ตะนะสอน25551
104การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
105หลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10ชมรมฟื้นฟูหัวใจ25551
106หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย25552
107ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อทรานสเวอร์ซุส แอ็บโดมินิสกับแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกเชิงกรานและข้อสะโพกในท่ายืนในนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนกูฟารีดา มะรูตี25551
108กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)25551
109หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
110เทคนิคทางกายภาพบำบัดระบบหายใจ : ทฤษฎีและปฏิบัติชุลี โจนส์25545
111ปวดหลัง รักษาได้ด้วยตนเองสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล25541
112การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
113การนวดรักษาโรคด้วยหลักเส้นประธานสิบชาคริยา หลิน25542
114ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
115โครงการวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง : รายงานฉบับสมบูรณ์สุพจน์ หารหนองบัว25541
116การบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2554มหาวิทยาลัยมหิดล25541
117ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
118หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
119คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
120การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
121ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชนน้อมจิตต์ นวลเนตร์25533
122ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25533
123เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 เรื่อง Diagnostic screening for physical therapy : when to treat? when to refer?มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะกายภาพบำบัด25531
124การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
125วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐานปัณรสี ฤทธิประวัติ255311
126การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25532
127คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25536
128การเดิน การเคลื่อนย้ายตัวและอุปกรณ์ช่วยสุกัลยา อมตฉายา25535
129ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
130ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
131แนวเวชปฏิบัติสำหรับนักกายภาพบำบัดในการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่สภากายภาพบำบัด.^เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.25536
132การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
133กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
134สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
135คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกวิยะดา ศักดิ์ศรี25525
136คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
137ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูภัทราวุธ อินทรกำแหง25521
138การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
139ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
140Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
141ตำราการนวดไทย เล่ม 1ยงศักดิ์ ตันติปิฎก25522
142ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในชมรมออกกำลังกายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนงเยาว์ จับจิต25521
143สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
144ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
145โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องความก้าวหน้าและพัฒนาการทางกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25521
146สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
147ผลการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าณัฐรพี ใจงาม25521
148คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
149First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
150Detox ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใสนุช ภิรมย์25511
151การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 24-29 มีนาคม 2551 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ตปรีชา ธันวารชร25511
152ตำราวิชาการการใช้น้ำเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
153เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25515
154สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
155ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงสุภาวดี เจ้ยชุม25511
156การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25515
157การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยประพจน์ เภตรากาศ25511
158ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
159อาหารต้านโรคเอื้อมพร สกุลแก้ว25511
160ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
161ตำราวิชาการสุคนธบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
162ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25502
163การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
164กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
165การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.สาขาเวชศาสตร์การกีฬา25501
166พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25501
167กายภาพบำบัดกับพิษของบุหรี่รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ25507
168การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
169คู่มือรวมบทความสรีรวิทยาและการฝึกซ้อมการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
170โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
171การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
172สรีรวิทยากฤตยา รามโกมุท25501
173Biomechanics of spines stabilizationไพรัช ประสงค์จีน25502
174การจัดการทางกายภาพบำบัดโดยใช้เทคนิคการขยับเคลื่อนระบบประสาทรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25505
175เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
176กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25495
177การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
178โลหิตวิทยาเบื้องต้นวิชัย ประยูรวิวัฒน์25495
179เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัยสุทธิ์ ศรีบูรพา25493
180คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
181กายภาพบำบัด 2 การจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะปอดหัวใจและหลอดเลือดสุรางค์ศรี อยู่โต25493
182คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
183SBS โรคจากการทำงานในตึกสร้อยสุดา เกสรทอง25491
184มาลาเรียสมชาย จงวุฒิเวศย์25491
185เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
186เภสัชโภชนา 2สรจักร ศิริบริรักษ์25491
187ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี"มณฑกา ธีรชัยสกุล254910
188พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25482
189ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ณ ฌาปานสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2548มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์25483
190คู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25481
191รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพกำลังคนทางกายภาพบำบัดในปี พ.ศ.2546สุวิทย์ อริยชัยกุล25481
192เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
193เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
194สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
195เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
196กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
197การจัดการกระบวนการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25483
198สุขภาพคนไทย 2546ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25473
199ระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์25475
200เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
201ชีวโมเลกุลสุกัญญา สุนทรส25471
202แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25475
203เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
204คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสิริพิมล อัญชลิสังภาศ254710
205โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
206อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
207ธุรกิจนวดแผนไทยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม25472
208เคมี 1Chang, Raymond25473
209นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark@25471
210ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25471
211ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคมอำพล จินดาวัฒนะ25462
212รวมพลังสร้างสุขภาพ เล่ม 2อำพล จินดาวัฒนะ25462
213เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
214จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
215พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากรไทยวิลาส สุวี25461
216จุลกายวิภาคศาสตร์เกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25463
217เวชศาสตร์โมเลกุลสุรางค์ นุชประยูร25463
218เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
219เครื่องมือกายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25462
220ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
221บริการสาธารณสุขกับการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา25462
222ทฤษฎีและโมเดล การประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เฉลิมพล ตันสกุล25461
223แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254616
224ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
225จากสุขภาพทางจิตวิญญาณสู่สุขภาพทางปัญญาพลินี เสริมสินสิริ25462
226แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
227สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25453
228สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25454
229คู่มือปลาดาวออฟฟิศวศิน เพิ่มทรัพย์25451
230คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
231ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์25451
232คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอยนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25453
233ระบบปฏิบัติการไพศาล โมลิสกุลมงคล25452
234มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
235การจัดการฐานข้อมูลออราเคิลด้วยวิชวลเบสิกกฤษณ์รัฐ กลิ่นศรีสุข25451
236ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
237คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์วุฒิ วุฒิธรรมเวช25451
238สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25453
239เคมีอินทรีย์เบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25452
240สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25453
241ผ่า! HardDiskพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร25451
242พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
243หลักสูตรและคู่มือวิทยากรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุกรมควบคุมโรค.^สำนักโรคไม่ติดต่อ.^กลุ่มควบคุมป้องกันการบาดเจ็บและปัญหาจากสุรา.25453
244ชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : ครอบครัวสุขสันต์ด้วยการแพทย์แผนไทย วันที่ 17-31 มกราคม 2545กัญจนา ดีวิเศษ254510
245สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมนสุพรพิมพ์ เจียสกุล25452
246ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25455
247การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
248คู่มือระบบความปลอดภัยบน Windows 2000ค็อกซ์, ฟิลลิป@25451
249วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
250สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25442
251การจัดการยุคใหม่มัลลิกา ต้นสอน25441
252เคมีไรอัน, ลอว์รี@25441
253การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลสมจิตต์ ลิขิตถาวร25441
254ตำราไอเยนกะโยคะสาลี่ สุภาภรณ์25441
255การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
256พูด สนทนา โต้วาที อย่างไรจึงไม่เสียเปรียบนวรัตน์ วรรณกุล25442
257ออราเคิลทรงพล บูรณะโอสถ25441
258สนุกกับเคมีParker, Steve25443
259ทำไมลูกน้องไม่ทำงานปริญญา ตันสกุล25441
260ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ ภาคปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลเน็ตเวิร์กสุทธา ศรีวิริยาจารย์25441
261กรณีศึกษาที่ 8 : การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า : ไฟฟ้าตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยคูลอมบ์โคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
262ปัญหาสังคมโกศล วงศ์สวรรค์25441
263NTSoft training guide ASP 3.0 programming เพื่อพัฒนา Web applicationกิตติ สูงสว่าง25441
264Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนวิฑูรย์ สิมะโชคดี25442
265สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25442
266โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
267เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25443
268สร้างระบบสารสนเทศบนเว็บด้วย FrontPage 2002กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25441
269มนุษย์กับสังคมพวงเพชร สุรัตนกวีกุล25445
270ออกกำลังกายคลายเครียด : เสริมสุขภาพตามหลักกายภาพบำบัดนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25443
271ฟิสิกส์Johnson, Keith25443
272ปลดแอกความคิด ฟื้นเศรษฐกิจเอเชียโมฮัมหมัด, มหาธีร์@25441
273การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สิริพร ทิพย์คง25442
274การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.@25441
275ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
276ออกกำลังกายสไตล์ NASA คำแนะนำที่สูงค่าสำหรับผู้สูงอายุประพัฒน์ อุทโยภาศ25441
277โครงสร้างข้อมูลและการโปรแกรมขั้นสูงสมจิตต์ ลิขิตถาวร25441
278กรณีศึกษาที่ 6 : การศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์โคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
279รายงานการวิจัยเรื่องการประดิษฐ์โครงยกผู้ป่วยด้วยไฮดรอลิกราคาประหยัดทศพร พิชัยยา25441
280สถิติอย่างง่ายไร้กังวลอัจฉรีย์ จันทลักขณา25441
281เข้าใจและใช้งานภาษา XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ศุภชัย สมพานิช25441
282เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25441
283วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวัฒนา สุกัณศีล25441
284มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนานและการจัดการทรัพยากรอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
285การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Cวิทยา สุคตบวร25441
286การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ25441
287พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ทักษิณา สวนานนท์25441
288หลักการพูดนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต25442
289คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25443
290ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์25442
291ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
292คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
293คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25445
294กรณีศึกษาที่ 4 : ทฤษฎีอะตอม โมเลกุลโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
295กรณีศึกษาที่ 2 : การล้มเลิกทฤษฎีฟลอจิสตัน : การปฏิบัติทางเคมีในช่วงปี ค.ศ. 1775-1789โคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
296การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25444
297วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
298จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25441
299ชีววิทยาวิลเลี่ยมส์, กาเรธ@25441
300กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชนศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน25445
301การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้วีระวัฒน์ ปันนิตามัย25442
302วัฏจักรของเซลล์และอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็งนวพรรณ จารุรักษ์25441
303อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมวิทยา อยู่สุข25441
304ทุนดิจิตอลแท็บสก็อตต์, ดอน@25441
305นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์25441
306การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
307รีเฟล็กโซโลยี : วิถีทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้นฮอล, นิโคลา เอ็ม.@25441
308ทฤษฎีจำนวนอะตอมสำเริง บุญเรืองรัตน์25441
309ฟื้นฟูวิชาการโรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปี 2544รัตนวดี ณ นคร25441
310ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
311การใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 step by stepริออแดน, รีเบกก้า@25441
312องค์กรกระจายอำนาจบลองชาร์ด, เคน@25441
313เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล25442
314จิตเป็นเหตุชูทิตย์ ปานปรีชา25442
315วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษม จันทร์แก้ว25442
316การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็กบรรจบพันธุ์ นวรัตน ณ อยุธยา, คุณหญิง25442
317การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์25443
318กรณีศึกษาที่ 5 : พืชและบรรยากาศโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
319การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก25442
320สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25441
321ออกกำลังสร้างบุคลิก : ออกกำลังและยืดกล้ามเนื้อตามหลักกายภาพบำบัดนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25443
322ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25443
323กุมารเวชศาสตร์ : เวชปฏิบัติทันสมัยพรรณี วาสิกนานนท์25441
324ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศอุดม เกิดพิบูลย์25432
325โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุชาย ธนวเสถียร25431
326การรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดกันยา ปาละวิวัธน์25433
327เส้นทางการค้าไทยกระทรวงพาณิชย์25432
328การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
329ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
330เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25431
331คู่มือโรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลเลิดสิน25432
332โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อุดม วิศิษฏสุนทร25431
333รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
334การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬาธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25431
335เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25432
336หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย วรพงศธร25431
337หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
338ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
339บาดเจ็บที่มือ การรักษาและการช่วยเหลืออนันต์ ตัณมุขยกุล25431
340ฝ่าวิกฤตสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25438
341สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะบังอร ชมเดช25433
342การเติบโตอย่างมีคุณภาพจุรี วิจิตรวาทการ25434
343ร่วมผ่าทางตันเพื่อสุขภาพคนไทยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ25432
344เครื่องช่วยหายใจสมศรี ดาวฉาย25435
345รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอารง สุทธาศาสน์25431
346วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
347ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมปัจจุบันผันแปรศรีศักร วัลลิโภดม25431
348คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25432
349การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เยาวเรศ ทับพันธุ์25433
350ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
351ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25432
352ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นิภาภรณ์ คำเจริญ25431
353เรื่องของภูมิชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25431
354สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25435
355เศรษฐศาสตร์การจัดการรุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน25432
356หลักและเทคนิคการวางแผนอนันต์ เกตุวงศ์25431
357คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25432
358หลักการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบโรแบร์, พอลล์ เจมส์@25431
359ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมในวิถีการอนุรักษ์ศรีศักร วัลลิโภดม25431
360คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี บุญสุยา25431
361คู่มือผู้ควบคุมระบบ Microsoft Windows 2000สเตเนค, วิลเลี่ยม อาร์.@25431
362การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจวิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี25432
363อายุรศาสตร์ทันยุค 6รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ25431
364วาทนิเทศและวาทศิลป์ : หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัติยุคสหัสวรรษใหม่วิรัช ลภิรัตนกุล25432
365เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25438
366การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติสมจิต หนุเจริญกุล25435
367ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25431
368ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคมอมรา พงศาพิชญ์25432
369อี-บิสสิเนส ธุรกิจยุคสารสนเทศยืน ภู่วรวรรณ25431
370วิสัยทัศน์ธนินท์ เจียรวนนท์อภิวัฒน์ วรรณกร25432
371สถานภาพและทิศทางอนาคตว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
372คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25435
373ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นภัทรสินี ภัทรโกศล25431
374ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25434
375ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : Implementationธีระพันธ์ พลมณี25431
376วิชาเถ้าแก่ : หลักวิธีในการเป็นเจ้าของกิจการในยุคปัจจุบันจินตนา บุญบงการ25432
377อายุรศาสตร์แนวใหม่วิทยา ศรีดามา25424
378อายุรศาสตร์ทันยุค 5สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล25421
379หลักการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์.ภาควิชาการประชาสัมพันธ์.โครงการตำรา25422
380คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25421
381ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25422
382จิตเวชศาสตร์สำหรับประชาชนไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25422
383การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่กับ SMEsแก้วสรร อติโพธิ25421
384การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีและปฏิบัติเสรี วงษ์มณฑา25423
385การเสริมสร้าง กล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
386การเขียนในสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต25422
387กุมารเวชปฏิบัติทันยุคกิตติ อังศุสิงห์25422
388ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกำพล เลาหเพ็ญแสง25421
389ทักษะกีฬายอดนิยมประโยค สุทธิสง่า25421
390ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25425
391ยาในเด็ก 2สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์25422
392กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3มนตรี ตู้จินดา25421
393การสื่อสารมวลชนโลกดรุณี หิรัญรักษ์25422
394กายวิภาคศาสตร์ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
395ห้องสมุดยุคใหม่กับไอทีน้ำทิพย์ วิภาวิน25422
396รวมโจทย์เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25422
397Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
398การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254213
399ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประชา อินทร์แก้ว25423
400จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสีบุษบา ยงสมิทธ์25421
401กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25421
402หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
403คู่มือวิทยากรพูลพร แสงบางปลา25422
404วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกานดา ใจภักดี25423
405การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง25422
406ความรู้ทางการสื่อสารกิติมา สุรสนธิ25422
407เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส IIเลิศ สิทธิโกศล25421
408กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1มนตรี ตู้จินดา25421
409การวิเคราะห์ผู้รับสารยุบล เบ็จรงค์กิจ25422
410เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตสานิตย์ กายาผาด25422
411นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติยุคสารสนเทศวิรัช ลภิรัตนกุล25422
412ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
413อาชีวเวชศาสตร์ฉบับพิษวิทยาวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ25421
414พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์เรไร ตั้งสาโรช25421
415GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์25421
416เบิก-บุก-รุกวิเทศฯสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศสัมพันธ์.25421
417อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมขณะออกกำลังกายมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
418หลักคณิตศาสตร์กรรณิกา กวักเพฑูรย์25421
419วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช25423
420ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์งามนิจ อาจอินทร์25421
421โรคสมาธิสั้นนงพงา ลิ้มสุวรรณ25421
422กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาของระบบหัวใจและไหลเวียนชูศักดิ์ เวชแพศย์25421
423ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
424ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟัง ภายใน 30 วินาทีสมลักษณ์ สว่างโรจน์25422
425การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการกิ่งแก้ว ปาจรีย์25422
426ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พันทิพา สังข์เจริญ25421
427เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเบื้องต้นทับทิม วงศ์ประยูร25421
428Axial skeleton and appendicular skeletonศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
429ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25425
430ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
431ความผิดปกติทางอารมณ์สุชาติ พหลภาคย์25422
432คอมพิวเตอร์ ซีคิวริตี้ ฟอร์ อี-คอมเมิร์สณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์25421
433ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
434พูดอย่างไรไปถึงดวงดาวจามจุรี ผดุงชีวิต25425
435พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
436การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ25421
437มนุษยสัมพันธ์สมพร สุทัศนีย์25421
438การนวดแผนไทยสำหรับนักกีฬาอภิชาติ ลิมติยโยธิน25421
439สื่อสารมวลชนและสารสนเทศอรรณพ เธียรถาวร25422
440เพื่อการพูด การฟัง และการประชุมที่ดีวิจิตร อาวะกุล25422
441เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
442สรีรวิทยาทางเดินอาหารชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25422
443วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสุนันท์ บุราณรมย์25423
444สูตรสำเร็จ...การเป็นวิทยากรสายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์25421
445พูดให้เป็นอย่างนักพูดลายา25422
446โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25421
447เทคนิคพูดจา มารยาทสังคมเฟลมิง, อลิซ.@25422
448ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25411
449ภาพลักษณ์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์วาสนา จันทร์สว่าง25412
450เคมีทั่วไป 2สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25414
451ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
452ฟิสิกส์ทั่วไป : สำหรับนักศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและนักศึกษาชวลิต คัยนันทน์25415
453กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25411
454วิทยาศาสตร์การกีฬามงคล แฝงสาเคน25412
455การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์สุนิสา ประวิชัย25411
456การพูดจาในธุรกิจและในชีวิตแดง ใบเล่25412
457เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
458วาทะวิทยาพชร บัวเพียร25412
459108 การประชาสัมพันธ์เสรี วงษ์มณฑา25412
460เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25411
461การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎีปรมะ สตะเวทิน25411
462มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งปรีชา25411
463คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
464คู่มือโรคข้อสุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์25411
465การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ25412
466สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกนก จันทร์ทอง25414
467เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยชูศรี วงศ์รัตนะ25411
468วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยาอมรา พงศาพิชญ์25412
469จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25416
470จับจ้องมองสื่อ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทยอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์25412
471ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25412
472การพยาบาลเด็กสถาบันพระบรมราชชนก.^โครงการสวัสดิการวิชาการ.^คณาจารย์วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.25411
473คู่มือฝึกการพูดให้ประสบผลสำเร็จด้วยตนเองพรรวี หมื่นสุข25412
474ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25413
475แคลเซียม ฟอสฟอรัสและความผิดปกติของกระดูกที่พบในผู้ป่วยเด็กสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25411
476การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
477ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25411
478ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการสนิท อักษรแก้ว25411
479การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25414
480นโยบายต่างประเทศจีนเขียน ธีระวิทย์25411
481วัฒนธรรมหมู่บ้านไทยฉัตรทิพย์ นาถสุภา25411
482เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-IV ฉบับภาษาไทย (ใช้รหัส ICD-10)ปราโมทย์ สุคนิชย์25412
483เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25412
484การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25411
485กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
486หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเยื้อน ตันนิรันดร25412
487เคมีอินทรีย์เกษร พะลัง25414
488การสื่อสารในองค์การเสนาะ ติเยาว์25411
489อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
490ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3สมพงษ์ ใจดี25412
491ผงชูรสการพูดถาวร โชติชื่น25412
492แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25411
493สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25413
494จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25413
495เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส Iเลิศ สิทธิโกศล25411
496คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพัฒน์ สุจำนงค์25411
497นี่แหละเรื่องของการประชาสัมพันธ์มงคล ยิ้มประยูร25412
498ศิลปะแห่งการเจรจาจินดา วงศ์ศักดิ์25412
499ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25412
500การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
501สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษากาญจนา แก้วเทพ25412
502สถิติเชิงคณิตศาสตร์จารุมา อัชกุล25411
503จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์25415
504หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25413
505ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์25402
506พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
507เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
508หลักการพลศึกษาวิลเลี่ยม, เจสซี่ ไฟริง @25402
509ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
510การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมรวีวรรณ ชินะตระกูล25403
511ชีววิทยา เล่ม 1เชาวน์ ชิโนรักษ์25403
512รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายในในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25404
513สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25401
514กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
515101 โครงงานคณิตศาสตร์บูช, แบรนด์@25404
516สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
517คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
518กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
519เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25402
520ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25401
521เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25402
522หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝนอีเมอรี, อี. เดวิด@25401
523คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็กอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์25406
524ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์พรทิพย์ พิมลสินธุ์25401
525สื่อมวลชนดลชีวิตสมควร กวียะ25402
526สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
527การเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา25402
528การประชาสัมพันธ์ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25402
529เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
530สรีรวิทยารัชฎา แก่นสาร์25402
531มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทวี หอมชง25405
532จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์254015
533การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสารเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต25402
534การประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติเสรี วงษ์มณฑา25402
535วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ : กรณีศึกษาวันชัย ริจิรวนิช25403
536เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25402
537วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันปิยวรรณ แสงสว่าง25403
538การประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 9 เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25401
539บันทึกคมเขี้ยวบนเรียวปากวิทยากร ผู้ลิขิตอักษร25402
540คู่มือยาในเด็กพิภพ จิรภิญโญ25401
541คู่มือจิตวิทยาคลินิกกนกรัตน์ สุขะตุงคะ25404
542จิตวิทยาการเรียนรู้ไพบูลย์ เทวรักษ์25401
543ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
544สังคมวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25401
545โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่องวิทยา ศรีดามา25401
546เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเกษร พะลัง25392
547พัฒนาการมนุษย์นิตยา ศรีจำนง25391
548เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
549แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
550การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25391
551การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนปฎิบัติการสรีรวิทยาธงชัย สุขเศวต25391
552อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ25391
553โครงสร้างและระบบการทำงานของร่างกายมิ่งขวัญ มิ่งเมือง25391
554เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25392
555วิธีพูด วิธีคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแสวง อุดมศรี25392
556การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 1โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
557จิตวิทยาทั่วไปมุกดา ศรียงค์25391
558ตำราประกอบการสอนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์25391
559เคมีควอนตัมเบื้องต้นปริญญา อรุณวิสุทธิ์25392
560มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
561เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
562ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู เล่มที่ 1เสก อักษรานุเคราะห์25391
563โรคไขข้ออักเสบพาทริดจ์, เรย์มอน25391
564คู่มือเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองกรมสุขภาพจิต.^ศูนย์สุขวิทยาจิต.25392
565ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ประยงค์ ระดมยศ25392
566สิ่งแวดล้อมศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวินัย วีระวัฒนานนท์25395
567สมรรถภาพทางกายและทางกีฬาศิริรัตน์ หิรัญรัตน์25391
568หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
569อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25392
570เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
571ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25391
572การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎีปรมะ สตะเวทิน25391
573วิทยาฮิสโต 1 : เซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25394
574ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาทีแฟรงค์, ไมโล โอ.@25392
575เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
576คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25392
577ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาพิณทิพย์ ทวยเจริญ25391
578สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
579วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
580เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25393
581เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
582เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 2อุษณา ลุวีระ25394
583พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
584วิทยาศาสตร์การกีฬาท้าพิสูจน์กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25392
585การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25395
586ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นสปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์.@25391
587ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25391
588การประชาสัมพันธ์จุฑามาศ กิจเจริญ25391
589การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย25391
590สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
591การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 2โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
592เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
593สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
594การเป็นพิธีกรหรือวิทยากรสำหรับข้าราชการครูถวัลย์ มาศจรัส25394
595คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25385
596คู่มือพีอาร์ เล่ม 5 การสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู25384
597กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงเดช พุทธเจริญทอง25385
598ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
599ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
600แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
601การประชาสัมพันธ์สำหรับนักธุรกิจสตริกเกอร์, เดนนิส@25382
602จิตวิทยาเบื้องต้นสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25387
603พันธุศาสตร์โมเลกุลอำนวย จรด้วง25382
604เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
605จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากรชูชัย สมิทธิไกร25381
606สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์วิจิตร รัตนพานี25385
607สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การกีฬา)พีระพงศ์ บุญศิริ25383
608สุขภาพจิต 16 สุขภาพจิตครอบครัวนิ่มนุช ประสานทอง25381
609สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25382
610แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
611มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
612เอกสารประกอบการสอนวิชา พย.2802 จิตวิทยาพัฒนาการวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์25383
613เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
614เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25382
615เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องช่วยหายใจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล25381
616ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพดาวัลย์ ฉิมภู่25385
617ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
618ตำราประกอบการสอนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์25381
619เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25385
620มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
621จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25382
622แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
623สุขภาพจิตอัมพร โอตระกูล25382
624สรีรวิทยาของผู้สูงอายุชูศักดิ์ เวชแพทย25381
625ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25383
626วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การกริช สืบสนธิ์25382
627เด็กป่วยและการพยาบาลศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25382
628การพูดเพื่อธุรกิจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25381
629การประชาสัมพันธ์วิรัช ลภิรัตนกุล25382
630เคมีอนินทรีย์ 1นิตยา แซ่ซิ้ม25383
631พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25381
632การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเดช พุทธเจริญทอง25385
633ความรู้เรื่องภาวะปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล.^คณะกรรมการวิชาการและวิจัย.25381
634ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
635แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
636พรีเซนเตชั่นอย่างมั่นใจซิมเมอร์, มาร์ค@25372
637สื่อประชาสัมพันธ์เกษม จันทร์น้อย25371
638สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25371
639ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์25372
640ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช 30 ปีเจริญ โชติกวณิชย์25371
641ภูมิศาสตร์ ภูมิคุ้มกันโรคปรสิตและโพรโทซัววิทยาองุ่น เกียรติวุฒิ25374
642เทอร์โมไดนามิกส์เคมีปริญญา อรุณวิสุทธิ์25372
643สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตสโรช รัตนากร25372
644คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเฉลิมพล ทัพซ้าย25371
645ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
646ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25372
647สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์วีนัส พีชวณิชย์25375
648ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
649สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 1คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.@25372
650โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
651หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25372
652กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25375
653แบบจำลองการสื่อสารสำหรับศึกษาการสื่อสารมวลชนแมคเควล, เดนิส@25371
654ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
655การวิจัยการประชาสัมพันธ์เตือนจิตต์ จิตต์อารี25371
656การประชาสัมพันธ์บุญเกื้อ ควรหาเวช25371
657การเตรียมทีมนักกีฬาและการเตรียมเอกสารกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย25371
658การพูดเพียรศักดิ์ ศรีทอง25372
659ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
660การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25373
661วิทยาภูมิคุ้มกันฤทัย สกุลแรมร่ง25372
662จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25372
663แมสสเปกโตรเมตรีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25375
664การประชาสัมพันธ์/การประชาสัมพันธ์ธุรกิจดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
665มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมปัญญา เมฆบุตร25371
666มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
667สถิติเพื่อการวางแผนฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25372
668โภชนาการสำหรับนักกีฬา : คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาเทพวาณี หอมสนิท25372
669ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1วราพร ศรีสุพรรณ25373
670คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25361
671ชีววิทยาทั่วไป 1เพ็ญแสง ปุตตะ25361
672การสื่อสารเพื่อพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมณฑล ใบบัว25362
673ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25362
674หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว044 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
675สู่ความเป็นเลิศงานการประชาสัมพันธ์ชาญชัย อาจินสมาจาร25361
676เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาวิทยาลัยคริสเตียน25365
677ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25361
678สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25361
679กติกาว่ายน้ากรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25361
680คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25361
681ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สุภาพ บุณยะรัตเวช25364
682แบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรคำนวณสมภพ ไกรโรจนานันท์25363
683กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า : กลยุทธในการรักษานวลจันทร์ ปราบพาล25361
684ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25363
685คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
686หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว043 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
687ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25362
688จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์บัญญัติ สุขศรีงาม25361
689คู่มือความรู้สุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต25362
690สื่อสารการประชาสัมพันธ์ดวงพร คำนูณวัฒน์25362
691ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
692โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25362
693ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ25361
694โรคปอดจากงานอาชีพ : หนทางป้องกันและการควบคุมสุปราณี ผลชีวิน25361
695คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ประสาร ไชยณรงค์25361
696หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว041 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
697หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว045 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
698เภสัชระบบประสาทอัตโนมัติประเสริฐ ทรงกิตติคุณ25362
699การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25361
700กระบวนการเรียนรู้เชิงสังคมในครอบครัวด้านบทบาทหญิง-ชายคณะอนุกรรมการการศึกษาอาชีพและวัฒนธรรม25351
701หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว441 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
702เชื้อราก่อโรคในคนพรรณกร อิ่มวิทยา25351
703พูดจาภาษาไทยสไตล์ธุรกิจอิทธิ ฤทธาภรณ์25355
704คลินิกจิตแพทย์ เล่ม 2กานต์หทัย วงศ์อริยะ25354
705พยาธิวิทยากายวิภาคพื้นฐานวิญญู มิตรานันท์25351
706ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
707ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25351
708การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี วศินอมร25351
709เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25351
710วิทยาฮิสโต 1 : เชลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25351
711หลักการประชาสัมพันธ์วีระ อรัญมงคล25351
712พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25351
713การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25351
714วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมรวดี ฟักผลงาม25351
715เทคนิคการแพทย์ : วิทยาการก้าวหน้าสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย25351
716เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
717การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25351
718หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว042 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
719ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25352
720เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25351
721การโมนิเตอร์ผู้ป่วย : หลักการ,เครื่อง,และวิธีการชูศักดิ์ เวชแพศย์25351
722เวชศาสตร์การกีฬาพิชิต ภูติจันทร์25351
723Chula's atlas of basic human anatomyวิไล ชินธเนศ25351
724ผู้ป่วยเด็กโรคคุกคามชีวิตและครอบครัว : ภาวะจิตสังคมและการพยาบาลปริศนา สุนทรไชย25343
725คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
726วิชาชีววิทยาและพันธุศาสตร์เรื่อง Reprodutionทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์25345
727โรคจิตในสังคมปัจจุบันประดิษฐ์ ตันสุรัต25343
728จิตบำบัดกลุ่มธีระ ลีลานันทกิจ25343
729สรีรวิทยาของไตสำหรับอายุรแพทย์เกรียง ตั้งสง่า25341
730จุลชีววิทยาทั่วไปบัญญัติ สุขศรีงาม25341
731แล้วอยู่ๆ หนูก็เพี้ยนกองบรรณาธิการโครงการพิเศษ25342
732การประชาสัมพันธ์ : หลักและวิธีปฏิบัติวิจิตร อาวะกุล25342
733การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25343
734เทคนิคการประชาสัมพันธ์วิจิตร อาวะกุล25342
735กลุ่มกิจกรรมบำบัดคำพวง เตโช25341
736จิตเวชศาสตร์ เล่ม 4ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25342
737ประวัติการกีฬาพลศึกษา, กรม25341
738มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25341
739ออร์โธปิดิกส์เอ็กซเรย์ : เทคนิคและวิธีการอนันต์ ทรรศนะวิภาส25341
740จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
741ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิคพยงค์ จูฑา25341
742คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า25345
743เครื่องอิเล็คทรอนิคส์สำหรับฟื้นฟูสภาพร่างกายชูศักดิ์ เวชแพศย์25341
744ตำราปาราสิตวิทยาทางการแพทย์พอสัย กรัยวิเชียร25341
745จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
746สรีรวิทยาของหัวใจสัญญา ร้อยสมมุติ25341
747แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
748สุขภาพจิต 14 "เด็กไทยวันพรุ่งนี้ "กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25342
749การเขียนชุดคำสั่งภาษาซีมัณฑนา ปราการสมุทร25341
750การสร้างสามัญสำนึกที่ดีให้แก่ทารกและเด็กจอลลี่ย์, ฮุฟ @25341
751เคมีอินทรีย์พื้นฐานพงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา25341
752คู่มือเคมี ม.4-5-6อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์25331
753กายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหวสุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา25332
754ยาทางจิตเวชธนา นิลชัยโกวิทย์25333
755หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษารัตนา ศิริพานิช25332
756การพยาบาลเด็กสมองพิการชูศรี สุจปลื้ม25331
757การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.@25331
758สภาวะความต้องการพื้นฐานและบริการสำหรับเด็ก (สพด)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ25331
759วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25331
760จิตเวชศาสตร์ เล่ม 2ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
761เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25332
762ออตาคอยด์และยาต้านออตาคอยด์อโนชา อุทัยพัฒน์25332
763แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์กซ์โคเซอร์, ลิวอิส เอ.@25331
764ปัญหาทางกุมารเวชปฏิบัติสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25331
765คู่มือชีววิทยา ม.4-5-6ธนะชัย ทองศรีนุช25331
766การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25331
767พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25337
768จิตวิทยาสัมพันธ์หลุย จำปาเทศ25332
769สุขภาพจิต 13กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25331
770การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25331
771ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25331
772เคมีคลินิกประยุกต์พรทิพย์ โล่ห์เลขา25334
773จิตวิทยาการศึกษาพิเศษประมวญ คิดคินสัน25321
774หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว036กระทรวงศึกษาธิการ25321
775เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25321
776คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25324
777กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
778การวิจัยขั้นดำเนินงานและการประยุกต์กัลยา วานิชย์บัญชา25322
779เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
780การประเมินสภาพและตรวจร่างกายเด็กศรีกัลยา ภิญโญสโมสร25322
781ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
782ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคมยศ สันตสมบัติ25322
783หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว025กระทรวงศึกษาธิการ25321
784เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
785คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 022กระทรวงศึกษาธิการ25321
786ระบบประสาทมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาสรีรวิทยา25324
787การพัฒนาสังคม : แนวทางการพัฒนาชุมชนชีวิตใหม่สู่งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์นิพนธ์ คันธเสวี25325
788คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
789ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
790คู่มือเคมีคลินิกสารไขมันในเลือดนันทยา ชนะรัตน์25322
791เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาตอยด์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
792วาทการศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชนทองขาว พ่วงรอดพันธุ์25321
793คุยกับนักจิตวิทยาวัลลภ ปิยะมโนธรรม25321
794ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25322
795เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25321
796มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25321
797เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
798การศึกษาบุคลิกภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องมือทดสอบเชาวน์ปัญญาสุภา ศักดิ์สมบูรณ์25327
799สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25325
800หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว022กระทรวงศึกษาธิการ25321
801จิตวิเคราะห์แนวใหม่ปราโมทย์ เชาวศิลป์25323
802ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25324
803ความรู้ทางพันธุศาสตร์สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย25322
804ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25324
805เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25322
806คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25321
807การปฐมพยาบาลวิชัย วนดุรงค์วรรณ25324
808มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งประชา25321
809จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25322
810กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
811ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25321
812สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสมจิต วัฒนาชยากูล25322
813ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25321
814กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมยุรี เพชรอักษร25322
815ระบบสืบพันธุ์เพ็ญโฉม พึ่งวิชา25322
816บาดเจ็บจากการวิ่งธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25322
817มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25322
818หลักมนุษยวิทยางามพิศ สัตย์สงวน25323
819คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอาชีวอนามัย.25321
820การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี วศินอมร25325
821สรีรวิทยา 1สุวรรณา หังสพฤกษ์25325
822หลักพื้นฐานทางสรีรวิทยาปราณี ใจอาจ25323
823สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25324
824จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
825กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้าทางคลินิกเทวี วัฒนา25324
826หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว024กระทรวงศึกษาธิการ25321
827การสื่อสารเพื่อชีวิตวาสนา จันทร์สว่าง25322
828ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวีระ บุณยะกาญจน25323
829การบริบาลเด็กสมองพิการสร้อยสุดา วิทยากร25322
830คู่มือนวดจุดสำคัญนรมิตร ลิ่วธนมงคล25321
831ตำราการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความสำคัญทางคลินิกเกษม วัฒนชัย25322
832ระบบทางเดินปัสสาวะปราณี ใจอาจ25323
833คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024กระทรวงศึกษาธิการ25321
834หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25323
835กติกาว่ายน้ำกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
836จิตวิทยาการจัดพฤติกรรมมนุษย์สิทธิโชค วรานุสันติกูล25311
837คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25312
838การวินิจฉัยและการใช้ยาทางจิตเวชจำลอง ดิษยวณิช25317
839สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25311
840โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมชัย บวรกิตติ25312
841ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
842ทักษะการติดต่อสื่อสารรัชนี ศุจิจันทร์รัตน์25311
843หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว021กระทรวงศึกษาธิการ25311
844เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25312
845การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25311
846ความรู้สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอุดม ลักษณาวิจารณ์25311
847ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
848เภสัชวิทยา เล่ม 2มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25312
849กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสุคนธ์ ดอนดี25313
850การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
851หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026กระทรวงศึกษาธิการ25311
852การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี วศินอมร25311
853สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25313
854การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสและโรคมะเร็งสุภาภรณ์ พงศกร25312
855ปัญหาของมือที่พบบ่อยพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25312
856พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
857โรคติดเชื้อระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25312
858คู่มือการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยสรุปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25312
859กายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25311
860โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
861การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
862หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25312
863สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
864คู่มือการวินิจฉัยโรคหัวใจข้างเตียงผู้ป่วยสมโพธิ นิมากร25311
865ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
866ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25312
867หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว023กระทรวงศึกษาธิการ25311
868สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพชัชรินทร์ อังศุภากร25313
869คู่มือโรคเด็กวณิช วรรณพฤกษ์25312
870คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 025กระทรวงศึกษาธิการ25311
871ฟิสิกส์แผนใหม่ธำรง เมธาศิริ25312
872การรักษาบำบัดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาคม เชียรศิลป์25311
873หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว035กระทรวงศึกษาธิการ25311
874ไวรัสตับอักเสบบีและการฉีดวัคซีนป้องกันจันทพงษ์ วะสี25311
875การพูดจินดา งามสุทธิ์25311
876เอกสารการสอนชุดวิชาพลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
877การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25314
878สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25312
879คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว043กระทรวงศึกษาธิการ25311
880จิตวิทยาทั่วไปสุชา จันทน์เอม25311
881กีฬาเด่นพรรณประภา อินทรวิทยานันท์25311
882จิตวิทยาเบื้องต้นลักขณา สริวัฒน์25302
883จิตวิทยาพัฒนาการจรูญ ทองถาวร25302
884เทคนิคการนวดสำหรับนักกีฬาชวลิต ทัศนสว่าง25302
885หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
886ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนกล25304
887คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไปวิจารณ์ วิชัยยะ25305
888การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25302
889คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
890เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25303
891ฟิสิกส์ เล่ม 1ชัยวัฒน์ คุประตกุล25302
892จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
893คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25301
894พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25303
895คู่มือการปฐมพยาบาลอัจฉรา วัจนาภิญโญ25302
896ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25301
897จิตวิทยาพัฒนาการศรีเรือน แก้วกังวาล25302
898คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 023กระทรวงศึกษาธิการ25301
899ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25305
900คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25301
901ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25301
902เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
903สโทค ซีรีโบรวาสคูลร่า ดีสีสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25301
904มนุษยสัมพันธ์ : จิตวิทยาการทำงานในองค์การโยธิน ศันสนยุทธ25301
905กายภาพบำบัดในโรคทรวงอกสุวรรณี จรูงจิตรอารี25302
906โลหิตวิทยาในเด็กภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา25304
907แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
908การพยาบาลทางออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูช่อราตรี สิริวัตถานันต์25303
909ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25302
910มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานอารี เพชรผุด25301
911ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
912คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
913วิทยาฮิสโต 2สุจินต์ อึ้งถาวร25301
914มนุษย์กับสังคมขบวน มนตรี25301
915สังคมวิทยาวัชรา คลายนาทร25302
916มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2 : ศรีษะและคอมีชัย ศรีใส25302
917ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
918หนังสือเรียนเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
919เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25301
920รู้กัน รู้แก้ด้วยกายภาพบำบัด : คู่มือในการป้องกันและรักษาตนเองมานพ ประภาษานนท์25301
921ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25301
922คำบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน25301
923เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
924การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์25301
925ไวรัสวิทยาการแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ25302
926ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
927จิตวิทยาเลี้ยงดูเด็กคิง, เทรี่25303
928ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
929หลักเคมี 1 : ทฤษฏี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25304
930การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิตนิภา นิธยายน25304
931ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25304
932ความสุขถ้วนหน้าประเวศ วะสี25301
933ประสาทสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25302
934สรีรวิทยาของระบบประสาท เล่ม 2ชูศักดิ์ เวชแพศย์25301
935การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25301
936สังคมวิทยารพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ25302
937เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
938เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
939คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253012
940เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
941ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25302
942ปัญหาและเรื่องน่ารู้ทางอายุรศาสตร์ 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25302
943อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25304
944เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
945ปวดหลังสุรศักดิ์ ศรีสุข25302
946เวชปฏิบัติทั่วไป : การวินิจฉัยและรักษาสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25302
947ระบบหายใจบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25301
948แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
949การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในเครื่องดึงจรูญศรี รุ่งสุวรรณ25302
950ประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25305
951การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25302
952ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้นสัญญา สัญญาวิวัฒน์25291
953เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
954การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25292
955การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี พันธ์น้อย25293
956ชีววิทยา เล่ม 1เชาว์ ชิโนรักษ์25292
957สุขภาพจิต 9กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25291
958หลักวิเคราะห์และปฏิบัติการเคมีคลินิคอมรินทร์ ปรีชาวุฒิ25291
959เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการเบื้องต้นมานัส บุญยัง25291
960ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
961เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
962ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยาโสภา ชูพิกุลชัย25293
963คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25297
964ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
965จิตวิทยาทั่วไปจำรอง เงินดี25291
966เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
967กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25291
968คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
969การพูดในที่ชุมชนคาร์เนกี, เดล25291
970เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
971เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
972เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
973ฟิสิกส์กับชีวิตก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25291
974การพูดนันทา ขุนภักดี25291
975การใช้ยาในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคผิวหนังมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25291
976ความผิดปกติทางการพูดรจนา ทรรทรานนท์25291
977มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25292
978ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25291
979เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
980การพยาบาลในครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25291
981สรีรวิทยา กลูโคล พลังงาน อุณหภูมิของร่างกายอาทรีทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ25291
982ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง25291
983จิตวิทยาสังคมของจอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ดพงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์25291
984เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
985เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
986ปาราสิตวิทยา : การตรวจวินิจฉัยและศึกษาวิจัยวิทูรย์ ไวยนันท์25292
987การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25293
988อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25292
989ปวดหลังณรงค์ บุณยะรัตเวช25292
990สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
991ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ส่าหรี จิตตินันทน์25292
992จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25291
993นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฎิบัติวิรัช ลภิรัตนกุล25292
994อีซีจีทางคลินิคยงยุทธ สหัสกุล25292
995การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานกล้าหาญ ตันติราษฎร์25291
996การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25293
997จิตวิทยาสังคมโยธิน ศันสนยุทธ25292
998การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
999แบบฝึกหัดเวชพันธุศาสตร์และมนุษย์พันธุ์ศาสตร์วิจารณ์ พานิช25292
1000วัณโรคปฏิบัติการชัยเวช นุชประยูร25291
1001หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
1002กายภาพบำบัดในภาวะกระดูกหักสุรศักดิ์ ศรีสุข25295
1003สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25281
1004คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพัฒน์ สุจำนงค์25281
1005ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 2กระทรวงสาธารณสุข25281
1006ชีววิทยาปรีชา สุวรรณพินิจ25282
1007ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ส่าหรี จิตตินันทน์25281
1008คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25283
1009คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25281
1010เด็กวิทยาการก้าวหน้า เล่ม 2ประพุทธ ศิริปุณย์25281
1011การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25282
1012ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (หนอนพยาธิ)พนอจิตร จริยา25281
1013ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
1014ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1015แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1016กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
1017ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
1018เคมี เล่ม 2ทบวงมหาวิทยาลัย25282
1019ตำราเภสัชวิทยา เล่ม 1อรพรรณ มาตังคสมบัติ25283
1020สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่มที่ 3ทวินศรี วรวรรณ25282
1021วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเบื้องต้นวิริยา บุญชัย25282
1022เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1023จิตวิทยาพัฒนาการอารี เพชรผุด25284
1024เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1025คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25282
1026ยาลดน้ำตาลในเลือดอรพรรณ มาตังคสมบัติ25281
1027วัสดุทางการแพทย์และอวัยวะเทียมชูศักดิ์ เวชแพศย์25282
1028โรคมะเร็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ไพรัช เทพมงคล25283
1029วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนที่ 1เจือจันทน์ จันทสุพรรณ25282
1030มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25282
1031การแปลเพื่อการสื่อสารเชวง จันทรเขตต์25281
1032ชีววิทยา 3เชาว์ ชิโนรักษ์25282
1033คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25282
1034คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 2กนกนาถ ชูปัญญา25284
1035จิตบำบัดทางการแพทย์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25281
1036วัณโรคในเด็กประมวญ สุนากร25281
1037จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25282
1038ประมวลภาพปรสิตวิทยาทางการแพทย์นิมิตร มรกต25281
1039คู่มือภาพกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
1040ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
1041หลักการพูดต่อชุมนุมชนนิพนธ์ ศศิธร25281
1042ชีววิทยา 2เชาว์ ชิโนรักษ์25282
1043คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25283
1044ประสาทศัลยศาสตร์จเร ผลประเสริฐ25282
1045มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคมนิพนธ์ คันธเสวี25281
1046สังคมวิทยาณรงค์ เส็งปรีชา25282
1047เคมีทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25271
1048เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1049หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหารอรุณ รักธรรม25273
1050หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
1051สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
1052คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน@25271
1053การตรวจการทำงานของตับทางห้องปฏิบัติการ : บทเรียนแบบโปรแกรมอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25271
1054เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1055จิตวิทยาพัฒนาการปรีชา คร้ามพักตร์25273
1056การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25272
1057จิตวิทยาพัฒนาการสุรางค์ จันทน์เอม25272
1058แอดลาส ออฟ ฮิวแมน ฮิลโทโลยีเกษม แก้วอิ่ม25272
1059ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25276
1060ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25273
1061การพยาบาลในครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25271
1062การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช25274
1063คู่มือกีฬาจรินทร์ ธานีรัตน์25271
1064หลักและวิธีสอนวิชาพลศึกษาวรศักดิ์ เพียรชอบ25273
1065สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25271
1066เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1067ประวัติ ปรัชญา และหลักการพลศึกษาพงษ์ศักดิ์ พละพงศ์25271
1068คำบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน25273
1069คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว042กระทรวงศึกษาธิการ25271
1070จิตวิทยาพัฒนาการสุภัททา ปิณฑะแพทย์25272
1071จิตวิทยาพัฒนาการสุชา จันทน์เอม25272
1072อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 2อดุลย์ รัตนมั่นเกษม25271
1073การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25271
1074คู่มือปฏิบัติการทดลองวิชาสุข. 311 : จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้นจุฑามาศ เทพชัยศรี25271
1075ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์บัญญัติ สุขศรีงาม25262
1076เภสัชวิทยาของระบบทางเดินการหายใจและยาต้านฮีสตามีนมณฑิรา ตันฑ์เกยูร25261
1077การปฏิบัติการและหัตถการทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ภาควิชาอายุรศาสตร์25263
1078การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25261
1079การใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโสภณ พานิชพันธ์25261
1080หลักการพยาบาลเกศินี เท็นพิทักษ์25261
1081แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1082แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1083เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25264
1084คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25262
1085จิตวิทยาวัยรุ่นสมชาย ธัญธนกุล25261
1086การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและไหลเวียนนุกูล ตะบูนพงศ์25261
1087ประสาทพยาธิวิทยาสำรวย ช่วงโชติ25261
1088แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1089เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25261
1090การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล25262
1091คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว046กระทรวงศึกษาธิการ25261
1092ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25262
1093ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็กเจริญ โชติกวณิชย์25261
1094รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องบทบาทของอาจารย์ในสถาบันผลิตบุคคลากรสาธารณสุขต่อการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25265
1095มนุษย์กับสังคม : ความรู้เบื้องต้นตามแนวสังคมวิทยามหภาคเลนสกี้, เกอร์ฮาร์ด เอมมานูเอล@25261
1096เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1097การปรับพฤติกรรมสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต25262
1098ขีววิทยาเบื้องต้นเจือจันทน์ จันทสุพรรณ25261
1099หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25264
1100การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25261
1101เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1102การกดจุดแอล, ซอร์มิน25261
1103จิตวิทยาเด็กพิเศษสุชา จันทน์เอม25252
1104หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25251
1105กายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25251
1106คู่มือการใช้ยา เล่ม 2 : การเลือกใช้ยาใหม่กำพล ศรีวัฒนกุล25253
1107สุขภาพจิตกับพัฒนาการเด็กกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25251
1108อายุรศาสตร์สมโพธิ นิมากร25252
1109คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25251
1110สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25251
1111สังคมวิทยาอานนท์ อาภาภิรม25251
1112จิตบำบัดแบบอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์สมพร บุษราทิจ25251
1113ปาราสิตวิทยาศรีวัฒนา ชิตช่าง25254
1114โรคติดเชื้อในคนไข้อ่อนอิมมูนเดชา ตันไพจิตร25251
1115การย่อยและการดูดซึมอาหารปิยา บุรณศิริ25251
1116คู่มือชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25252
1117จิตวิทยาพัฒนาการศรัณย์ ดำริสุข25251
1118อินทรียเคมีและชีวเคมีธรรมนูญ เพชรยศ25252
1119อนินทรียเคมี : ทฤษฎีและโครงสร้างจันทิรา ชัยมงคล25251
1120สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
1121คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25251
1122เคมีคลินิควิกูล วีรานุวัตติ์25252
1123อิมมูนวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรควันเพ็ญ ชัยคำภา25251
1124คู่มือปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพฟาริดา อิบราฮิม25258
1125เคมีทั่วไปแพทอง สุวรรณรัฐ25251
1126สวัสดิศึกษา-การปฐมพยาบาลฟอง เกิดแก้ว25251
1127การศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสร้างวัฒนธรรมคึกฤทธิ์ ปราโมช25251
1128มูลสารจิตวิทยาชัยพร วิชชาวุธ25251
1129คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25251
1130อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25241
1131หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว033กระทรวงศึกษาธิการ25241
1132จิตวิทยาเด็กสุรางค์ จันทร์เอม25241
1133การตรวจร่างกายเด็กเพื่อการวินิจฉัยเสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก25241
1134การปฐมพยาบาลจรินทร์ ธานีรัตน์25241
1135คณิตศาสตร์ทบวงมหาวิทยาลัย25241
1136จิตวิทยาผู้ใหญ่เสาวภา วัชรกิตติ25241
1137การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช25241
1138คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25241
1139จิตเวชเด็กพยอม อิงคตานุวัฒน์25243
1140หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25241
1141การปฐมพยาบาลและการพยาบาลสาธารณภัยวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา25241
1142ดุลย์น้ำ อีเล็คทรอลัยต์และกรดด่างสมศรี ดำรงหาญวิทย์25241
1143เทคนิคการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25243
1144ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
1145หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25241
1146สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 2อมรา มลิลา25241
1147การย่อยอาหารบุญยืน สาริกะภูติ25241
1148คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
1149จิตวิทยาสังคมสถิตย์ นิยมญาติ25241
1150การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า คอและอวัยวะข้างเคียงอำนวย คัจฉวารี25242
1151กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25231
1152คู่มือการเตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจวบ แดงสุภาพ25231
1153เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25232
1154พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25231
1155จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25234
1156คำบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน25231
1157หลักสังคมวิทยาสัญญา สัญญาวิวัฒน์25231
1158ชีววิทยาทั่วไปสาคร ตรีนันทวัน25231
1159สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 1อมรา มลิลา25221
1160ตำราเภสัชวิทยาบุญเจือ ธรณินทร์25221
1161โรคกระดูกและข้อในเด็กมานิตย์ ลิมปพยอม25221
1162จิตวิทยาสังคมประยุกต์โสภา ชูพิกุลชัย25223
1163จิตวิทยาเด็กเกเรสุชา จันทน์เอม25222
1164จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
1165ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกสมบูรณ์ บุญเกษม25221
1166การรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาจรวย แก่นวงษ์คำ25215
1167คู่มือศิลปการพยาบาลกอบแก้ว บำรุงศรี252112
1168ปฏิบัติการและหลักเบื้องต้นในวิชาชีวเคมีกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์25212
1169จิตวิทยาวัยรุ่นและการศึกษาสิริวรรณ สาระนาด25211
1170พัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุ่นประสาร ทิพย์ธารา25212
1171ฟิสิกส์ ม.4-5-6ช่วง ทมทิตชงค์25211
1172จิตวิทยาวัยรุ่น ฉบับมาตรฐานสุโท เจริญสุข25202
1173จิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25201
1174สรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25201
1175หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25191
1176หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25191
1177จิตวิทยาการศึกษาจิตรา วสุวานิช25181
1178กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25181
1179กายวิภาคและสรีรวิทยาทั่วไปวิทย์ แก้วเกษม25181
1180ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
1181คำบรรยายวิชา การปฐมพยาบาลสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอนามัยแม่และเด็ก.25131
         รวม   2781  เล่ม