ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

 

 

 

:
สมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
1. สมาชิกที่ยังไม่ได้กำหนดรหัสผ่าน ต้องทำการกำหนดรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยคลิกปุ่มด้านล่าง
2. ท่านสามารถนำรหัสผ่านนี้ ไปเข้าใช้บริการ Internet ภายในศูนย์วิทยบริการได้