ภาพโครงการอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยสำหรับอาจารย์"

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด จัดโครงการ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยสำหรับอาจารย์ เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 วิทยากรโดยคุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ (ผู้แทนจากบริษัท EBSCO) มาให้ความรู้ในวันดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม


Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template