ภาพโครงการอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด จัดโครงการ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 17  ตุลาคม  2563  วิทยากรโดยคุณมนทกานติ  จันทรวรินทร์ (ผู้แทนจากบริษัท EBSCO)  มาให้ความรู้ในวันดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์  อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ


Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template