คู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งาน eBooks ห้องสมุดออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับ CU- eLibrary  

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน CU-eLibrary

คลิกเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

 
วิดีโอแนะนำการสมัครสมาชิก วิดีโอแนะนำการยืม - คืน eBooks
>> ดาวน์โหลด Appication เพื่อใช้งานผ่านแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน