ภาพ "พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส)"

          วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส) ซึ่งอาจารย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร หัวหน้าศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ รวมทั้งร่วมพิธีเปิดบริการ “Chula UltimateX Library” ซึ่งเป็นห้องสมุดแบบ Unmaned Library แห่งแรของประเทศไทย


Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template