รายชื่อหนังสือ สาขาวิชากายภาพบำบัด (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1Stretching ยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพสันทณี เครือขอน25612
2การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25601
3ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืดและรำไม้พลองต่อความสามารถในการทรงตัว การเดิน และความแข็งแรงของขาในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังค่อมกนิษฐา ศรีเมือง25601
4คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหารรัชนี จันทร์เกษ25602
5ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวบนลูกบอลและโยคะต่อความทนทานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในคนอ้วนเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปีธิดารัตน์ แก้วอำรัตน์25601
6การศึกษาหาความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือระหว่างสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านก้านมะพร้าวฮีโร่และกระดานยืดน่องในผู้สูงอายุจันทร์จิรา พิพัฒน์วัฒนารมย์25601
7ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
8ผลการรักษาด้วยกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรนเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวและกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงส่วนเอวต่ออาการปวดความบกพร่องของการทำงานของหลังส่วนล่างและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวใบเฟิร์น สุทธินันท์25601
9คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2รัชนี จันทร์เกษ25602
10ผลของการรักษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อและพังผืดและการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนทางการยศาสตร์ต่ออาการปวด ความบกพร่อง ความสามารถของคอและองศาการเคลื่อนไหวของคอในเพศหญิงกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อปุณณภพน์ ดำสุทธิ์25601
11กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
12ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบักและแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอส่วนลึกต่ออาการปวดพิสัยการเคลื่อนไหวของคอและความบกพร่องความสามารถของคอในเพศหญิงที่ใช้สมาร์ทโฟน อายุ 18-25 ปีประภารัตน์ แสงผ่อง25601
13คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)รัชนี จันทร์เกษ25602
14ผลของการออกกำลังกายด้วยการรำแพรวาและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในผู้สูงอายุกรรณิการ์ มณีฉาย25601
15คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนรัชนี จันทร์เกษ25602
16ผลของเทคนิคการยืดแบบเคลื่อนไหวกับการยืดด้วยโฟมนวดกล้ามเนื้อต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและความเร็วในการวิ่งเร็วของนักกีฬารักบี้ระดับเยาวชนชายอายุไม่เกิน 19 ปีจันทรกานต์ เถาตะกู25601
17กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
18การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
19หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
20ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
21Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
22ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
23ผังเครือญาติ ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 ถึง 28 กันยายน พ.ศ.2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
24การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
25ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบมีแรงต้านด้วยแผ่นยางยืดต่อการรับรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยวรรณนิศา ธนัคฆเศรณี25592
26โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
27พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
28ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
29ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
30พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
31สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 3ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
32ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางในท่าเอลโบวแพลงค์ต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางและความสามารถในการทรงตัวสุภาวดี หนูทอง25581
33คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
34การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
35โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 2ไพรัช ประสงค์จีน255810
36สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 2ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
37ผลของการปรับระยะห่างของแป้นพิมพ์ตามหลักการยศาสตร์ต่ออาการปวดบ่าไหล่ในพนักงานออฟฟิศอายุ 16-35 ปีนฤมล อังสนาวศิน25581
38การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
39เปรียบเทียบเทคนิคการหายใจแบบลึกและการฝึกโยคะแบบปราณายามะที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาที่ใช้ชีวิตแบบนั่งทำงานเป็นส่วนใหญ่และไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมธมลวรรณ สมสร้อย25581
40ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย ความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนเอวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้หญิงอ้วนอายุระหว่าง 18-25 ปีจตุพร ทำมืด25581
41โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 1ไพรัช ประสงค์จีน255810
42สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 1ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
43การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
44การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเท้าแบนและการทรงตัวในผู้หญิงอายุ 18-25 ปีจันทิมา ศรีนวล25581
45การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
46ผลของการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดและการออกกำลังกายแบบผสมผสานต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยสุนิสา ทองโชติ25581
47พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
48ผลการออกกำลังกายแบบเป็นช่วงและแบบต่อเนื่องที่มีผลต่อความทนทานของระบบหัวใจและระบบหายใจในผู้หญิงที่มีภาวะโรคอ้วนจตุพร ยาโสภา25581
49โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
50ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐานสมฤดี สายหยุดทอง25583
51เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
52เปรียบเทียบผลของการรักษาระหว่างเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อกับการยืดกล้ามเนื้อในผู้ที่มีผล SLR เป็นบวกขนิษฐา ดอกไม้ศรีจันทร์25581
53กายบริหารแบบฤาษีดัดตน เล่มที่ 2โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
54รายงานการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก : กรณีศึกษาหมอสุนทร นิ่มน้อมฉันทนา กระภูฤทธิ์25571
55ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็นสม สุจีรา25573
56โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25571
57ผลของการนวดน้ำแข็งต่อการฟื้นฟูความแข็งแรง กำลังกล้ามเนื้อและอาการปวดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าในนักศึกษาหญิงที่วิ่งออกกำลังกายภาวิณี สายมณี25571
58หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 2 : การนวดจุดสัญญาณโรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
59สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
60การศึกษาเปรียบเทียบผลการลดไขมันใต้ผิวหนังโดยการกระตุ้นไฟฟ้ากับการออกกำลังกายของต้นแขนส่วนหลังในนักศึกษาที่มีน้ำหนักเกินกิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ25571
61กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิกดลรวี ลีลารุ่งระยับ25575
62การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25575
63หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 1 : การนวดพื้นฐาน โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
64กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
65กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
66สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
67ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น IIสม สุจีรา25573
68เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการชัชพล เกียรติขจรธาดา25575
69เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
70กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
71กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
72มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์255710
73เปรียบเทียบผลของการขยับเส้นประสาทมีเดียนร่วมกับการคลายกล้ามเนื้อระหว่างกล้ามเนื้ออัปเปอร์ทราพิเซียกับกล้ามเนื้อแพคเทอรอลต่อความตึงตัวของเส้นประสาทในนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนฐณัชญ์พร สมไธสง25571
74ความล้าของกล้ามเนื้ออรวรรณ ประศาสน์วุฒิ25562
75ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25568
76โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
77กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
78ผลของโปรแกรมการฝึกชี่กงที่มีต่อความจุปอดและการขยายทรวงอกของนักศึกษาพยาบาลสุขภาพดีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนจันทิมา พงศ์ศรีศุภกร25561
79ศึกษาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโมดิฟายด์ บาร์เทล อินเด็กซ์ ฉบับภาษาไทย ประเมินในคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในชุมชนณัฐสุดา รัตนบุรี25561
80สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
81ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25561
82หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
83ผลของการยืนบนไม้กระดกข้อเท้าต่อความมั่นคงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะเจาะจงของประชากรในมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปีสุธาสินี สมแวง25561
84กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
85ผลการรักษาด้วยเทคนิคพาสสิฟ สเทรทชิ่ง ตามด้วยเทคนิครีพีทเตด คอนแทรคชั่น ต่อการใช้พลังงานในการเดินในเด็กสมองพิการประเภทสปาสติค ไดพลีเจีย ที่มีรูปแบบการเดินแบบเคราซ์เกทภาวิณี บำเพ็ญ25561
86การเปรียบเทียบผลการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคมัลลิแกนกับการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคเมทแลนด์ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดระยะที่ 2กฤติญา จันทร์งาม25561
87เปรียบเทียบผลของการยืดกล้ามเนื้อคอบ่า เทคนิค สแตติกและอะโกนิสต์ คอนแทครีแลกซ์ต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอและอาการปวดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง มหาวิทยาลัยคริสเตียน อายุ 18-25 ปีทวีศักดิ์ ชนะวงศากุล25561
88การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืนกระดกข้อเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและความยืดหยุ่นของหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจงเทพรัตน์ กิ่งแก้ว25551
89หลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10ชมรมฟื้นฟูหัวใจ25551
90กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภุชงค์ เดชอาคม25551
91หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย25552
92จริยธรรมทางการแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล25551
93ประสิทธิผลการลดขนาดรอบเอวต่อรอบสะโพกและความหนาของชั้นไขมันโดยการนวดประคบหม้อเกลือนิตยา พลอยเพชร25551
94เปรียบเทียบประสิทธิผลของ vacuum cupping และ effleurage massage ในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรังบริเวณบ่าจินตนา คล้ายกระแส25551
95ธุรกิจบริการ : สุขภาพกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
96ผลของการออกกำลังกายแอโรบิคในน้ำและการออกกำลังกายแอโรบิคบนบกต่อความทนทานของระบบบหัวใจและปอดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง อายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียนจิดาภา ทับทิมเขียว25551
97สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี ค.ศ.2010สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25551
98เปรียบเทียบผลของการฝึกโยคะร่วมกับการใช้ผ้ายืดรัดรอบอกและไม่ใช้ผ้ายืดรัดรอบอกที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาเพศหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ขาดการออกกำลังกายฤดีรัตน์ เจริญลาภ25551
99คู่มือการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดโชติกา ภาษีผล25559
100ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
102หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
103ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อทรานสเวอร์ซุส แอ็บโดมินิสกับแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกเชิงกรานและข้อสะโพกในท่ายืนในนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนกูฟารีดา มะรูตี25551
104ศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตและระดับเอชดีแอล-คลอเลสเตอรอลก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกวิสรา ตะนะสอน25551
105การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
106ประสิทธิผลของอุปกรณ์วงล้อบริหารข้อไหล่ร่วมกับรอกคู่เหนือศีรษะในผู้ป่วยข้อไหล่ติด : กรณีศึกษาบัวสด จิตเพ็ง25551
107กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)25551
108การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ Mulligan's techniques : miracle of arts and sciences in physical therapyอาทิตย์ พวงมะลิ25555
109เปรียบเทียบผลการใช้แผ่นประคบร้อนสลับเย็นกับแผ่นประคบร้อนในผู้ที่มีอาการปวดของกล้ามเนื้อและพังผืดแบบเรื้อรังอภิญญา วรบุตร25551
110เทคนิคทางกายภาพบำบัดระบบหายใจ : ทฤษฎีและปฏิบัติชุลี โจนส์25545
111การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
112การนวดรักษาโรคด้วยหลักเส้นประธานสิบชาคริยา หลิน25542
113คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
114ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
115โครงการวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง : รายงานฉบับสมบูรณ์สุพจน์ หารหนองบัว25541
116ปวดหลัง รักษาได้ด้วยตนเองสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล25541
117การบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2554มหาวิทยาลัยมหิดล25541
118ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
119หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
120หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
121ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25533
122เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 เรื่อง Diagnostic screening for physical therapy : when to treat? when to refer?มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะกายภาพบำบัด25531
123การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
124การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25532
125วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐานปัณรสี ฤทธิประวัติ255311
126คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25536
127การเดิน การเคลื่อนย้ายตัวและอุปกรณ์ช่วยสุกัลยา อมตฉายา25535
128ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
129ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
130แนวเวชปฏิบัติสำหรับนักกายภาพบำบัดในการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่สภากายภาพบำบัด.^เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.25536
131การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
132การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
133ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชนน้อมจิตต์ นวลเนตร์25533
134สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
135คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกวิยะดา ศักดิ์ศรี25525
136สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
137คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
138การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
139ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
140ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในชมรมออกกำลังกายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนงเยาว์ จับจิต25521
141คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
142ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
143โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องความก้าวหน้าและพัฒนาการทางกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25521
144Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
145ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูภัทราวุธ อินทรกำแหง25521
146ผลการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าณัฐรพี ใจงาม25521
147กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
148ตำราการนวดไทย เล่ม 1ยงศักดิ์ ตันติปิฎก25522
149สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
150การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 24-29 มีนาคม 2551 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ตปรีชา ธันวารชร25511
151ตำราวิชาการการใช้น้ำเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
152เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์25515
153First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
154สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
155ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงสุภาวดี เจ้ยชุม25511
156การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25515
157การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยประพจน์ เภตรากาศ25511
158ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
159อาหารต้านโรคเอื้อมพร สกุลแก้ว25511
160ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
161Detox ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใสนุช ภิรมย์25511
162การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
163กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
164การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.สาขาเวชศาสตร์การกีฬา25501
165กายภาพบำบัดกับพิษของบุหรี่รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ25507
166คู่มือรวมบทความสรีรวิทยาและการฝึกซ้อมการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
167การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
168การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
169พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25501
170สรีรวิทยากฤตยา รามโกมุท25501
171Biomechanics of spines stabilizationไพรัช ประสงค์จีน25502
172การจัดการทางกายภาพบำบัดโดยใช้เทคนิคการขยับเคลื่อนระบบประสาทรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25505
173ตำราวิชาการสุคนธบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
174โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
175ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25502
176การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
177โลหิตวิทยาเบื้องต้นวิชัย ประยูรวิวัฒน์25495
178เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัยสุทธิ์ ศรีบูรพา25493
179กายภาพบำบัด 2 การจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะปอดหัวใจและหลอดเลือดสุรางค์ศรี อยู่โต25493
180คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
181SBS โรคจากการทำงานในตึกสร้อยสุดา เกสรทอง25491
182มาลาเรียสมชาย จงวุฒิเวศย์25491
183คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
184เภสัชโภชนา 2สรจักร ศิริบริรักษ์25491
185ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี"มณฑกา ธีรชัยสกุล254910
186เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
187กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25495
188เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
189พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25482
190คู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25481
191สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
192รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพกำลังคนทางกายภาพบำบัดในปี พ.ศ.2546สุวิทย์ อริยชัยกุล25481
193เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
194การจัดการกระบวนการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25483
195เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
196เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
197กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
198ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ณ ฌาปานสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2548มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์25483
199สุขภาพคนไทย 2546ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25473
200ชีวโมเลกุลสุกัญญา สุนทรส25471
201อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
202แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25475
203คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสิริพิมล อัญชลิสังภาศ254710
204เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
205เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
206โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
207นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark25471
208ธุรกิจนวดแผนไทยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม25472
209ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25471
210เคมี 1Chang, Raymond25473
211ระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์25475
212ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคมอำพล จินดาวัฒนะ25462
213เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
214รวมพลังสร้างสุขภาพ เล่ม 2อำพล จินดาวัฒนะ25462
215จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
216แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
217จุลกายวิภาคศาสตร์เกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25463
218ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
219แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254616
220พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากรไทยวิลาส สุวี25461
221เครื่องมือกายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25462
222บริการสาธารณสุขกับการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา25462
223ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
224เวชศาสตร์โมเลกุลสุรางค์ นุชประยูร25463
225เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
226ทฤษฎีและโมเดล การประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เฉลิมพล ตันสกุล25461
227จากสุขภาพทางจิตวิญญาณสู่สุขภาพทางปัญญาพลินี เสริมสินสิริ25462
228ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์25451
229การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
230ระบบปฏิบัติการไพศาล โมลิสกุลมงคล25452
231คู่มือคุณแม่ 40 สัปดาห์แห่งการรอคอยนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25453
232การจัดการฐานข้อมูลออราเคิลด้วยวิชวลเบสิกกฤษณ์รัฐ กลิ่นศรีสุข25451
233มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
234สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25454
235ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
236คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
237เคมีอินทรีย์เบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25452
238ผ่า! HardDiskพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร25451
239สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25453
240วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
241คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์วุฒิ วุฒิธรรมเวช25451
242สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25453
243หลักสูตรและคู่มือวิทยากรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุกรมควบคุมโรค.^สำนักโรคไม่ติดต่อ.^กลุ่มควบคุมป้องกันการบาดเจ็บและปัญหาจากสุรา.25453
244พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
245สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25453
246ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25455
247สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมนสุพรพิมพ์ เจียสกุล25452
248ชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : ครอบครัวสุขสันต์ด้วยการแพทย์แผนไทย วันที่ 17-31 มกราคม 2545กัญจนา ดีวิเศษ254510
249คู่มือระบบความปลอดภัยบน Windows 2000ค็อกซ์, ฟิลลิป25451
250คู่มือปลาดาวออฟฟิศวศิน เพิ่มทรัพย์25451
251ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ ภาคปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลเน็ตเวิร์กสุทธา ศรีวิริยาจารย์25441
252กรณีศึกษาที่ 8 : การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า : ไฟฟ้าตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยคูลอมบ์โคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
253การจัดการยุคใหม่มัลลิกา ต้นสอน25441
254ปัญหาสังคมโกศล วงศ์สวรรค์25441
255NTSoft training guide ASP 3.0 programming เพื่อพัฒนา Web applicationกิตติ สูงสว่าง25441
256สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25442
257ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
258สร้างระบบสารสนเทศบนเว็บด้วย FrontPage 2002กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25441
259เคมีไรอัน, ลอว์รี25441
260มนุษย์กับสังคมพวงเพชร สุรัตนกวีกุล25445
261ปลดแอกความคิด ฟื้นเศรษฐกิจเอเชียโมฮัมหมัด, มหาธีร์25441
262การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
263การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.25441
264การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สิริพร ทิพย์คง25442
265ออกกำลังกายสไตล์ NASA คำแนะนำที่สูงค่าสำหรับผู้สูงอายุประพัฒน์ อุทโยภาศ25441
266โครงสร้างข้อมูลและการโปรแกรมขั้นสูงสมจิตต์ ลิขิตถาวร25441
267กรณีศึกษาที่ 6 : การศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์โคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
268เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์25443
269สถิติอย่างง่ายไร้กังวลอัจฉรีย์ จันทลักขณา25441
270เข้าใจและใช้งานภาษา XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ศุภชัย สมพานิช25441
271เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25441
272ตำราไอเยนกะโยคะสาลี่ สุภาภรณ์25441
273วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวัฒนา สุกัณศีล25441
274รายงานการวิจัยเรื่องการประดิษฐ์โครงยกผู้ป่วยด้วยไฮดรอลิกราคาประหยัดทศพร พิชัยยา25441
275ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
276มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนานและการจัดการทรัพยากรอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
277การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Cวิทยา สุคตบวร25441
278ฟิสิกส์Johnson, Keith25443
279การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ25441
280พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ทักษิณา สวนานนท์25441
281คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25445
282กรณีศึกษาที่ 4 : ทฤษฎีอะตอม โมเลกุลโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
283โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
284วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
285ชีววิทยาวิลเลี่ยมส์, กาเรธ25441
286ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์25442
287กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชนศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน25445
288กรณีศึกษาที่ 2 : การล้มเลิกทฤษฎีฟลอจิสตัน : การปฏิบัติทางเคมีในช่วงปี ค.ศ. 1775-1789โคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
289วัฏจักรของเซลล์และอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็งนวพรรณ จารุรักษ์25441
290การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้วีระวัฒน์ ปันนิตามัย25442
291จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25441
292ออกกำลังกายคลายเครียด : เสริมสุขภาพตามหลักกายภาพบำบัดนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25443
293ทุนดิจิตอลแท็บสก็อตต์, ดอน25441
294หลักการพูดนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต25442
295การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
296ฟื้นฟูวิชาการโรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปี 2544รัตนวดี ณ นคร25441
297การใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 step by stepริออแดน, รีเบกก้า25441
298องค์กรกระจายอำนาจบลองชาร์ด, เคน25441
299การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25444
300เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล25442
301ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
302การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็กบรรจบพันธุ์ นวรัตน ณ อยุธยา, คุณหญิง25442
303รีเฟล็กโซโลยี : วิถีทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้นฮอล, นิโคลา เอ็ม.25441
304กรณีศึกษาที่ 5 : พืชและบรรยากาศโคแนนต์, เจมส์ ไปรแอนต์25441
305การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์25443
306คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25443
307นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์25441
308สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25441
309ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25443
310สนุกกับเคมีParker, Steve25443
311สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25442
312จิตเป็นเหตุชูทิตย์ ปานปรีชา25442
313อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมวิทยา อยู่สุข25441
314การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลสมจิตต์ ลิขิตถาวร25441
315คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
316ทฤษฎีจำนวนอะตอมสำเริง บุญเรืองรัตน์25441
317การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก25442
318ออกกำลังสร้างบุคลิก : ออกกำลังและยืดกล้ามเนื้อตามหลักกายภาพบำบัดนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25443
319พูด สนทนา โต้วาที อย่างไรจึงไม่เสียเปรียบนวรัตน์ วรรณกุล25442
320ออราเคิลทรงพล บูรณะโอสถ25441
321ทำไมลูกน้องไม่ทำงานปริญญา ตันสกุล25441
322Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนวิฑูรย์ สิมะโชคดี25442
323วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษม จันทร์แก้ว25442
324กุมารเวชศาสตร์ : เวชปฏิบัติทันสมัยพรรณี วาสิกนานนท์25441
325หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย วรพงศธร25431
326การรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดกันยา ปาละวิวัธน์25433
327ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25434
328การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬาธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25431
329ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
330การเติบโตอย่างมีคุณภาพจุรี วิจิตรวาทการ25434
331เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25431
332โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อุดม วิศิษฏสุนทร25431
333รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอารง สุทธาศาสน์25431
334ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : Implementationธีระพันธ์ พลมณี25431
335เครื่องช่วยหายใจสมศรี ดาวฉาย25435
336วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
337บาดเจ็บที่มือ การรักษาและการช่วยเหลืออนันต์ ตัณมุขยกุล25431
338ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมปัจจุบันผันแปรศรีศักร วัลลิโภดม25431
339คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25432
340ฝ่าวิกฤตสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25438
341สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะบังอร ชมเดช25433
342การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เยาวเรศ ทับพันธุ์25433
343เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25432
344ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25432
345ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นิภาภรณ์ คำเจริญ25431
346ร่วมผ่าทางตันเพื่อสุขภาพคนไทยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ25432
347ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
348เศรษฐศาสตร์การจัดการรุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน25432
349คู่มือโรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลเลิดสิน25432
350หลักการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบโรแบร์, พอลล์ เจมส์25431
351ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมในวิถีการอนุรักษ์ศรีศักร วัลลิโภดม25431
352เรื่องของภูมิชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25431
353คู่มือผู้ควบคุมระบบ Microsoft Windows 2000สเตเนค, วิลเลี่ยม อาร์.25431
354หลักและเทคนิคการวางแผนอนันต์ เกตุวงศ์25431
355การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจวิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี25432
356อายุรศาสตร์ทันยุค 6รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ25431
357สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25435
358วาทนิเทศและวาทศิลป์ : หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัติยุคสหัสวรรษใหม่วิรัช ลภิรัตนกุล25432
359คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25432
360คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี บุญสุยา25431
361อี-บิสสิเนส ธุรกิจยุคสารสนเทศยืน ภู่วรวรรณ25431
362การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติสมจิต หนุเจริญกุล25435
363สถานภาพและทิศทางอนาคตว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
364ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25431
365ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคมอมรา พงศาพิชญ์25432
366ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นภัทรสินี ภัทรโกศล25431
367วิสัยทัศน์ธนินท์ เจียรวนนท์อภิวัฒน์ วรรณกร25432
368วิชาเถ้าแก่ : หลักวิธีในการเป็นเจ้าของกิจการในยุคปัจจุบันจินตนา บุญบงการ25432
369คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25435
370ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศอุดม เกิดพิบูลย์25432
371โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุชาย ธนวเสถียร25431
372เส้นทางการค้าไทยกระทรวงพาณิชย์25432
373เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25438
374หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
375ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
376รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
377การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
378การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีและปฏิบัติเสรี วงษ์มณฑา25423
379ยาในเด็ก 2สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์25422
380การเขียนในสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต25422
381กุมารเวชปฏิบัติทันยุคกิตติ อังศุสิงห์25422
382วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสุนันท์ บุราณรมย์25423
383อายุรศาสตร์แนวใหม่วิทยา ศรีดามา25424
384ทักษะกีฬายอดนิยมประโยค สุทธิสง่า25421
385รวมโจทย์เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25422
386กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3มนตรี ตู้จินดา25421
387คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25421
388จิตเวชศาสตร์สำหรับประชาชนไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25422
389การสื่อสารมวลชนโลกดรุณี หิรัญรักษ์25422
390การเสริมสร้าง กล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
391วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกานดา ใจภักดี25423
392ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25422
393ห้องสมุดยุคใหม่กับไอทีน้ำทิพย์ วิภาวิน25422
394Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
395จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสีบุษบา ยงสมิทธ์25421
396ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกำพล เลาหเพ็ญแสง25421
397ความรู้ทางการสื่อสารกิติมา สุรสนธิ25422
398กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25421
399เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส IIเลิศ สิทธิโกศล25421
400คู่มือวิทยากรพูลพร แสงบางปลา25422
401ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25425
402กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1มนตรี ตู้จินดา25421
403เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตสานิตย์ กายาผาด25422
404การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง25422
405การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254213
406อาชีวเวชศาสตร์ฉบับพิษวิทยาวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ25421
407การวิเคราะห์ผู้รับสารยุบล เบ็จรงค์กิจ25422
408กายวิภาคศาสตร์ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
409พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์เรไร ตั้งสาโรช25421
410นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติยุคสารสนเทศวิรัช ลภิรัตนกุล25422
411หลักคณิตศาสตร์กรรณิกา กวักเพฑูรย์25421
412ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประชา อินทร์แก้ว25423
413ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์งามนิจ อาจอินทร์25421
414พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
415หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
416ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พันทิพา สังข์เจริญ25421
417โรคสมาธิสั้นนงพงา ลิ้มสุวรรณ25421
418การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการกิ่งแก้ว ปาจรีย์25422
419คอมพิวเตอร์ ซีคิวริตี้ ฟอร์ อี-คอมเมิร์สณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์25421
420ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟัง ภายใน 30 วินาทีสมลักษณ์ สว่างโรจน์25422
421ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
422ความผิดปกติทางอารมณ์สุชาติ พหลภาคย์25422
423ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
424ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
425มนุษยสัมพันธ์สมพร สุทัศนีย์25421
426พูดอย่างไรไปถึงดวงดาวจามจุรี ผดุงชีวิต25425
427เบิก-บุก-รุกวิเทศฯสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศสัมพันธ์.25421
428อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมขณะออกกำลังกายมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
429ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
430GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์25421
431เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเบื้องต้นทับทิม วงศ์ประยูร25421
432สูตรสำเร็จ...การเป็นวิทยากรสายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์25421
433สื่อสารมวลชนและสารสนเทศอรรณพ เธียรถาวร25422
434เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
435เพื่อการพูด การฟัง และการประชุมที่ดีวิจิตร อาวะกุล25422
436กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาของระบบหัวใจและไหลเวียนชูศักดิ์ เวชแพศย์25421
437โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25421
438วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช25423
439พูดให้เป็นอย่างนักพูดลายา25422
440อายุรศาสตร์ทันยุค 5สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล25421
441เทคนิคพูดจา มารยาทสังคมเฟลมิง, อลิซ.25422
442ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25425
443สรีรวิทยาทางเดินอาหารชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25422
444การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่กับ SMEsแก้วสรร อติโพธิ25421
445การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ25421
446หลักการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์.ภาควิชาการประชาสัมพันธ์.โครงการตำรา25422
447การนวดแผนไทยสำหรับนักกีฬาอภิชาติ ลิมติยโยธิน25421
448Axial skeleton and appendicular skeletonศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
449สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษากาญจนา แก้วเทพ25412
450การพูดจาในธุรกิจและในชีวิตแดง ใบเล่25412
451จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์25415
452คู่มือโรคข้อสุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์25411
453วาทะวิทยาพชร บัวเพียร25412
454หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25413
455การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎีปรมะ สตะเวทิน25411
456คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
457ฟิสิกส์ทั่วไป : สำหรับนักศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและนักศึกษาชวลิต คัยนันทน์25415
458108 การประชาสัมพันธ์เสรี วงษ์มณฑา25412
459เคมีทั่วไป 2สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25414
460วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยาอมรา พงศาพิชญ์25412
461การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ25412
462จับจ้องมองสื่อ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทยอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์25412
463เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
464การพยาบาลเด็กสถาบันพระบรมราชชนก.^โครงการสวัสดิการวิชาการ.^คณาจารย์วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.25411
465คู่มือฝึกการพูดให้ประสบผลสำเร็จด้วยตนเองพรรวี หมื่นสุข25412
466แคลเซียม ฟอสฟอรัสและความผิดปกติของกระดูกที่พบในผู้ป่วยเด็กสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25411
467การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
468มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งปรีชา25411
469เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25411
470เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยชูศรี วงศ์รัตนะ25411
471เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-IV ฉบับภาษาไทย (ใช้รหัส ICD-10)ปราโมทย์ สุคนิชย์25412
472จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25416
473ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25413
474สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกนก จันทร์ทอง25414
475ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25411
476ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25412
477การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25414
478หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเยื้อน ตันนิรันดร25412
479นโยบายต่างประเทศจีนเขียน ธีระวิทย์25411
480ผงชูรสการพูดถาวร โชติชื่น25412
481ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการสนิท อักษรแก้ว25411
482คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพัฒน์ สุจำนงค์25411
483การสื่อสารในองค์การเสนาะ ติเยาว์25411
484แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25411
485เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส Iเลิศ สิทธิโกศล25411
486วัฒนธรรมหมู่บ้านไทยฉัตรทิพย์ นาถสุภา25411
487เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25412
488การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25411
489นี่แหละเรื่องของการประชาสัมพันธ์มงคล ยิ้มประยูร25412
490เคมีอินทรีย์เกษร พะลัง25414
491ศิลปะแห่งการเจรจาจินดา วงศ์ศักดิ์25412
492ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3สมพงษ์ ใจดี25412
493การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
494สถิติเชิงคณิตศาสตร์จารุมา อัชกุล25411
495สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25413
496จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25413
497กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
498อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
499ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
500ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25411
501กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25411
502วิทยาศาสตร์การกีฬามงคล แฝงสาเคน25412
503ภาพลักษณ์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์วาสนา จันทร์สว่าง25412
504การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์สุนิสา ประวิชัย25411
505ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25412
506สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25401
507ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25401
508101 โครงงานคณิตศาสตร์บูช, แบรนด์25404
509การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมรวีวรรณ ชินะตระกูล25403
510เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
511กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
512ชีววิทยา เล่ม 1เชาวน์ ชิโนรักษ์25403
513หลักการพลศึกษาวิลเลี่ยม, เจสซี่ ไฟริง25402
514รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายในในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25404
515คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็กอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์25406
516พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
517สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
518มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทวี หอมชง25405
519สื่อมวลชนดลชีวิตสมควร กวียะ25402
520คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
521หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝนอีเมอรี, อี. เดวิด25401
522เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25402
523เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25402
524ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์พรทิพย์ พิมลสินธุ์25401
525สรีรวิทยารัชฎา แก่นสาร์25402
526การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสารเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต25402
527สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
528การเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา25402
529การประชาสัมพันธ์ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25402
530เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
531บันทึกคมเขี้ยวบนเรียวปากวิทยากร ผู้ลิขิตอักษร25402
532จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์254015
533คู่มือจิตวิทยาคลินิกกนกรัตน์ สุขะตุงคะ25404
534เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25402
535การประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติเสรี วงษ์มณฑา25402
536วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ : กรณีศึกษาวันชัย ริจิรวนิช25403
537วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันปิยวรรณ แสงสว่าง25403
538การประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 9 เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25401
539โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่องวิทยา ศรีดามา25401
540คู่มือยาในเด็กพิภพ จิรภิญโญ25401
541จิตวิทยาการเรียนรู้ไพบูลย์ เทวรักษ์25401
542กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
543ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์25402
544สังคมวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25401
545ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
546ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
547การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย25391
548ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นสปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์.25391
549โครงสร้างและระบบการทำงานของร่างกายมิ่งขวัญ มิ่งเมือง25391
550วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
551การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 2โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
552เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
553การเป็นพิธีกรหรือวิทยากรสำหรับข้าราชการครูถวัลย์ มาศจรัส25394
554วิธีพูด วิธีคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแสวง อุดมศรี25392
555เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
556เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25392
557การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25391
558สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
559มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
560ปฎิบัติการสรีรวิทยาจวงจันทร์ ชัยธชวงศ์25391
561การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนปฎิบัติการสรีรวิทยาธงชัย สุขเศวต25391
562อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ25391
563ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู เล่มที่ 1เสก อักษรานุเคราะห์25391
564สรีรวิทยาดิถี จึงเจริญ25391
565สมรรถภาพทางกายและทางกีฬาศิริรัตน์ หิรัญรัตน์25391
566การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 1โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
567หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
568ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ประยงค์ ระดมยศ25392
569คู่มือปฐมพยาบาลทอมสัน, รัชท์25391
570เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
571ตำราประกอบการสอนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์25391
572สิ่งแวดล้อมศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวินัย วีระวัฒนานนท์25395
573เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
574ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25391
575คู่มือประกอบการบรรยายสรีรวิทยา PS201มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25391
576คู่มือเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองกรมสุขภาพจิต.^ศูนย์สุขวิทยาจิต.25392
577ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาพิณทิพย์ ทวยเจริญ25391
578วิทยาฮิสโต 1 : เซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25394
579จิตวิทยาทั่วไปมุกดา ศรียงค์25391
580คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยานักศึกษาพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25393
581ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาทีแฟรงค์, ไมโล โอ.25392
582เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
583คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25392
584โรคไขข้ออักเสบพาทริดจ์, เรย์มอน25391
585อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25392
586สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
587การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสนอ อินทรสุขศรี25393
588การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎีปรมะ สตะเวทิน25391
589เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเกษร พะลัง25392
590การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25395
591แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
592สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
593พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
594เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
595เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 2อุษณา ลุวีระ25394
596พัฒนาการมนุษย์นิตยา ศรีจำนง25391
597ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25391
598เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25393
599วิทยาศาสตร์การกีฬาท้าพิสูจน์กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25392
600สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่มที่ 2ทวินศรี วรวรรณ25392
601เคมีควอนตัมเบื้องต้นปริญญา อรุณวิสุทธิ์25392
602การประชาสัมพันธ์จุฑามาศ กิจเจริญ25391
603การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเดช พุทธเจริญทอง25385
604ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
605ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
606คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25385
607คู่มือพีอาร์ เล่ม 5 การสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู25384
608พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25381
609กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงเดช พุทธเจริญทอง25385
610แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
611การประชาสัมพันธ์สำหรับนักธุรกิจสตริกเกอร์, เดนนิส25382
612เอกสารประกอบการสอนวิชา พย.2802 จิตวิทยาพัฒนาการวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์25383
613จิตวิทยาเบื้องต้นสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25387
614พันธุศาสตร์โมเลกุลอำนวย จรด้วง25382
615สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การกีฬา)พีระพงศ์ บุญศิริ25383
616เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
617สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์วิจิตร รัตนพานี25385
618สุขภาพจิต 16 สุขภาพจิตครอบครัวนิ่มนุช ประสานทอง25381
619ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
620เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25385
621สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25382
622มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
623แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
624จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25382
625สุขภาพจิตอัมพร โอตระกูล25382
626จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากรชูชัย สมิทธิไกร25381
627เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
628เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25382
629ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพดาวัลย์ ฉิมภู่25385
630เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องช่วยหายใจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล25381
631ตำราประกอบการสอนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์25381
632เคมีอนินทรีย์ 1นิตยา แซ่ซิ้ม25383
633มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
634แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
635ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
636สรีรวิทยาของผู้สูงอายุชูศักดิ์ เวชแพทย25381
637ความรู้เรื่องภาวะปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล.^คณะกรรมการวิชาการและวิจัย.25381
638ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25383
639วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การกริช สืบสนธิ์25382
640การพูดเพื่อธุรกิจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25381
641เด็กป่วยและการพยาบาลศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25382
642การประชาสัมพันธ์วิรัช ลภิรัตนกุล25382
643การประชาสัมพันธ์/การประชาสัมพันธ์ธุรกิจดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
644การเตรียมทีมนักกีฬาและการเตรียมเอกสารกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย25371
645เทอร์โมไดนามิกส์เคมีปริญญา อรุณวิสุทธิ์25372
646ภูมิศาสตร์ ภูมิคุ้มกันโรคปรสิตและโพรโทซัววิทยาองุ่น เกียรติวุฒิ25374
647สถิติเพื่อการวางแผนฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25372
648คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเฉลิมพล ทัพซ้าย25371
649ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1วราพร ศรีสุพรรณ25373
650พรีเซนเตชั่นอย่างมั่นใจซิมเมอร์, มาร์ค25372
651แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
652สื่อประชาสัมพันธ์เกษม จันทร์น้อย25371
653จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25372
654โภชนาการสำหรับนักกีฬา : คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาเทพวาณี หอมสนิท25372
655ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์25372
656มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมปัญญา เมฆบุตร25371
657ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช 30 ปีเจริญ โชติกวณิชย์25371
658สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์วีนัส พีชวณิชย์25375
659ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
660ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25372
661ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
662สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตสโรช รัตนากร25372
663ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
664หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25372
665ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
666แบบจำลองการสื่อสารสำหรับศึกษาการสื่อสารมวลชนแมคเควล, เดนิส25371
667โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
668การวิจัยการประชาสัมพันธ์เตือนจิตต์ จิตต์อารี25371
669การประชาสัมพันธ์บุญเกื้อ ควรหาเวช25371
670กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25375
671สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 1คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.25372
672การพูดเพียรศักดิ์ ศรีทอง25372
673การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25373
674วิทยาภูมิคุ้มกันฤทัย สกุลแรมร่ง25372
675สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25371
676แมสสเปกโตรเมตรีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25375
677มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
678ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25362
679โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25362
680เภสัชระบบประสาทอัตโนมัติประเสริฐ ทรงกิตติคุณ25362
681โรคปอดจากงานอาชีพ : หนทางป้องกันและการควบคุมสุปราณี ผลชีวิน25361
682คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ประสาร ไชยณรงค์25361
683การสื่อสารเพื่อพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมณฑล ใบบัว25362
684หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว041 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
685หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว045 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
686สู่ความเป็นเลิศงานการประชาสัมพันธ์ชาญชัย อาจินสมาจาร25361
687กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า : กลยุทธในการรักษานวลจันทร์ ปราบพาล25361
688การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25361
689คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25361
690สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25361
691ชีววิทยาทั่วไป 1เพ็ญแสง ปุตตะ25361
692คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
693คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25361
694หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว044 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
695ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25361
696กติกาว่ายน้ากรมพลศึกษา.กองกีฬา25361
697จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์บัญญัติ สุขศรีงาม25361
698ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สุภาพ บุณยะรัตเวช25364
699ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ25361
700แบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรคำนวณสมภพ ไกรโรจนานันท์25363
701ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25363
702คู่มือความรู้สุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต25362
703หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว043 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
704สื่อสารการประชาสัมพันธ์ดวงพร คำนูณวัฒน์25362
705ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25362
706ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
707เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาวิทยาลัยคริสเตียน25365
708การโมนิเตอร์ผู้ป่วย : หลักการ,เครื่อง,และวิธีการชูศักดิ์ เวชแพศย์25351
709เวชศาสตร์การกีฬาพิชิต ภูติจันทร์25351
710เชื้อราก่อโรคในคนพรรณกร อิ่มวิทยา25351
711พูดจาภาษาไทยสไตล์ธุรกิจอิทธิ ฤทธาภรณ์25355
712คลินิกจิตแพทย์ เล่ม 2กานต์หทัย วงศ์อริยะ25354
713เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25351
714ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
715การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี วศินอมร25351
716วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมรวดี ฟักผลงาม25351
717หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว441 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
718พยาธิวิทยากายวิภาคพื้นฐานวิญญู มิตรานันท์25351
719ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25352
720หลักการประชาสัมพันธ์วีระ อรัญมงคล25351
721ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25351
722Chula's atlas of basic human anatomyวิไล ชินธเนศ25351
723การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25351
724วิทยาฮิสโต 1 : เชลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25351
725พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25351
726การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25351
727เทคนิคการแพทย์ : วิทยาการก้าวหน้าสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย25351
728เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
729กระบวนการเรียนรู้เชิงสังคมในครอบครัวด้านบทบาทหญิง-ชายคณะอนุกรรมการการศึกษาอาชีพและวัฒนธรรม25351
730หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว042 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
731เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25351
732สรีรวิทยาของไตสำหรับอายุรแพทย์เกรียง ตั้งสง่า25341
733คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
734แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
735แล้วอยู่ๆ หนูก็เพี้ยนกองบรรณาธิการโครงการพิเศษ25342
736การสร้างสามัญสำนึกที่ดีให้แก่ทารกและเด็กจอลลี่ย์, ฮุฟ25341
737จิตบำบัดกลุ่มธีระ ลีลานันทกิจ25343
738ผู้ป่วยเด็กโรคคุกคามชีวิตและครอบครัว : ภาวะจิตสังคมและการพยาบาลปริศนา สุนทรไชย25343
739จุลชีววิทยาทั่วไปบัญญัติ สุขศรีงาม25341
740การประชาสัมพันธ์ : หลักและวิธีปฏิบัติวิจิตร อาวะกุล25342
741วิชาชีววิทยาและพันธุศาสตร์เรื่อง Reprodutionทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์25345
742โรคจิตในสังคมปัจจุบันประดิษฐ์ ตันสุรัต25343
743เทคนิคการประชาสัมพันธ์วิจิตร อาวะกุล25342
744การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25343
745จิตเวชศาสตร์ เล่ม 4ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25342
746ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิคพยงค์ จูฑา25341
747มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25341
748การเขียนชุดคำสั่งภาษาซีมัณฑนา ปราการสมุทร25341
749กลุ่มกิจกรรมบำบัดคำพวง เตโช25341
750จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
751จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
752สรีรวิทยาของหัวใจสัญญา ร้อยสมมุติ25341
753ประวัติการกีฬากรมพลศึกษา25341
754ออร์โธปิดิกส์เอ็กซเรย์ : เทคนิคและวิธีการอนันต์ ทรรศนะวิภาส25341
755สุขภาพจิต 14 "เด็กไทยวันพรุ่งนี้ "กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25342
756คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า25345
757เครื่องอิเล็คทรอนิคส์สำหรับฟื้นฟูสภาพร่างกายชูศักดิ์ เวชแพศย์25341
758เคมีอินทรีย์พื้นฐานพงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา25341
759ตำราปาราสิตวิทยาทางการแพทย์พอสัย กรัยวิเชียร25341
760คู่มือเคมี ม.4-5-6อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์25331
761ยาทางจิตเวชธนา นิลชัยโกวิทย์25333
762หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษารัตนา ศิริพานิช25332
763การพยาบาลเด็กสมองพิการชูศรี สุจปลื้ม25331
764ออตาคอยด์และยาต้านออตาคอยด์อโนชา อุทัยพัฒน์25332
765สภาวะความต้องการพื้นฐานและบริการสำหรับเด็ก (สพด)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ25331
766วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25331
767การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.25331
768จิตเวชศาสตร์ เล่ม 2ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
769ปัญหาทางกุมารเวชปฏิบัติสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25331
770เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25332
771พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25337
772สุขภาพจิต 13กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25331
773คู่มือชีววิทยา ม.4-5-6ธนะชัย ทองศรีนุช25331
774แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์กซ์โคเซอร์, ลิวอิส เอ.25331
775การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25331
776จิตวิทยาสัมพันธ์หลุย จำปาเทศ25332
777ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25331
778การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25331
779กายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหวสุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา25332
780หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว036กระทรวงศึกษาธิการ25321
781วาทการศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชนทองขาว พ่วงรอดพันธุ์25321
782เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25321
783ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคมยศ สันตสมบัติ25322
784คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
785เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
786เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาตอยด์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
787การศึกษาบุคลิกภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องมือทดสอบเชาวน์ปัญญาสุภา ศักดิ์สมบูรณ์25327
788สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25325
789คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25324
790เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
791หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว024กระทรวงศึกษาธิการ25321
792ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25324
793จิตวิเคราะห์แนวใหม่ปราโมทย์ เชาวศิลป์25323
794เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
795ความรู้ทางพันธุศาสตร์สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย25322
796การพัฒนาสังคม : แนวทางการพัฒนาชุมชนชีวิตใหม่สู่งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์นิพนธ์ คันธเสวี25325
797ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25322
798กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
799คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024กระทรวงศึกษาธิการ25321
800คุยกับนักจิตวิทยาวัลลภ ปิยะมโนธรรม25321
801มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25321
802ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25324
803มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งประชา25321
804หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว025กระทรวงศึกษาธิการ25321
805คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 022กระทรวงศึกษาธิการ25321
806ระบบสืบพันธุ์เพ็ญโฉม พึ่งวิชา25322
807ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
808บาดเจ็บจากการวิ่งธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25322
809กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
810เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25322
811จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
812จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25322
813หลักพื้นฐานทางสรีรวิทยาปราณี ใจอาจ25323
814กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้าทางคลินิกเทวี วัฒนา25324
815การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี วศินอมร25325
816สรีรวิทยา 1สุวรรณา หังสพฤกษ์25325
817การปฐมพยาบาลวิชัย วนดุรงค์วรรณ25324
818ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25321
819สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25324
820ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวีระ บุณยะกาญจน25323
821กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมยุรี เพชรอักษร25322
822การบริบาลเด็กสมองพิการสร้อยสุดา วิทยากร25322
823สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสมจิต วัฒนาชยากูล25322
824หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว022กระทรวงศึกษาธิการ25321
825หลักมนุษยวิทยางามพิศ สัตย์สงวน25323
826คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอาชีวอนามัย.25321
827จิตวิทยาการศึกษาพิเศษประมวญ คิดคินสัน25321
828เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25321
829ตำราการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความสำคัญทางคลินิกเกษม วัฒนชัย25322
830การวิจัยขั้นดำเนินงานและการประยุกต์กัลยา วานิชย์บัญชา25322
831มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25322
832คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25321
833หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25323
834การสื่อสารเพื่อชีวิตวาสนา จันทร์สว่าง25322
835ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25321
836คู่มือนวดจุดสำคัญนรมิตร ลิ่วธนมงคล25321
837การประเมินสภาพและตรวจร่างกายเด็กศรีกัลยา ภิญโญสโมสร25322
838ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
839ระบบทางเดินปัสสาวะปราณี ใจอาจ25323
840ระบบประสาทมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาสรีรวิทยา25324
841การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
842กีฬาเด่นพรรณประภา อินทรวิทยานันท์25311
843สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25312
844คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 025กระทรวงศึกษาธิการ25311
845กติกาว่ายน้ำกรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
846การวินิจฉัยและการใช้ยาทางจิตเวชจำลอง ดิษยวณิช25317
847ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
848สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25311
849ความรู้สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอุดม ลักษณาวิจารณ์25311
850ทักษะการติดต่อสื่อสารรัชนี ศุจิจันทร์รัตน์25311
851โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมชัย บวรกิตติ25312
852กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสุคนธ์ ดอนดี25313
853เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25312
854ปัญหาของมือที่พบบ่อยพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25312
855การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25311
856การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี วศินอมร25311
857คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว043กระทรวงศึกษาธิการ25311
858เภสัชวิทยา เล่ม 2มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25312
859พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
860คู่มือการวินิจฉัยโรคหัวใจข้างเตียงผู้ป่วยสมโพธิ นิมากร25311
861สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25313
862การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสและโรคมะเร็งสุภาภรณ์ พงศกร25312
863ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
864โรคติดเชื้อระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25312
865หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว021กระทรวงศึกษาธิการ25311
866สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพชัชรินทร์ อังศุภากร25313
867คู่มือการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยสรุปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25312
868กายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25311
869ฟิสิกส์แผนใหม่ธำรง เมธาศิริ25312
870การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
871หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25312
872การรักษาบำบัดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาคม เชียรศิลป์25311
873ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25312
874การพูดจินดา งามสุทธิ์25311
875โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
876หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026กระทรวงศึกษาธิการ25311
877หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว035กระทรวงศึกษาธิการ25311
878สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
879จิตวิทยาการจัดพฤติกรรมมนุษย์สิทธิโชค วรานุสันติกูล25311
880ไวรัสตับอักเสบบีและการฉีดวัคซีนป้องกันจันทพงษ์ วะสี25311
881เอกสารการสอนชุดวิชาพลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
882คู่มือโรคเด็กวณิช วรรณพฤกษ์25312
883ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
884คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25312
885หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว023กระทรวงศึกษาธิการ25311
886จิตวิทยาทั่วไปสุชา จันทน์เอม25311
887การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25314
888จิตวิทยาเบื้องต้นลักขณา สริวัฒน์25302
889เวชปฏิบัติทั่วไป : การวินิจฉัยและรักษาสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25302
890คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25301
891การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25302
892พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25303
893ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25301
894เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25303
895ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25305
896คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไปวิจารณ์ วิชัยยะ25305
897ฟิสิกส์ เล่ม 1ชัยวัฒน์ คุประตกุล25302
898ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25301
899วิทยาฮิสโต 2สุจินต์ อึ้งถาวร25301
900จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
901สโทค ซีรีโบรวาสคูลร่า ดีสีสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25301
902จิตวิทยาพัฒนาการศรีเรือน แก้วกังวาล25302
903เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
904คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
905การพยาบาลทางออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูช่อราตรี สิริวัตถานันต์25303
906ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25302
907ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
908เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25301
909เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
910มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2 : ศรีษะและคอมีชัย ศรีใส25302
911ประสาทสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25302
912ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
913กายภาพบำบัดในโรคทรวงอกสุวรรณี จรูงจิตรอารี25302
914คำบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน25301
915มนุษย์กับสังคมขบวน มนตรี25301
916โลหิตวิทยาในเด็กภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา25304
917สังคมวิทยาวัชรา คลายนาทร25302
918มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานอารี เพชรผุด25301
919คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
920คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 023กระทรวงศึกษาธิการ25301
921หนังสือเรียนเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
922ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25301
923เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
924คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25301
925มนุษยสัมพันธ์ : จิตวิทยาการทำงานในองค์การโยธิน ศันสนยุทธ25301
926ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
927ไวรัสวิทยาการแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ25302
928ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
929เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
930ปวดหลังสุรศักดิ์ ศรีสุข25302
931หลักเคมี 1 : ทฤษฏี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25304
932ประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25305
933แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
934รู้กัน รู้แก้ด้วยกายภาพบำบัด : คู่มือในการป้องกันและรักษาตนเองมานพ ประภาษานนท์25301
935การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิตนิภา นิธยายน25304
936ระบบหายใจบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25301
937ความสุขถ้วนหน้าประเวศ วะสี25301
938การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์25301
939การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในเครื่องดึงจรูญศรี รุ่งสุวรรณ25302
940สรีรวิทยาของระบบประสาท เล่ม 2ชูศักดิ์ เวชแพศย์25301
941จิตวิทยาเลี้ยงดูเด็กคิง, เทรี่25303
942การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25301
943สังคมวิทยารพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ25302
944เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
945คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253012
946ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25304
947อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25304
948ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนกล25304
949จิตวิทยาพัฒนาการจรูญ ทองถาวร25302
950เทคนิคการนวดสำหรับนักกีฬาชวลิต ทัศนสว่าง25302
951หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
952แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
953ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25302
954ปัญหาและเรื่องน่ารู้ทางอายุรศาสตร์ 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25302
955เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
956คู่มือการปฐมพยาบาลอัจฉรา วัจนาภิญโญ25302
957การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25302
958จิตวิทยาทั่วไปจำรอง เงินดี25291
959เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
960กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25291
961วัณโรคปฏิบัติการชัยเวช นุชประยูร25291
962ชีววิทยา เล่ม 1เชาว์ ชิโนรักษ์25292
963ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
964การพูดในที่ชุมชนคาร์เนกี, เดล25291
965คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25297
966ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้นสัญญา สัญญาวิวัฒน์25291
967กายภาพบำบัดในภาวะกระดูกหักสุรศักดิ์ ศรีสุข25295
968ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยาโสภา ชูพิกุลชัย25293
969ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
970การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25292
971สุขภาพจิต 9กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25291
972การพูดนันทา ขุนภักดี25291
973การใช้ยาในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคผิวหนังมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25291
974การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
975เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
976เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
977เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
978เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
979เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
980เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
981ฟิสิกส์กับชีวิตก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25291
982ปวดหลังณรงค์ บุณยะรัตเวช25292
983มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25292
984ปาราสิตวิทยา : การตรวจวินิจฉัยและศึกษาวิจัยวิทูรย์ ไวยนันท์25292
985เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการเบื้องต้นมานัส บุญยัง25291
986สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
987ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25291
988ความผิดปกติทางการพูดรจนา ทรรทรานนท์25291
989การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานกล้าหาญ ตันติราษฎร์25291
990คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
991เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
992สรีรวิทยา กลูโคล พลังงาน อุณหภูมิของร่างกายอาทรีทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ25291
993เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
994การพยาบาลในครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25291
995ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง25291
996จิตวิทยาสังคมของจอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ดพงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์25291
997อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25292
998อีซีจีทางคลินิคยงยุทธ สหัสกุล25292
999การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25293
1000แบบฝึกหัดเวชพันธุศาสตร์และมนุษย์พันธุ์ศาสตร์วิจารณ์ พานิช25292
1001จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25291
1002หลักวิเคราะห์และปฏิบัติการเคมีคลินิคอมรินทร์ ปรีชาวุฒิ25291
1003วิทยาฮิสโต 1สุจินต์ อึ้งถาวร25291
1004นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฎิบัติวิรัช ลภิรัตนกุล25292
1005จิตวิทยาสังคมโยธิน ศันสนยุทธ25292
1006การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติสุปาณี พันธ์น้อย25293
1007ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ส่าหรี จิตตินันทน์25292
1008การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25293
1009หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
1010ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
1011คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25283
1012กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
1013คู่มือภาพกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
1014เคมี เล่ม 2ทบวงมหาวิทยาลัย25282
1015การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25282
1016ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ส่าหรี จิตตินันทน์25281
1017ตำราเภสัชวิทยา เล่ม 1อรพรรณ มาตังคสมบัติ25283
1018วัสดุทางการแพทย์และอวัยวะเทียมชูศักดิ์ เวชแพศย์25282
1019ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
1020วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเบื้องต้นวิริยา บุญชัย25282
1021แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1022ยาลดน้ำตาลในเลือดอรพรรณ มาตังคสมบัติ25281
1023วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนที่ 1เจือจันทน์ จันทสุพรรณ25282
1024การแปลเพื่อการสื่อสารเชวง จันทรเขตต์25281
1025เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1026ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (หนอนพยาธิ)พนอจิตร จริยา25281
1027ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1028คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25282
1029จิตวิทยาพัฒนาการอารี เพชรผุด25284
1030เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1031โรคมะเร็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ไพรัช เทพมงคล25283
1032หลักการพูดต่อชุมนุมชนนิพนธ์ ศศิธร25281
1033มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25282
1034ชีววิทยา 3เชาว์ ชิโนรักษ์25282
1035ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
1036สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่มที่ 3ทวินศรี วรวรรณ25282
1037คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 2กนกนาถ ชูปัญญา25284
1038มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคมนิพนธ์ คันธเสวี25281
1039สังคมวิทยาณรงค์ เส็งปรีชา25282
1040ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 2กระทรวงสาธารณสุข25281
1041คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพัฒน์ สุจำนงค์25281
1042คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25283
1043คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25282
1044จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25282
1045จิตบำบัดทางการแพทย์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25281
1046สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25281
1047วัณโรคในเด็กประมวญ สุนากร25281
1048ประมวลภาพปรสิตวิทยาทางการแพทย์นิมิตร มรกต25281
1049เด็กวิทยาการก้าวหน้า เล่ม 2ประพุทธ ศิริปุณย์25281
1050ชีววิทยา 2เชาว์ ชิโนรักษ์25282
1051ชีววิทยาปรีชา สุวรรณพินิจ25282
1052คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25281
1053ประสาทศัลยศาสตร์จเร ผลประเสริฐ25282
1054คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว042กระทรวงศึกษาธิการ25271
1055เคมีทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25271
1056การตรวจการทำงานของตับทางห้องปฏิบัติการ : บทเรียนแบบโปรแกรมอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25271
1057คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน25271
1058เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1059หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
1060การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช25274
1061หลักและวิธีสอนวิชาพลศึกษาวรศักดิ์ เพียรชอบ25273
1062แอดลาส ออฟ ฮิวแมน ฮิลโทโลยีเกษม แก้วอิ่ม25272
1063ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25273
1064ประวัติ ปรัชญา และหลักการพลศึกษาพงษ์ศักดิ์ พละพงศ์25271
1065สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
1066เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1067การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25272
1068คำบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน25273
1069จิตวิทยาพัฒนาการปรีชา คร้ามพักตร์25273
1070จิตวิทยาพัฒนาการสุรางค์ จันทน์เอม25272
1071จิตวิทยาพัฒนาการสุภัททา ปิณฑะแพทย์25272
1072การพยาบาลในครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25271
1073สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25271
1074เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1075ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25276
1076อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 2อดุลย์ รัตนมั่นเกษม25271
1077คู่มือปฏิบัติการทดลองวิชาสุข. 311 : จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้นจุฑามาศ เทพชัยศรี25271
1078จิตวิทยาพัฒนาการสุชา จันทน์เอม25272
1079คู่มือกีฬาจรินทร์ ธานีรัตน์25271
1080หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหารอรุณ รักธรรม25273
1081การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25271
1082ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์บัญญัติ สุขศรีงาม25262
1083เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1084การกดจุดแอล, ซอร์มิน25261
1085เภสัชวิทยาของระบบทางเดินการหายใจและยาต้านฮีสตามีนมณฑิรา ตันฑ์เกยูร25261
1086การใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโสภณ พานิชพันธ์25261
1087แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1088หลักการพยาบาลเกศินี เท็นพิทักษ์25261
1089แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1090เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25264
1091ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็กเจริญ โชติกวณิชย์25261
1092การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล25262
1093ประสาทพยาธิวิทยาสำรวย ช่วงโชติ25261
1094จิตวิทยาวัยรุ่นสมชาย ธัญธนกุล25261
1095คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25262
1096เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25261
1097การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและไหลเวียนนุกูล ตะบูนพงศ์25261
1098ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25262
1099แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1100มนุษย์กับสังคม : ความรู้เบื้องต้นตามแนวสังคมวิทยามหภาคเลนสกี้, เกอร์ฮาร์ด เอมมานูเอล25261
1101การปรับพฤติกรรมสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต25262
1102คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว046กระทรวงศึกษาธิการ25261
1103หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25264
1104เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1105รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องบทบาทของอาจารย์ในสถาบันผลิตบุคคลากรสาธารณสุขต่อการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25265
1106การปฏิบัติการและหัตถการทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ภาควิชาอายุรศาสตร์25263
1107การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25261
1108ขีววิทยาเบื้องต้นเจือจันทน์ จันทสุพรรณ25261
1109การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25261
1110มูลสารจิตวิทยาชัยพร วิชชาวุธ25251
1111คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25251
1112กายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25251
1113จิตวิทยาเด็กพิเศษสุชา จันทน์เอม25252
1114สุขภาพจิตกับพัฒนาการเด็กกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25251
1115สวัสดิศึกษา-การปฐมพยาบาลฟอง เกิดแก้ว25251
1116อายุรศาสตร์สมโพธิ นิมากร25252
1117จิตบำบัดแบบอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์สมพร บุษราทิจ25251
1118สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25251
1119การย่อยและการดูดซึมอาหารปิยา บุรณศิริ25251
1120คู่มือปฏิบัติการพยาบาลมาลี สนธิเกษตริน25251
1121ปาราสิตวิทยาศรีวัฒนา ชิตช่าง25254
1122สังคมวิทยาอานนท์ อาภาภิรม25251
1123สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
1124คู่มือชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25252
1125เคมีคลินิควิกูล วีรานุวัตติ์25252
1126โรคติดเชื้อในคนไข้อ่อนอิมมูนเดชา ตันไพจิตร25251
1127อนินทรียเคมี : ทฤษฎีและโครงสร้างจันทิรา ชัยมงคล25251
1128คู่มือปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพฟาริดา อิบราฮิม25258
1129อินทรียเคมีและชีวเคมีธรรมนูญ เพชรยศ25252
1130จิตวิทยาพัฒนาการศรัณย์ ดำริสุข25251
1131หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25251
1132คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25251
1133อิมมูนวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรควันเพ็ญ ชัยคำภา25251
1134เคมีทั่วไปแพทอง สุวรรณรัฐ25251
1135การศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสร้างวัฒนธรรมคึกฤทธิ์ ปราโมช25251
1136คู่มือการใช้ยา เล่ม 2 : การเลือกใช้ยาใหม่กำพล ศรีวัฒนกุล25253
1137อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25241
1138หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25241
1139จิตวิทยาเด็กสุรางค์ จันทร์เอม25241
1140การตรวจร่างกายเด็กเพื่อการวินิจฉัยเสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก25241
1141คณิตศาสตร์ทบวงมหาวิทยาลัย25241
1142จิตวิทยาผู้ใหญ่เสาวภา วัชรกิตติ25241
1143การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช25241
1144หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว033กระทรวงศึกษาธิการ25241
1145จิตเวชเด็กพยอม อิงคตานุวัฒน์25243
1146ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
1147การปฐมพยาบาลและการพยาบาลสาธารณภัยวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา25241
1148ดุลย์น้ำ อีเล็คทรอลัยต์และกรดด่างสมศรี ดำรงหาญวิทย์25241
1149การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า คอและอวัยวะข้างเคียงอำนวย คัจฉวารี25242
1150เทคนิคการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25243
1151หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25241
1152การย่อยอาหารบุญยืน สาริกะภูติ25241
1153จิตวิทยาสังคมสถิตย์ นิยมญาติ25241
1154การปฐมพยาบาลจรินทร์ ธานีรัตน์25241
1155สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 2อมรา มลิลา25241
1156คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25241
1157คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
1158กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25231
1159คู่มือการเตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจวบ แดงสุภาพ25231
1160เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25232
1161คำบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน25231
1162จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25234
1163พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25231
1164หลักสังคมวิทยาสัญญา สัญญาวิวัฒน์25231
1165ชีววิทยาทั่วไปสาคร ตรีนันทวัน25231
1166สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 1อมรา มลิลา25221
1167จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
1168โรคกระดูกและข้อในเด็กมานิตย์ ลิมปพยอม25221
1169จิตวิทยาสังคมประยุกต์โสภา ชูพิกุลชัย25223
1170จิตวิทยาเด็กเกเรสุชา จันทน์เอม25222
1171ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกสมบูรณ์ บุญเกษม25221
1172ตำราเภสัชวิทยาบุญเจือ ธรณินทร์25221
1173คู่มือศิลปการพยาบาลกอบแก้ว บำรุงศรี252112
1174ปฏิบัติการและหลักเบื้องต้นในวิชาชีวเคมีกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์25212
1175ฟิสิกส์ ม.4-5-6ช่วง ทมทิตชงค์25211
1176จิตวิทยาวัยรุ่นและการศึกษาสิริวรรณ สาระนาด25211
1177พัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุ่นประสาร ทิพย์ธารา25212
1178การรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาจรวย แก่นวงษ์คำ25215
1179จิตวิทยาวัยรุ่น ฉบับมาตรฐานสุโท เจริญสุข25202
1180จิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25201
1181สรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25201
1182หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25191
1183หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25191
1184จิตวิทยาการศึกษาจิตรา วสุวานิช25181
1185กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25181
1186กายวิภาคและสรีรวิทยาทั่วไปวิทย์ แก้วเกษม25181
1187ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
1188คำบรรยายวิชา การปฐมพยาบาลสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย.กองอนามัยแม่และเด็ก25131
         รวม   2790  เล่ม