ภาพโครงการ "ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562”

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีอาจารย์นิพรรรณ ทัฬหะกุลธร และบุคลากรของศูนย์วิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้และนำชมสถานที่ บริการต่างๆ ของห้องสมุด (Library Tour) ให้กับนักศึกษาดังกล่าว


Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template