logo
              


รายชื่อ CD ทั้งหมด 1040 รายการ มีข้อมูลดังนี้
ลำดับcallnoชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์แผ่น
1CD 0001พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525ราชบัณฑิตยสถาน25392
2CD 0002Mosby's medical encyclopedia : the complete home medical referenceMosby-Year Book, Inc.19951
3CD 0003Family doctor : the only medical reference you will ever needBruckheim, Allan H.19952
4CD 0004A.D.A.M. the inside storyA.D.A.M. Software, Inc.19952
5CD 0005Eyewitness encyclopedia of science : the essential multimedia reference guide to science and technologyDorling Kindersley Multimedia19942
6CD 0006 V.1BBC new English courseThe British Broadcasting Corporation19942
7CD 0006 V.11BBC new English courseThe British Broadcasting Corporation19942
8CD 0006 V.2BBC new English courseThe British Broadcasting Corporation19942
9CD 0006 V.3BBC new English courseThe British Broadcasting Corporation19942
10CD 0006 V.4BBC new English courseThe British Broadcasting Corporation19942
11CD 0006 V.7BBC new English courseThe British Broadcasting Corporation19942
12CD 0007 V.1คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
13CD 0007 V.10คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
14CD 0007 V.2คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
15CD 0007 V.3คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
16CD 0007 V.4คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
17CD 0007 V.5คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
18CD 0007 V.6คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
19CD 0007 V.7คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
20CD 0007 V.8คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
21CD 0007 V.9คาถาพันและเทศน์มหาชาติกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมศาสนา.^สำนักงานพุทธมณฑล.25391
22CD 0008ในหลวงของเราอาทร จันทวิมล25392
23CD 0009Jungle bookKipling, Rudyard19952
24CD 0010Around the world in 80 daysNovotrade International, Inc.19942
25CD 0011Peter PanNovotrade International, Inc.19932
26CD 0012Adventures of Peter rabbit and Benjamin BunnyPotter, Beatrix19952
27CD 0013Triple Play Plus! EnglishSyracuse Language Systems, Inc.19962
28CD 0014Mosby's medical encyclopedia for health professionalsMosby-Year Book, Inc.19962
29CD 0015ดนตรีและพิธีกรรมจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25401
30CD 0016การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2539-2540การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายประชาสัมพันธ์.^กองสารนิเทศ.25401
31CD 0017I-SIMSThe Stock Exchange of Thailand19971
32CD 0018เพลงหน้าพาทย์ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25401
33CD 0019Noteworthy ferns of ThailandThaweesakdi Boonkerd19962
34CD 0020ราชอาณาจักรไทย : 50 ช่างภาพบันทึกแผ่นดินทองฉลองกาญจนาภิเษกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25402
35CD 0021 V.1ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและกองแผนพัฒนาจังหวัด25402
36CD 0021 V.2ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.ศูนย์สารสนเทศ25412
37CD 0021 V.3ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.ศูนย์สารสนเทศ25422
38CD 0021 V.4ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.ศูนย์สารสนเทศ25432
39CD 0022ยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิตไทยในอุดมคติ : รายงานการสัมมนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบ 5 ปี วันที่ 28 มีนาคม 2540 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์25401
40CD 0023EcosystemsClearvue/eav, Inc.19952
41CD 0024Cell biologyClearvue/eav, Inc.19952
42CD 0025Managerial accountingSofSource, Inc.2
43CD 0026Strategic managementSofSource, Inc.2
44CD 0027Business lawSofSource, Inc.2
45CD 0028Organizational theorySofSource, Inc.2
46CD 0029Personal financial management : assets and asset managementSofSource, Inc.2
47CD 0030สารพันความรู้ สู้วิกฤต เศรษฐกิจไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^สำนักบริการคอมพิวเตอร์.25412
48CD 0031Discovering your finance careerSandburg, Eric19983
49CD 0032Organizational behavior : concepts, controversies, applicationsRobbins, Stephen P19983
50CD 0033Computing essentials : multimedia edition 1997-1998O'Leary, Timothy J.19975
51CD 0034เสียงภาวนาคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ สามเณราลัยแสงธรรม25472
52CD 0035Allegiant presents : the official sampler CD from Allegiant technologiesAllegiant Technologies, Inc.19971
53CD 0036Go Web!International Thomson Computer Press19961
54CD 0037Unlocking Microsoft internet information serverNew Riders publishing and its licensors19961
55CD 0038เอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.^กองโรคเอดส์.25422
56CD 0039 V.1สยามจดหมายเหตุบริษัทโปรเกส อินฟอร์เมชั่น จำกัด25411
57CD 0039 V.2สยามจดหมายเหตุบริษัทโปรเกส อินฟอร์เมชั่น จำกัด25411
58CD 0039 V.3สยามจดหมายเหตุบริษัทโปรเกส อินฟอร์เมชั่น จำกัด25411
59CD 0039 V.4สยามจดหมายเหตุบริษัทโปรเกส อินฟอร์เมชั่น จำกัด25411
60CD 0039 V.5สยามจดหมายเหตุบริษัทโปรเกส อินฟอร์เมชั่น จำกัด25482
61CD 0040รวมผลงานเพลงของมหาวิทยาลัยรังสิต ชุดตะวันรุ่งทุ่งรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต25401
62CD 0041Maternity nursingLowdermilk, Deitra Leonard19992
63CD 0042BBC new English courseThe British Broadcasting Corporation19942
64CD 0043Basic nursing : a critical thinking approachPotter, Patricia A19992
65CD 0044Statistical techniques in business and economicsMason, Robert D19992
66CD 0045องคุลีมาลชัยชนะ บุณนะโชติ25422
67CD 0046สร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยโปรแกรม Excel (Business Simulation Model)ปรัชญา ไทยกล้า25422
68CD 0047FrontPage Expressธนพล ฉันจรัสวิชัย25422
69CD 0048สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ฉบับต้นแบบ : ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลางธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.25422
70CD 0049Candlelight BluesBhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-19993
71CD 0050 V.1World of musicWilloughby, David19932
72CD 0050 V.2World of musicWilloughby, David19932
73CD 0050 V.3World of musicWilloughby, David19932
74CD 0050 V.4World of musicWilloughby, David19932
75CD 0050 V.5World of musicWilloughby, David19932
76CD 0051 V.1Development of Western music : an anthologyStolba, K. Marie19942
77CD 0051 V.2Development of Western music : an anthologyStolba, K. Marie19942
78CD 0052พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2536-2541มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา25422
79CD 0053ถิ่นปุรีศรีชยสิงห์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 125421
80CD 0054ไอ้บุญทองบ้านหนองขาวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 125421
81CD 0055สิทธิประโยชน์ประชาชนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม : กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม25422
82CD 0056ManagementRobbins, Stephen P19992
83CD 0057Principles of marketingKotler, Philip19992
84CD 0058Computerized accounting with Peachtree complete accounting release 7.0Bigham, Annette20002
85CD 0059ManagementSchermerhorn, John R19992
86CD 0060Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursingSmeltzer, Suzanne C.20002
87CD 0061 V.10มิติใหม่แห่งการเรียนรู้คอมพิวเตอร์บริษัทควิก พีซี จำกัด25412
88CD 0061 V.9มิติใหม่แห่งการเรียนรู้คอมพิวเตอร์บริษัทควิก พีซี จำกัด25412
89CD 0062โปรแกรมสอนพิมพ์ดีดภาษาไทย/ภาษาอังกฤษบริษัทดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล25432
90CD 0063บทเรียนด้วยตนเองเรื่องการบริบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กกระทรวงสาธารณสุข.กรมควบคุมโรคติดต่อ.กองวัณโรค25432
91CD 0064Fundamentals of nursing : caring and clinical judgmentHarkreader, Helen20002
92CD 0065Home care : paticnt and family instructionsZastocki, Deborah K.20002
93CD 0066Internet 2000Thai Cast.com20002
94CD 0067From everlasting to everlasting : a compilation of compositions from the Christian fellowship of art music composersChristian Fellowship of Art Music Compos20002
95CD 0068สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.กระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา25433
96CD 0069Oxford interactive CD-ROM wordpower English in useOxford University19992
97CD 0070Oxford guide to British and American cultureEnglish Language Teaching20002
98CD 0071Microsoft Access 2000Catapult, Inc.19992
99CD 0072การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วย Microsoft Visual Basic 6.0 ภาคปฏิบัติเครก, จอห์น คลาร์ก25422
100CD 0073Microsoft Outlook 2000 step by stepCatapult, Inc.19992
101CD 0074Academy of art collegeAcademy of Art College19961
102CD 0075Psychology : the active learnerHalonen, Jane S.19962
103CD 0076Microsoft FrontPage 2000Active Education, Inc.19992
104CD 0077ก้าวไปกับวิจัยนิสิต ครั้งที่ 3 : ประมวลผลงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25441
105CD 0078คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25441
106CD 0079VB Script เพิ่มพลังสร้างสรรค์เว็บเพจธนพล ฉันจรัสวิชัย25432
107CD 0080พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาบันพระปกเกล้า25432
108CD 0081Life sciencesVan De Graaff, Kent M.19942
109CD 0082Irwin multimedia business reference libraryIrwin, Richard19952
110CD 0083ศิลปการเป็นผู้นำ พัฒนาสู่ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลสูงสุเขต พรหมศิริ25441
111CD 0084แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ.สถาบันภาษาไทย25421
112CD 0085Lingnan University 2000Lingnan University20001
113CD 0086Chinese University of Hong KongThe Chinese University of Hong Kong20001
114CD 0087Focus on nursing pharmacologyKarch, Amy M.20002
115CD 0088Managerial accountingGarrison, Ray H.20002
116CD 0089คอนเสิร์ตการกุศลสื่อสารผสานไทยฟองน้ำ25443
117CD 0090Thinking in C : foundations for Java and C++Allison, Chuck20002
118CD 0091ICQ 2000กิ่งแก้ว อันทนัน25442
119CD 0092เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์แบบต่างๆ ในสไตล์ NetObjects Fusion 5เบญจวรรณ หมั่นเจริญ25432
120CD 0093Virtual LondonThe Automobile Association19992
121CD 0094โปรแกรมข้อมูลแผนที่กรุงเทพฯและปริมณฑลบริษัทไทยซอฟต์แวร์กรุ๊ป25442
122CD 0095เพลงสันติภาพเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์25445
123CD 0096ทศชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม.^คณะสารสนเทศศาสตร์.25442
124CD 0097International conference on quality assurance in higher education : standards, mechanisms and mutual recognitionVanchai Sirichana20005
125CD 0098การเขียนโปรแกรม Microsoft Outlook และ Exchangeริซโซ, โธมัส25442
126CD 0099BiologyMader, Sylvia19982
127CD 0100Service management : operations, strategy, and information technologyFitzsimmons, James A.20011
128CD 0101Marketing research : the impact of the internetMcDaniel, Carl20022
129CD 0102Business statistics : contemporary decision makingBlack, Ken20012
130CD 0103Suture tutorKneebune, Roger20021
131CD 0104Scientific notebookMaple, Inc.19971
132CD 0105Microsoft Windows XPกิรสนา หัวนะราษฎร์25452
133CD 0106Microsoft Powerpoint 97 & 2000บริษัท TSE Technology25452
134CD 0107เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้เหนือชั้นด้วย Dreamweaver 4 Advanceพณรังสี สู่ความดี25442
135CD 0108XML Step by StepYoung, Michael J.20002
136CD 0109ลีนุกซ์ไทย ZiiF Desktop 7.0บริษัทไซออน อินเตอร์เฟช25442
137CD 0110Web programming HTML & JavaScriptบริษัทดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล25442
138CD 0111SociologyMacionis, John J.19991
139CD 0112WAP & WMLบริษัทดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล25442
140CD 0113ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.^สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.25441
141CD 0114การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25451
142CD 0115Sydney New South Wales competitiveness reportNSW Department of State and Regional Development20011
143CD 0116สรุปผลงานประจำปี 2544 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25451
144CD 0117บทคัดย่อปริญญานิพนธ์และศิลปนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2542 สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต.^สำนักงานมาตรฐานวิชาการ.25431
145CD 0118Code warrior compiler for JavaMetrowerks Inc.19992
146CD 0119Oracle8i Personal edition version 8.1.5Oracle Corporation20002
147CD 0120Corel Linux OS starter kit : the official guideMerlino, Joe20002
148CD 0121Mastering UML with Rational Rose 2002Boggs, Wendy20022
149CD 01224 ปี กกต.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25451
150CD 0123ศัพท์คอมพิวเตอร์ทักษิณา สวนานนท์25442
151CD 0124Desiging component-based applications ฉบับภาษาไทยเคิร์ตแลนด์, แมรี่25442
152CD 0125Microsoft Windows NT 4.0 Option packMicrosoft Corporation19992
153CD 0126เข้าใจและใช้งานภาษา XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ประนมกร ชูศรี25442
154CD 0127NTSoft training guide สำหรับเรียนรู้ ASP 3.0 programming เพื่อการพัฒนา Web applicationกิตติ สูงสว่าง25442
155CD 0128ปลาดาวออฟฟิศ 1.0บริษัมซันไมโครซิสเต็มส์(ประเทศไทย)25453
156CD 0129เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์มูลนิธิกาญจนบารมี25451
157CD 0130Microsoft SQL Server 2000 programming step by stepRiordan, Rebecca20012
158CD 0131บันทึกการแสดงมหกรรมดนตรีเพื่อสันติภาพแห่งโลกในประเทศไทย วันที่ 11 ม.ค. 2545ทบวงมหาวิทยาลัย25452
159CD 0132ที่ระลึกพิธีเปิดศูนย์นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ในศูนย์การค้า (Edutainment center)ทบวงมหาวิทยาลัย25451
160CD 0133Thai higher educationMinistry of University Affairs20005
161CD 0134New learning environmentsMinistry of University Affairs.^Bureau of Higher Education Standards20024
162CD 0135C : how to programDeitel, H.M.20012
163CD 0136คู่มือการใช้งาน Macromedia Flash MX ฉบับสมบูรณ์กฤษณะ สถิตย์25452
164CD 0137แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-9สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25453
165CD 0138Anglo-American cataloging rulesAmerican Library Assiciation19981
166CD 0139ก้าวใหม่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทบวงมหาวิทยาลัย25451
167CD 0140กัลยาณีซิมโฟนี : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2545 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยรังสิต25451
168CD 0141Web Dee-Sign : Home page shoppingบริษัทที.เอส.อี.เทคโนโลยี จำกัด25451
169CD 0142 V.1บรรณานุกรมรายงานผลการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25452
170CD 0142 V.2บรรณานุกรมรายงานผลการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25462
171CD 0142 V.3บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25482
172CD 0142 V.4บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25492
173CD 0142 V.5บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25502
174CD 0142 V.6บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25512
175CD 0142 V.7บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25522
176CD 0142 V.8บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25532
177CD 0142 V.9บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25542
178CD 0143แผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฉบับปี พ.ศ.2535-2539, ฉบับปี พ.ศ.2540-2544, ฉบับปี พ.ศ.2545-2549สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25453
179CD 0144นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และแผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2549)สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25452
180CD 0145ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2531-2542ฟองคำ ติลกสกุลชัย25452
181CD 0146E-Commerce Engine 1.0บริษัทซอฟแวร์ปาร์ค จำกัด25441
182CD 0147เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25461
183CD 0148 V.1สารคดีวิทยุชุดก้าวที่ 1ทบวงมหาวิทยาลัย25462
184CD 0148 V.2สารคดีวิทยุชุดก้าวที่ 1ทบวงมหาวิทยาลัย25462
185CD 0149 V.2การบัญชีขั้นต้นสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25462
186CD 0149 V.3การบัญชีขั้นต้นสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
187CD 0149 V.4การบัญชีขั้นต้นสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
188CD 0149 V.5การบัญชีขั้นต้นสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
189CD 0149 V.6การบัญชีขั้นต้นสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
190CD 0150 V.1การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
191CD 0150 V.10การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
192CD 0150 V.11การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
193CD 0150 V.2การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
194CD 0150 V.3การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
195CD 0150 V.4การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
196CD 0150 V.5การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
197CD 0150 V.6การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
198CD 0150 V.7การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
199CD 0150 V.8การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
200CD 0150 V.9การบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
201CD 0151 V.1การบัญชีบริหารสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
202CD 0151 V.2การบัญชีบริหารสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
203CD 0151 V.3การบัญชีบริหารสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
204CD 0151 V.4การบัญชีบริหารสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
205CD 0151 V.5การบัญชีบริหารสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
206CD 0151 V.6การบัญชีบริหารสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
207CD 0151 V.7การบัญชีบริหารสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
208CD 0152รายงานผลการสำรวจการทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง พ.ศ.2545 (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543)กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
209CD 0153Medical surgical nursing careBurke, Karen M.20032
210CD 0154HeartSounds : basic cardiac auscultationWerner, Leonard20032
211CD 0155Positional release techniquesChaitow, Leon20022
212CD 0156Physical principles explainedLow, John19994
213CD 0157Medical assisting : a patient-centered approach to administrative and clinical competenciesPrickett-Ramutkowski, Barbara19992
214CD 0158Community health nursingHale, Patty J.20002
215CD 0159Hole's essentials of human anatomy and physiologyShier, David20002
216CD 0160สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25453
217CD 0161การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ปี 2542สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25421
218CD 0162ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25452
219CD 0163Hypercourse on bioinformatics 2001Thailand Graduate Institute of Science and Technology20011
220CD 0164 V.1แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25461
221CD 0164 V.10แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25471
222CD 0164 V.11แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25471
223CD 0164 V.12แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25471
224CD 0164 V.13แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25472
225CD 0164 V.14แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25472
226CD 0164 V.15แค้มปิ้งท่องเที่ยวบริษัทสยาม สปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)25462
227CD 0164 V.16แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25472
228CD 0164 V.17แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25472
229CD 0164 V.2แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25461
230CD 0164 V.3แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25461
231CD 0164 V.4แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25461
232CD 0164 V.5แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25461
233CD 0164 V.6แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25461
234CD 0164 V.7แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25471
235CD 0164 V.8แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25471
236CD 0164 V.9แค้มปิ้งท่องเที่ยวนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25471
237CD 0165เลือกตั้งกันด้วยใจ ชุดที่ 1-2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25461
238CD 0166Macromedia Dreamweaver MXพุทธิชา ขุนหอม25452
239CD 0167Longman student cd-rom 3.0 for the TOEFL testPhillips, Deborah20022
240CD 0168Longman prepare for the TOEFL test : computer test overviewPhillips, Deborah19992
241CD 0169รวมโปรแกรมยอดฮิต ดาวน์โหลดฟรีจุฑามาศ จิวะสังข์25452
242CD 0170โครงการจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน25441
243CD 0171 V.1รายงานเศรษฐกิจและการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย25461
244CD 0171 V.2รายงานเศรษฐกิจและการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย25472
245CD 0171 V.3รายงานเศรษฐกิจและการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย25492
246CD 0172New headway English course : elementaryHayden, Bernie20012
247CD 0173New headway English course : pre-intermediateHayden, Bernie20022
248CD 0174English for business communication : student's bookSweeney, Simon20032
249CD 0175Challenge of learning and teaching in a brave new world : issues and opportunities in borderless educationHatyai University20021
250CD 0176การสัมมนาเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่สู่เส้นทางพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยยุคไอที : 7-8 สิงหาคม 2546มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25461
251CD 0177รายงานการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษาสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.25461
252CD 0178ที่ระลึก 50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์25471
253CD 0179ปฏิรูปอุดมศึกษา...ทางรอดของชาติที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย25461
254CD 0180คนสุขภาพพันธุ์ใหม่ : บุคลากรด้านสุขภาพร่วมสร้างสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ25461
255CD 0181Streetwise small business success kitCaplan, Suzanne20011
256CD 0182 V.1สต๊อคภาพดิจิตัลประสิทธิ์ จันเสรีกร25412
257CD 0182 V.2สต๊อคภาพดิจิตัลประสิทธิ์ จันเสรีกร25412
258CD 0182 V.3สต๊อคภาพดิจิตัลประสิทธิ์ จันเสรีกร25412
259CD 0183สุดฟ้า...สุดฝัน...มหัศจรรย์เมืองไทยบริษัทจิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด25472
260CD 0184มรกตแห่งบูรพา : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด25472
261CD 0185ปลาทะเลไทยบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด25472
262CD 0186สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใต้ทะเลไทยบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด25472
263CD 0187ปะการังใต้ทะเลบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด25472
264CD 0188สัตว์ป่าเมืองไทยบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด25472
265CD 0189พุทธประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันเอเชียศึกษา.25472
266CD 0190ประเพณีไทยบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด25472
267CD 0191ดนตรีพื้นบ้านไทยบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด25472
268CD 0192สารพันมรดกไทยบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด25472
269CD 0193การแสดงพื้นบ้านไทยบริษัทไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด25472
270CD 0194ไปดูให้เต็มตา ความล้ำค่าเต็มไทยบริษัทจิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด25472
271CD 0195ป่าไม้เมืองไทยบริษัทจิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด25472
272CD 0196อุทยานแห่งชาติบริษัทจิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด25472
273CD 0197เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริษัทดีสไทย จำกัด25472
274CD 0198Phra Nakhon Si AyutthayaYindee Phuttasirayakorn20042
275CD 0199อาณาจักรสุโขทัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันเอเชียศึกษา.25472
276CD 0200ท่องเที่ยวภาคเหนือบริษัทจิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด25472
277CD 0201ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัทจิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด25472
278CD 0202ท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออกบริษัทจิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด25472
279CD 0203ท่องเที่ยวภาคใต้บริษัทจิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด25472
280CD 0204เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันเอเชียศึกษา.25472
281CD 0205เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันเอเชียศึกษา.25472
282CD 0206ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันเอเชียศึกษา.25472
283CD 0207Digital map galleryบริษัทจิณดา อีเลคทรอนิคส์ พับลิชชิ่ง จำกัด25472
284CD 0208 V.1Thailand discoveryYindee Phuttasirayakorn20042
285CD 0208 V.2Thailand discoveryYindee Phuttasirayakorn20042
286CD 0209Asia-Europe digital photos : tourlist destinationsDID International Co,Ltd.19992
287CD 0210SmartMAP Viewer 2.05Mappoint Asia [Thailand] Company Limited25442
288CD 0211ทัศนียภาพแห่งน่านน้ำ : ทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยทั่วทุกภูมิภาคบริษัทเจเนซิส มีเดียคอม จำกัด25442
289CD 0212ทัศนียภาพแห่งแผ่นดิน : ทัศนียภาพและสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามทั้งเมืองไทยในฤดูกาลต่างๆบริษัทเจเนซิส มีเดียคอม จำกัด25442
290CD 0213สถาปัตยกรรมและปูชนียสถาน : รวมภาพวัดวาอาราม สถานที่สำคัญและสถาปัตยกรรมไทยทั่วทุกภูมิภาคบริษัทเจเนซิส มีเดียคอม จำกัด25442
291CD 0214Angkor : the past gloryTeeraphab Lohitkun20022
292CD 0215บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางอาจารย์ผู้สอนชาวอเมริกันจากสถาบันสอนภาษา T.S. Education25482
293CD 0216ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษอาจารย์ผู้สอนชาวอเมริกันจากสถาบันสอนภาษา T.S. Education25482
294CD 0217พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.)25461
295CD 0218Academic listening and note-taking : a self-study textbook for learners of EnglishDiane Urairatana20032
296CD 0219 V.1สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
297CD 0219 V.2สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
298CD 0219 V.3สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
299CD 0219 V.4สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
300CD 0219 V.5สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
301CD 0219 V.6สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
302CD 0219 V.7สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
303CD 0219 V.8สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
304CD 0220 V.1สมุดสถิติรายปีประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25431
305CD 0220 V.2สมุดสถิติรายปีประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25441
306CD 0220 V.3สมุดสถิติรายปีประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
307CD 0221 V.1รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25431
308CD 0221 V.2รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25441
309CD 0222รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2545กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
310CD 0223รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรในวัยทำงาน พ.ศ.2545กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
311CD 0224รายงานการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2545กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
312CD 0225สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 ทั่วราชอาณาจักรสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25431
313CD 0226กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์.กรมการประกันภัย25471
314CD 0227Contemporary managementJones, Gareth R20002
315CD 0228Business research methodsCooper, Donald R.20033
316CD 0229Genetics : from genes to genomesReynolds, Ann20002
317CD 0230Strategic choices for higher education and quality assurance : Bangkok, Thailand, April 27-30, 2004The World Bank20041
318CD 0231Psyk.trek : a multimedia introduction to psychologyWeiten, Wayne19981
319CD 0232ร้อยเรื่องเมืองพาณิชย์ จากท่าเตียน สู่สนามบินน้ำธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล25472
320CD 0233Landscape modelingErvin, Stephen M.20011
321CD 0234รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่าง พ.ศ.2521-2547มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.^ศูนย์สนเทศและหอสมุด.25472
322CD 0235 V.5นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25472
323CD 0235 V.8นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25472
324CD 0235 V.9นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25472
325CD 0236Facility design and management handbookTeicholz, Eric20012
326CD 0237Peter Norton's introduction to computersNorton, Peter19991
327CD 0238Introduction to microbiologyIngraham, John L.19971
328CD 0239Economics, macroeconomics and microeconomicsNelson, Gerald C.20012
329CD 0240Essentials of accounting : a multimedia approachSpiceland, J. David20011
330CD 0241Children's literature databaseKicfer, Barbara Z.20011
331CD 0242Classroom in a book Adobe Illustrator 7.0Adobe Systems Incorporated19971
332CD 0243Inside ArcViewHutchinson, Scott19951
333CD 0244เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1บราวน์, ธีโอดอร์ แอล.25452
334CD 0245ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษราชบัณฑิตยสถาน25304
335CD 0246การบัญชีต้นทุนเพื่อแสวงหากำไรชูศรี เที้ยศิริเพชร25473
336CD 0247การจัดทำบัญชีเบื้องต้นชูศรี เที้ยศิริเพชร25472
337CD 0248การอ่านงบการเงินธนเดช มหโภไคย25472
338CD 0249Dynamic human anatomy : student versionDalley, Arthur F.20042
339CD 0250 V.2Listen inNunan, David20032
340CD 0250 V.3Listen inNunan, David20032
341CD 0251เริ่มต้นง่ายๆ กับอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25462
342CD 0252Expanding tactics for listening : student cdRichards, Jack C.20042
343CD 0253Expanding tactics for listening : midterm and final tests cdHutchins, Lisa A.20042
344CD 0254Organic chemistryCarey, Francis A.20002
345CD 0255คู่มือการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545-2549 มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง25451
346CD 0256พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอรวรรณ ทรัพย์พลอย25462
347CD 0257Let's talk 2Hanna, Michael E.20022
348CD 0258การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียกลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย25472
349CD 0259การประกวดดนตรีพื้นบ้านล้านนา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยพายัพ.^ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.25471
350CD 0260รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2545สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).^สำนักวิจัยและพัฒนา.25462
351CD 0261ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารภายในประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์25441
352CD 0262Neuroanatomy : an atlas of structures, sections and systemsHaines, Duane E.20043
353CD 0263การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50มหาวิทยาลัยศิลปากร25471
354CD 0264การศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้านกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) : รายงานฉบับสมบูรณ์อาวุธ ศรีศุกรี25474
355CD 0265โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์25473
356CD 0266สารคดีวิทยุชุด "ก้าวที่กล้า"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักอำนวยการ.งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ25471
357CD 0267การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน : รายงานประจำปี 2546 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25472
358CD 0268Wild Goose Marina, Inc.Mansuetti, Leland20002
359CD 0269สุดยอดคัมภีร์กลเม็ดปรับแต่ง PC : เคล็ดลับการอัพเกรดพีซีเครื่องเดิมให้แรง เร็ว ทะลุพิกัดบริษัทเอ.อาร์.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด25471
360CD 0270สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25471
361CD 0271คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25471
362CD 0272เขียนเกมและโปรแกรมบนมือถือ J2MEกาญจนา ตันวิสุทธิ์25472
363CD 0273การเขียนโปรแกรมสำหรับ Wireless applications ด้วย J2MEเจนวิทย์ เหลืองอร่าม25462
364CD 0274PHP+MySQL = PHP-Nuke สร้างเว็บได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เองณัฐภัชร ณ เขาวงกต25462
365CD 0275ผ่าเว็บดีไซน์สไตล์ครีเอทีฟสุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์25462
366CD 0276รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต" วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2547คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)25472
367CD 0277พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราชที่ทรงมีต่อกองทัพเรือคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี25472
368CD 0278บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชนี ทรัพย์วิจิตร25462
369CD 0279ประชุมประกาศตราประจำตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชนี ทรัพย์วิจิตร25462
370CD 0280โครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25462
371CD 0281คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25482
372CD 0282รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.^สถาบันวิจัยและพัฒนา.25472
373CD 0283รวมไฟล์ภาพตัวอย่างจากกล้องดิจิตอลนิตยสาร Shutter Photography25472
374CD 0284Financial management : theory and practiceBrigham, Eugene F.20054
375CD 0285Organizing changeLee, William W.20032
376CD 0286NCLEX-RN examinationIrwin, Barbara J.20053
377CD 0287Principles of computer security : security and beyondConklin, Wm. Arthur20042
378CD 0288Basic tactics for listening : student cdRichards, Jack C.20032
379CD 0289Basic tactics for listening : midterm and final tests cdAldcorn, Sue Brioux20032
380CD 0290Developing tactics for listening : midterm and final tests cdAldcorn, Sue Brioux20032
381CD 0291IdentityShaules, Joseph20042
382CD 0292Stedman's medical dictionary for the health professions and nursingStedman, Thomas Lathrop20052
383CD 0293มูลโขงเชื่อมโยงชีวิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี25491
384CD 0294รายงานวิจัยโครงการศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังคนในอุตสาหกรรมกับการผลิตบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย25472
385CD 0295ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านหญ้าทะเล : โครงการ UNEP GEF project on "Reversing environmental degradation trends in the South China sea and gulf of Thailand"สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์25472
386CD 0296ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไปสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25435
387CD 0297ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียกระทรวงพาณิชย์25472
388CD 0298สร้างงานมัลติมีเดียอินเตอร์แอกทีฟด้วย Macromedia Director MXภัททิรา เหลืองวิลาศ25462
389CD 0299การเขียนโปรแกรม VBA และแมโครบน Access 2002ธนพล ฉันจรัสวิชัย25462
390CD 0300การเขียนโปรแกรม VB และ ASP บน Crystal Reports 9.2ธนพล ฉันจรัสวิชัย25472
391CD 0301สร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าบน Internetสันติ ศรีลาศักดิ์25472
392CD 0302เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
393CD 0303โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป AutoFlightบริษัทออโต้ไฟล์ท จำกัด25472
394CD 0304Interactive atlas of human anatomyNetter, Frank H.20035
395CD 0305Intermediate algebra : an applied approachAufman, Richard N.20032
396CD 0306Complete business plan with softwareAdams, Bob19982
397CD 0307Theatre : brief versionCohen, Robert20032
398CD 0308iGeneticsRussell, Peter J.20022
399CD 0309Interactive physiologyMarieb, Elaine N.20033
400CD 0310Medical terminology made incredibly easy : pronunciation guideBruck, Laura20052
401CD 031180 Tips เคล็ด(ไม่) ลับกับ Accessธัชชัย จำลอง25472
402CD 0312คู่มือช่างคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์25462
403CD 0313คู่มือเรียน Visual Basic 6ฉัททวุฒิ พืชผล25472
404CD 0314คู่มือการใช้โปรแกรมป้องกันภัยทางอินเตอร์เน็ตอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล25482
405CD 0315เติมชีวิตให้ภาพถ่ายสไตล์มืออาชีพชาตพล นภาวารี25472
406CD 0316สวย เด่น เกินใคร สร้างเว็บไซต์ด้วย Macromedia Dreamweaver MX 2004มาโนช ลักษณกิจ25482
407CD 0317Ulead VideoStudio 7 : ตัดต่อ VDO จากกล้อง DV ง่าย!! Style ผู้เริ่มต้นดุษฎี ไชยเลิศ25474
408CD 0318ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหงกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25472
409CD 0319ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25472
410CD 0320ปัจจัยเกื้อหนุนและสุขภาวะที่ผู้สูงอายุได้รับจากการเข้าร่วมทำงานอาสาสมัครไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์25482
411CD 0321ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา25472
412CD 0322โครงการการศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์อัศนีย์ ก่อตระกูล25472
413CD 0323สมเด็จพระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชาสมชาย ณ นครพนม25472
414CD 0324รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25482
415CD 0325รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 1)คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์25462
416CD 0326รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์25462
417CD 0327กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ.2548-2552)กระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต25482
418CD 0328การแข่งขันมหกรรมหมากรุกไทย 2547ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25472
419CD 0329บางแสน-สามมุก : ชั่วฟ้าดินสลายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.^สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา.25482
420CD 0330English phonetics and phonology : a practical courseRoach, Peter20012
421CD 0331English pronunciation in useHancock, Mark20033
422CD 0332Understanding lung soundsLehrer, Steven20023
423CD 0333Campbell biology : student mediaCampbell, Neil A.20022
424CD 0334Communication mosaics : an introduction to the field of communicationWood, Julia T.20042
425CD 0335อุบัติเหตุวิทยา ชาติบัญชาชัย25492
426CD 0336ดัชนีวัดสุขภาพผู้สูงอายุไทยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^สำนักส่งเสริมสุขภาพ.^ส่วนอนามัยผู้สูงอายุ.25492
427CD 0337 V.1รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25462
428CD 0337 V.2รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25472
429CD 0337 V.3รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25482
430CD 0337 V.4รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25492
431CD 0337 V.5รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25522
432CD 0338Dynamic human : the 3d visual guide to anatomy and physiologyMcgraw-Hill20043
433CD 0339Managerial economics and business strategyBaye, Michael R.20062
434CD 0340NCLEX-RN exam : strategy practice testNational Council of State Boards of Nursing20043
435CD 0341การสาธารณสุขไทย 2544-2547สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25472
436CD 0342 V.1รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25482
437CD 0342 V.2รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25502
438CD 0342 V.3รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25512
439CD 0343 V.1รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25492
440CD 0343 V.2รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25492
441CD 0344 V.1พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25492
442CD 0344 V.2พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25512
443CD 0345ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25473
444CD 0346ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25483
445CD 0347ขับร้องเพลงไทยระวีวรรณ ทับทิมศรี25472
446CD 0348Textbook of critical careFink, Mitchell20052
447CD 0349คู่มือการวิเคราะห์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสุขศึกษา สาธารณสุข พลศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยปี 2536-2548สุชาติ ทวีพรปฐมกุล25492
448CD 0350ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี 2548ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25492
449CD 0351ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สำนักบรรณสารสนเทศ25492
450CD 035220 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สำนักบรรณสารสนเทศ25492
451CD 0353รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ25492
452CD 0354 V.2Listen inNunan, David20082
453CD 0354 V.3Listen inNunan, David20033
454CD 0355Pathophysiology : concepts of altered health statesPorth, Carol Mattson20053
455CD 0356Health assessment in nursingWeber, Janet20073
456CD 0357Foundations of nursingChristensen, Barbara Lauritsen20063
457CD 0358Speaking extraGammidge, Mick20042
458CD 0359Listening extraCraven, Miles20043
459CD 0360 V.1Person to person : communicative speaking and listening skillsRichards, Jack C.20062
460CD 0360 V.2Person to person : communicative speaking and listening skillsRichards, Jack C.20062
461CD 0361ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัยจตุพร ศิริสัมพันธ์25482
462CD 0362รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125482
463CD 0363รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125482
464CD 0364รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125482
465CD 0365พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา, 2356-241325482
466CD 0366บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์25482
467CD 0367การปฏิรูปการศึกษาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววุฒิชัย มูลศิลป์25472
468CD 0368ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว25483
469CD 0369จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปีสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม25472
470CD 0370เล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา25483
471CD 0371รักนี้มีพอเพียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.^สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา.25492
472CD 0372คุณบิดรดุจอา-กาศกว้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.^สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา.25492
473CD 0373บรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษาคณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่นเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา25492
474CD 0374พระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)25482
475CD 0375เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์25482
476CD 0376อุทยานแห่งชาติและการอนุรักษ์สำนักอุทยานแห่งชาติ.^กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.25482
477CD 0377ทรัพยากรด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา25492
478CD 0378Matadata : คู่มือการใช้มาตรฐาน MODS และ METS สำหรับการพรรณนาและจัดการสารสนเทศในห้องสมุดดิจิทัลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สำนักบรรณสารสนเทศ25492
479CD 0379Select readings : pre-intermediate : chapters 1-14Lee, Linda20042
480CD 0380Clinical calculations made easyCraig, Gloria P.20052
481CD 0381สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic ฉบับโปรแกรมเมอร์ประนมกร ชูศรี25442
482CD 0382Encyclopaedia Britannica almanac 2005Safra, Jacob E.20052
483CD 0383Searchable bibliography for contemporary nursing knowledge : analysis and evaluation of nursing models and theoriesFawcett, Jacqueline20052
484CD 0384 V.1ระเบียบการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25482
485CD 0384 V.2ระเบียบการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25503
486CD 0384 V.3ระเบียบการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25512
487CD 0385Thailand financial sector master plan handbookBank of Thailand20062
488CD 0386ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหงจตุพร ศิริสัมพันธ์25472
489CD 0387Evidence based decision making : the appropriate use of growth hormone in pediatric patientsDannemiller Memorial Educational Foundation20052
490CD 0388อุตสาหกรรมไทยใต้ร่มพระบารมีรัชดา สิงคาลวณิช25492
491CD 0389 V.1ทำเนียบการวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25482
492CD 0389 V.2ทำเนียบการวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25492
493CD 0389 V.3ทำเนียบการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^สภาวิจัยแห่งชาติ.25502
494CD 0389 V.4ทำเนียบการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^สภาวิจัยแห่งชาติ.25512
495CD 0389 V.5ทำเนียบการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^สภาวิจัยแห่งชาติ.25522
496CD 0389 V.6ทำเนียบการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^สภาวิจัยแห่งชาติ.25532
497CD 0389 V.7ทำเนียบการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25542
498CD 0390 V.1ทำเนียบโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25482
499CD 0390 V.2ทำเนียบโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25492
500CD 0390 V.3ทำเนียบโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25502
501CD 0390 V.4ทำเนียบโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25512
502CD 0391 V.1ทำเนียบนักวิจัยขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25492
503CD 0392Programming the webSosinsky, Barrie20042
504CD 0393Programming the web using ASP.NETMercer, Dave20042
505CD 0394First look at communication theoryGriffin, Em20032
506CD 0395LifeMAPSantrock, John W.20052
507CD 0396After the fact interactive : envisioning the Atlantic worldThe McGraw-Hill Team20032
508CD 0397Quick guide PointAsia.comบริษัทพอยท์ เอเชีย ดอท คอม (ประเทศไทย) จำกัด25502
509CD 0398International businessHill, Charles W.L20052
510CD 0399Introduction to mass communicationBaran, Stanley J.20062
511CD 0400Art of public speakingLucas, Stephen E.20042
512CD 0401เทพรัตนเมธี : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25492
513CD 0402เมื่อปลาจะกินดาว 6 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 11 เรื่อง ในรอบปี 2549จิตติมา บ้านสร้าง25492
514CD 0403Organizational behaviorKreitner, Robert20042
515CD 0404Fluent EnglishRaifsnider, Barbara20052
516CD 0405English for the real worldPenruddocke, Andrea20032
517CD 0406Fundamentals of corporate financeBrealey, Richard A.20042
518CD 0407Fundamental accounting principlesLarson, Kermit D.20052
519CD 0408HealthQuest 4.2 : an interactive exploration of your health and well-beingThe McGraw-Hill Companies, Inc.20052
520CD 0409Act! ExpressInteract Commerce Corporation20012
521CD 0410Managerial accountingGarrison, Ray H.20032
522CD 0411Computing today : with Tim's toolboxO'Leary, Timothy J.20042
523CD 0412Understanding businessNickels, William G.20052
524CD 0413Financial accountingLibby, Robert20042
525CD 0414Principles of corporate financeBrealey, Richard A.20032
526CD 0415Database design, application development and administrationMannino, Michael V.20042
527CD 0416Computing essentials 2005 : with Tim's toolboxO' Leary, Timothy J.20052
528CD 0417Fun and free programsทินกร เจรจาปรีดี25472
529CD 0418สุดยอดโปรแกรมสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตกรภัทร์ สุทธิดารา25502
530CD 0419สร้างสรรค์งานอินเตอร์แอ็คทีฟด้วย Director MX ระดับ Advanceกฤษณะ สถิตย์25502
531CD 0420ก้าวแรกกับลินุกซ์ทะเล Linux TLE 5บริษัท ไอ สแควร์ จำกัด25502
532CD 0421เทคนิคและการใช้งานโปรแกรมปลาดาว 2บริษัท ไอ สแควร์ จำกัด25502
533CD 0422Oracle9i database server and clientOracle Corporation20022
534CD 0423พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกันกฤษณา จรรยาพูน25484
535CD 0424Project management : a managerial approachMeredith, Jack R.20062
536CD 0425Webster's new world medical dictionaryHecht, Frederick20032
537CD 0426Pronunciation practice activities : a resource book for teaching English pronunciationHewings, Martin20042
538CD 0427Maitland's vertebral manipulationMaitland, Geoffrey Douglas20052
539CD 0428คู่มือบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ : Microsoft Office Project 2003ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์25492
540CD 0429เรียนรู้การสร้างภาพยนตร์และโมเดล 3 มิติ 3D Animation ด้วย 3ds maxจุฑามาศ จิวะสังข์25492
541CD 04303ds max workshopอนัน วาโซะ25482
542CD 0431ตัดต่อภาพวีดีโอและเสียงอย่างครบวงจร Vegasพุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง25482
543CD 0432คู่มือ Visual Basic 2005สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร25492
544CD 0433คู่มือเรียน Visual Basic 2005พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร25492
545CD 0434โปรแกรมล้อเล่นแกล้งคนวิษณุ เหล่าพิทักษ์25482
546CD 0435คัมภีร์สร้างเกมด้วย RPG Maker XPนาวิน สมประสงค์25482
547CD 0436ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver 8 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25482
548CD 0437Database programming ด้วย VB 2005 & VC # 2005ประนมกร ชูศรี25492
549CD 0438Encyclopaedia Britannica 2006 ultimate reference suite cdEncyclopaedia Britannica20062
550CD 0439กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคณิต ณ นคร25492
551CD 0440Clinical drug therapyAbrams, Anne Collins20072
552CD 0441สร้างภาพเคลื่อนไหว 3D ด้วยโปรแกรม Ulead Cool 3D Studioปราโมช ภูจนา25492
553CD 0442Illustrator workshop CS2ชลมารค พันธุ์สมบัติ25492
554CD 0443MIMS cliniconsultTIMS (Thailand) Ltd.200411
555CD 0444สื่อรวมผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2544-2549 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่25491
556CD 0445 V.1รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
557CD 0445 V.2รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
558CD 0446Sweet words : the music of His Majesty the king of ThailandEichelmann, Hucky20072
559CD 0447ชุมชนถนนปลอดภัย : มอเตอร์ไซค์ปลอดอุบัติเหตุคณะกรรมการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 725491
560CD 0448โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา25492
561CD 0449ฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงาน.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน25481
562CD 0450เริ่มต้นสร้างรายงานด้วย Crystal Reports version 11พงษ์พันธ์ ศิวิลัย25492
563CD 0451ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
564CD 0452แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2548-2550คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25481
565CD 0453เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2549สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.^สำนักกรรมาธิการ 3.25502
566CD 0454การประชุมวิชาการทางการตลาดระดับชาติ ครั้งที่ 1 "คุณค่าการตลาดกับบทบาทการสร้างสรรค์สังคมไทย : 25 กันยายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.^ภาควิชาการตลาด.25502
567CD 0455ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.สำนักเอเชียตะวันออก25481
568CD 0456ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25502
569CD 0457โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการเครือข่ายไร้สาย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25491
570CD 0458แนวทางการควบคุมภายในที่ดีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25491
571CD 0459รวมผลงานเพลงพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากแผ่นเสียงต้นฉบับแท้ ชุดที่ 4วิจิตรา (วิจิตรวาทการ) รังสิยานนท์25492
572CD 0460เพลงพื้นบ้านพนมทวน กาญจนบุรีเอนก นาวิกมูล25492
573CD 0461โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart project สู่ธุรกิจ SMEsประวีณา อัสโย25502
574CD 0462ยิ่งด้วยบิตุรงค์สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม25501
575CD 0463ธรรมะกับการศึกษาพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25501
576CD 0464Laboratory infection control : essential procedures for complianceLattoda, David20061
577CD 0465สารคดีสั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต " 1 นาทีกับ ป.ป.ช. "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25491
578CD 0466 V.1ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 9 (2549)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25492
579CD 0466 V.2ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 9 (2549)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25492
580CD 0467เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25461
581CD 0468โครงการวิจัยการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติด้านพลังงานและคอมพิวเตอร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
582CD 0469คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 1-2/2550 เรื่องอัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าและพรรคประชาธิปัตย์พร้อมความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของตุลาการรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ25502
583CD 0470ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.คณะศิลปศาสตร์25502
584CD 0471คู่มือแนะนำแนวทางด้านโลจิสติกส์สำหรับ SMEsสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25501
585CD 0472หลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกส์สำหรับ SMEsสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25501
586CD 0473คู่มือวินิจฉัยความสามารถด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ คู่มือแนะนำแนวทางในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับ SMEsสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25501
587CD 0474ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25502
588CD 0475ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์25492
589CD 0476ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรองปัทมา กิตติถาวร25502
590CD 0477ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคแดน, เคธี่ เมียว25502
591CD 0478ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลสุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล25492
592CD 0479Logistics : transportation and distribution 2006TTIS Company20061
593CD 0480พฤติกรรมในองค์การวีรอร วัดขนาด25461
594CD 0481เศรษฐศาสตร์สำหรับนักการธนาคารสุขุม อัตวาวุฒิชัย25471
595CD 0482กฎหมายการธนาคารพงษ์อดุล กฤษณะราช25471
596CD 0483ปฏิบัติการธนาคารเสาวลักษณ์ แก้วประสาท25471
597CD 0484บัญชีการเงินเบื้องต้นอดิศักดิ์ มณีไสย25471
598CD 0485MCSE/MCSA managing and maintaining a Windows Server 2003 environment study guideDesai, Anil20032
599CD 0486OCP introduction to Oracle9i : SQL exam guideCouchman, Jason20012
600CD 0487Enjoyment of music : student resource cdMachlis, Joseph20032
601CD 0488Oracle9i PL/SQL programmingUrman, Scott20023
602CD 0489Fundamentals of corporate financeRoss, Stephen A.20063
603CD 0490Film art : an introductionBordwell, David20042
604CD 0491Financial and managerial accountingWild, John J.20052
605CD 0492คู่มือการเขียนแผนธุรกิจสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25512
606CD 0493พระไตรปิฎกเสียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐประศาสนศาสตร์25502
607CD 0494Basic nursing : essentials for practicePotter, Patricia A20072
608CD 0495Statistical techniques in business and economicsLind, Douglas A.20052
609CD 0496Fundamentals of corporate financeRoss, Stephen A.20032
610CD 0497Looking at movies : an introduction to filmBarsam, Richard20042
611CD 0498Computing essentials 2006 : introductory and complete editionsO'Leary, Timothy J.20062
612CD 0499การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550ศรวัชร งามอุโฆษ25501
613CD 0500เพลงเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการวิจัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^สภาวิจัยแห่งชาติ.25501
614CD 0501Operations managementHeizer, Jay20062
615CD 0502Human resource managementMondy, R. Wayne20052
616CD 0503Managerial economicsSamuelson, William F.20032
617CD 0504Corporate financeRoss, Stephen A.20052
618CD 0505Quantitative analysis for managementRender, Barry20062
619CD 0506Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problemsLewis, Sharon L.20073
620CD 0507Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursingSmeltzer, Suzanne C.20082
621CD 0508Fundamentals of nursingTaylor, Carol20083
622CD 0509Lab safety training : made simpleGile, Terry Jo20062
623CD 0510ภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์นิพนธ์ ศิริพร25512
624CD 0511Wong's nursing care of infants and childrenHockenberry, Marilyn J.20072
625CD 0512Maternal child nursing careWong, Donna L.20062
626CD 0513Lippincott's manual of psychiatric nursing care plansSchultz, Judith M.20052
627CD 0514Psychiatric nursing : contemporary practiceBoyd, Mary Ann20082
628CD 0515Taylor's clinical nursing skillsLynn, Pamela20082
629CD 0516Exercise physiology : basis of human movement in health and diseaseBrown, Stanley P.20062
630CD 0517Adobe Photoshop layers book : harnessing Photoshop's most powerful toolLynch, Richard M.20072
631CD 0518Practical Poser 7Tyler, Denise20072
632CD 0519Rendering with mental ray and 3ds MaxSteen, Joep van der20072
633CD 0520Adobe Dreamweaver CS3 : hands-on trainingChow, Garrick20082
634CD 0521Psychiatric nursing care plansFortinash, Katherine M.20072
635CD 0522Maternity, newborn and women's health nursing : comprehensive care across the life spanOrshan, Susan A.20082
636CD 0523Medical-surgical nursing : critical thinking for callaborative careIgnatavicius, Donna D.20062
637CD 0524Springhouse review for NCLEX-RNBruck, Laura20062
638CD 0525Advanced Photoshop CS3 trickery and FXBurns, Stephen20082
639CD 0526สร้างงาน Character animation character studioอนัน วาโซะ25502
640CD 05273ds Max 9 ฉบับสมบูรณ์จุฑามาศ จิวะสังข์25502
641CD 0528Digital character design and painting : the Photoshop CS editionSeegmiller, Don20042
642CD 0529ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25502
643CD 0530วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25502
644CD 0531เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25502
645CD 0532ประวัติพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรพระครูวิสุทธิสุตคุณ (สายชล สุภาจาโร)25502
646CD 0533จดหมายเหตุงานเฉลิมฉลอง 100 ปี พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ อินทปญโณ)กรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25502
647CD 0534เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25502
648CD 05352 ปี สึนามิกับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25491
649CD 0536รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25491
650CD 0537ศรช. เฉลิมพระเกียรติกรมการศึกษานอกโรงเรียน.^ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.25512
651CD 0538ครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25511
652CD 0539การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25502
653CD 0540 V.1จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25502
654CD 0540 V.2จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25502
655CD 0541สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย osCommerce "e-commerce ฟรีที่ทุกคนรอคอย"พิชัย ยอดพฤติการ25482
656CD 0542สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
657CD 0543Fundamentals of nursingPotter, Patricia A20093
658CD 0544Drug calculations : student cd-romOgden, Sheila J.20052
659CD 0545Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomesBlack, Joyce M.20093
660CD 0546Understanding pathophysiologyHuether, Sue E.20083
661CD 0547Maya character workshopกิจติพงษ์ ประชาชิต25512
662CD 0548Communicating in business : student's book audio cd setSweeney, Simon20042
663CD 0549รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยล่วงหน้า SMEs รายสาขา (Early Warning System)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25502
664CD 0550รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยล่วงหน้า SMEs รายสาขา ไตรมาส 2/2551สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25512
665CD 0551โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยไว จามรมาน25512
666CD 0552ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยและสหรัฐอเมริกาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25502
667CD 0553จดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อปวงประชาร่มเย็น : หนังสือรวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์นัยนา แย้มสาขา25512
668CD 0554ถูกต้องเป็นธรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.^สำนักวิชาการและยุทธศาสตร์.25512
669CD 055510 ปี กับองค์การการค้าโลก : ที่ระลึกครบรอบ 10 ปี ที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการก่อตั้งคณะผู้แทนถาวรไทยฯกระทรวงพาณิชย์25483
670CD 0556Living anthropologyKottak, Conrad Phillip20062
671CD 0557Business statistics in practiceBowerman, Bruce L20072
672CD 0558English skills and English skills with readingsLangan, John20062
673CD 0559Newspaper designer's handbookHarrower, Tim20022
674CD 0560MIS for the information age : extended learning modulesHaag, Stephen20072
675CD 0561เพิ่มลูกเล่นและเสริมสร้างเทคนิคในการสร้างเว็บด้วย Dreamweaver 8 workshopทรงยศ เฮงสุนทร25503
676CD 0562ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พัก ผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหาร ผู้ให้บริการโดยสาร พนักงานขายของที่ระลึก พนักงานโรงแรมแผนกบริการในห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ พนักงานโรงแรมแผนกเปิดประตู พนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน พนักงานโรงแรมแผนกยกกระเป๋าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25463
677CD 0563Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practicePolit, Denise F.20083
678CD 0564Solaris 9 & 10Chirillo, John20052
679CD 0565Algorithms in JavaCormen, Thomas H.20042
680CD 0566Music : the art of listeningFerris, Jean20032
681CD 0567Music : an appreciationKamien, Roger20042
682CD 0568Launching the imaginationStewart, Mary20062
683CD 0569Music : the art of listeningFerris, Jean20022
684CD 0570Music : an appreciationKamien, Roger20051
685CD 0571ระบบเตือนภัยล่วงหน้า, รายงานการศึกษา วิเคราะห์และเตือนภัยรายสาขา. โครงสร้างต้นทุนภาคการผลิตและธุรกิจภาคการค้าและภาคบริการ ปี 2550-2551สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25502
686CD 0572In-PsychSantrock, John W.20052
687CD 0573รายงานการวิจัยการศึกษาการดำเนินงานขยายผลโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนาถ พันธุมนาวิน25492
688CD 0574Cookery for the hospitality industryDodgshun, Graham20042
689CD 0575Rhinoceros V3.0 workshopชัชวินท์ อัมรี25472
690CD 0576ศึกษา วิเคราะห์ และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25522
691CD 0577Basel II : หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel IIธนาคารแห่งประเทศไทย25512
692CD 0578เหรียญรัตนาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์25502
693CD 0579พระทรงเป็นพลังแผ่นดินกระทรวงมหาดไทย.^สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.^สถาบันดำรงราชานุภาพ.25512
694CD 0580สรุปผลการสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 8 : "ท้องถิ่น ชุมชน ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ"ศิริกุล กุลเลียบ25501
695CD 0581รายงานการวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พิณสุดา สิริธรังศรี25511
696CD 0582รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
697CD 0583Cambridge advanced learner's dictionaryCambridge University Press20052
698CD 0584สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทยกรมศิลปากร25522
699CD 0585 V.1ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 11 (2552)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25522
700CD 0585 V.2ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 11 (2552)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25522
701CD 0586Comic & CG painting : คัมภีร์วาดการ์ตูนและลงสีด้วย Photoshopธิดารัตน์ แซ่ตั้ง25522
702CD 0587ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25512
703CD 0588เริ่มต้น Visual Basic 2008 ฉบับโปรแกรมเมอร์กิตินันท์ พลสวัสดิ์25522
704CD 0589ภาษา Cธีรวัฒน์ ประกอบผล25502
705CD 0590ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25512
706CD 0591ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษาสมาคมสหกิจศึกษาไทย25523
707CD 0592McGraw-Hill review for the NCLEX-RN examinationMonahan, Frances D.20082
708CD 0593ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พัก ผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหาร ผู้ให้บริการรถโดยสาร พนักงานขายของที่ระลึก พนักงานโรงแรมแผนกบริการในห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ พนักงานโรงแรมแผนกเปิดประตู พนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน พนักงานโรงแรมแผนกยกกระเป๋าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25462
709CD 0594Logic bookBergmann, Merrie20043
710CD 0595Practicing social workLieberman, Alice20073
711CD 0596Quantitative analysis for managementRender, Barry19992
712CD 0597Designing and managing the supply chainSimchi-Levi, David20032
713CD 0598Elementary statistics : a step by step approachBluman, Allan G.20042
714CD 0599Essentials of marketing : a global-managerial approachPerreault, William D.20063
715CD 0600มาตรฐานหอพักนักศึกษาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา25512
716CD 0601บันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กว่า 40 ปี แห่งการก้าวย่าง บนเส้นทางคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา25522
717CD 0602การสื่อสารในองค์กรบัญญัติ บุญญา25532
718CD 0603คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฐาปนา บุญหล้า25502
719CD 0604Nursing health assessment : developing your auscultation skillsDillon, Patricia M.20072
720CD 0605BEC vantage preparation and practice for new international business EnglishCambridge University Press20032
721CD 0606How to teach listeningWilson, J.J.20082
722CD 0607Oxford learner's thesaurusLea, Diana20082
723CD 0608New headway : intermediateSoars, Liz20032
724CD 0609กฎของเมนเดลและหลักการถ่ายทอดพันธุกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25532
725CD 0610สิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม (GMOs)วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล25532
726CD 0611ระบบร่างกายมนุษย์บริษัทเอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด25532
727CD 0612Mega clever ฉลาดสุดสุดบริษัทเจเนซิส มีเดียคอม จำกัด25502
728CD 0613สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย TQMบริษัทซัมซิสเท็ม25502
729CD 0614ทฤษฎีการนวดไทย : ความหมายของเส้น จุดและโรคกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สถาบันการแพทย์แผนไทย25452
730CD 0615Orthopedic physical assessmentMagee, David J.20082
731CD 0616กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25502
732CD 0617Smart choice 2 : multi-romWilson, Ken20072
733CD 0618Smart choice 3 : multi-romWilson, Ken20072
734CD 0619Smart choice 2 : click and change cd-romWilson, Ken20072
735CD 0620Cambridge preparation for the TOEFL testGear, Jolene20062
736CD 0621Cambridge preparation for the TOEFL test : cd-rom for Windows and MacGear, Jolene20062
737CD 0622Business result : intermediate : interactive workbookLane, Alastair20082
738CD 0623Business result : upper-intermediate : interactive workbookLane, Alastair20082
739CD 0624How to teach English with technologyDudeney, Gavin20072
740CD 0625คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25532
741CD 0626การคิดเชิงบวกสมชาย หาญหิรัญ25462
742CD 0627New headway : intermediate : interactive practice cd-romQuintana, Jenny20082
743CD 0628IELTS 7University of Cambridge ESOL Examinations20092
744CD 0629Smart choice 2 : class CDsWilson, Ken20072
745CD 0630สร้างงานในรูปแบบตารางอย่างมืออาชีพด้วย Excel 2007เอกชัย วงษ์ศิริ25502
746CD 0631สร้างเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Word 2007สกล คำปันนา25512
747CD 0632สร้างงานพรีเซนเตชั่นอย่างมืออาชีพด้วย PowerPoint 2007เอกชัย วงษ์ศิริ25512
748CD 0633การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษอลิสา วานิชดี25533
749CD 0634Oxford collocations dictionaryMcIntosh, Colin20092
750CD 0635Understanding and using English grammarศัลยพงศ์ สรรพกิจ20095
751CD 0636คู่มือ Illustrator CS4 professional guide ฉบับสมบูรณ์วสันต์ พึ่งพูลผล25523
752CD 0637108 Q & A Webธงชัย ฤทธิบุญไชย25533
753CD 0638เรียนรู้การทำงานกราฟิกดีไซน์สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพปิยะบุตร สุทธิดารา25532
754CD 0639Insight Flash CS3บุญญาดา ช้อนขุนทด25502
755CD 0640เขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD 2010อินทรชิต หอวิจิตร25522
756CD 0641สร้างเว็บ Chic Chic ด้วยเทคนิค Photoshop+Dream+PHPพรพรรณ แพฝึกฝน25532
757CD 0642วาดภาพกราฟิกด้วย Illustrator CS4บุญญาดา ช้อนขุนทด25522
758CD 0643Adobe InDesign CS4 classroom in a bookนิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์25522
759CD 0644สร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash CS4บุญญาดา ช้อนขุนทด25522
760CD 0645โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป AutoFlightบริษัทออโต้ไฟล์ท จำกัด25533
761CD 0646ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2552-2556คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.255025502
762CD 0647English for presentationsGrussendorf, Marion20072
763CD 0648Database programming ด้วย VB 2010 & VC# 2010ประนมกร ชูศรี25532
764CD 0649สร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วย SketchUp Pro7+ Pluginsนพดล วศินสิทธิสุข25532
765CD 0650Basic of Flash ActionScriptอนรรฆนงค์ คุณมณี25512
766CD 0651รีทัชภาพบุคคลอย่างมืออาชีพทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น25532
767CD 0652Smart choice 3 : click and change cd-romWilson, Ken20072
768CD 0653Business driven information systemsBaltzan, Paige20082
769CD 0654สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25543
770CD 0655Bates' guide to physical examination and history takingBickley, Lynn S.20092
771CD 0656Photoshop CS3 Workshopชลมารค พันธุ์สมบัติ25502
772CD 0657International e-Learning conference 2011 "Empowering human capital through online learning technology"Commission on Higher Education20112
773CD 0658Teachers, schools, and society : a brief introduction to education readerSadker, David Miller20072
774CD 0659Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing familyPilitterri, Adele20102
775CD 0660Evidence-based practice in nursing and healthcare : a guide to best practiceMelnyk, Bernadette Mazurek20112
776CD 0661Maternal, neonatal, and women's health nursingLittleton, Lynna Y.20022
777CD 0662Therapeutic communications for health careTamparo, Carol D.20082
778CD 0663Business driven technologyHaag, Stephen20082
779CD 0664Communicating effectivelyHybels, Saundra20072
780CD 0665Applied statistics in business and economicsDoane, David P20072
781CD 0666Q : skills for success : listening and speakingIannuzzi, Susan20102
782CD 0667Q testing program : level 3 : reading and writing, listening and speakingIannuzzi, Susan20112
783CD 0668English for negotiatingLafond, Charles20104
784CD 0669Understanding human behaviorMilliken, Mary Elizabeth20042
785CD 0670วิชาการบัญชี 1 : แม่บทการบัญชี เงินสดสถาบัน Tax Business Accounting Center25512
786CD 0671วิชาการบัญชี 1 : เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สถาบัน Tax Business Accounting Center25512
787CD 0672วิชาการบัญชี 1 : ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือสถาบัน Tax Business Accounting Center25512
788CD 0673วิชาการบัญชี 1 : สินค้าคงเหลือ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ค่าเสื่อมราคาสถาบัน Tax Business Accounting Center25512
789CD 0674วิชาการบัญชี 1 : ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้น ต้นทุนการกู้ยืม การด้อยค่าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสถาบัน Tax Business Accounting Center25512
790CD 0675วิชาการบัญชี 1 : สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม การรวมธุรกิจสถาบัน Tax Business Accounting Center25512
791CD 0676วิชาการบัญชี 1 : การรวมธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและงบการเงินรวมสถาบัน Tax Business Accounting Center25512
792CD 0677วิชาการบัญชี 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้าสถาบัน Tax Business Accounting Center25512
793CD 0678กระบี่ ขอบฟ้าอันดามันกลิ่น คงเหมือนเพชร25532
794CD 0679Statistical techniques in business and economicsLind, Douglas A.20082
795CD 0680Business forecastingWilson, J. Holton20072
796CD 0681Medical language for modern health careAllan, David M.20082
797CD 0682Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problemsLewis, Sharon L.20112
798CD 0683พระมหากษัตริย์นักกีฬาเรืองศักดิ์ ศิริผล25522
799CD 0684Fundamentals of corporate financeBrealey, Richard A.20072
800CD 0685Practicing ECGsShade, Bruce R.20083
801CD 0686Basic marketingPerreault, William D.20082
802CD 0687จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ25532
803CD 0688โปรแกรมจัดการระบบบัญชี 2006 สำหรับธุรกิจ SME บริษัทแอ๊กคิว ซอฟท์ จำกัด25492
804CD 0689Select readings : intermediate : chapters 1-14Lee, Linda20112
805CD 0690Select readings : intermediate : testing program cd-romLee, Linda20112
806CD 0691Select readings : upper-intermediate : chapters 1-12Lee, Linda20112
807CD 0692Select readings : upper-intermediate : testing program cd-romLee, Linda20112
808CD 0693ชีวเคมีMcDonald, Kandice25542
809CD 0694Oxford word skills : basicGairns, Ruth20082
810CD 0695Oxford word skills : intermediateGairns, Ruth20082
811CD 0696Oxford word skills : advancedGairns, Ruth20092
812CD 0697Mosby's drug guide for nursesSkidmore-Roth, Linda20112
813CD 0698Oxford advanced American dictionary for learners of EnglishOxford University Press20112
814CD 0699ACLS essentials : basics and moreMcKenna, Kim20086
815CD 0700ทีเด็ดพิชิต TOEICProfessor Group25536
816CD 0701Fast-track TOEIC listeningสุทิน พูลสวัสดิ์25545
817CD 0702English for nursesSiripen Sutharoj20093
818CD 0703Lippincott's manual of psychiatric nursing care plansSchultz, Judith M.20092
819CD 0704สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพสมรัก ปริยะวาที25532
820CD 0705สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพ : Volume 2สมรัก ปริยะวาที25552
821CD 0706สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย Flash CS5.5 ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25542
822CD 0707ตัดต่องานวิดีโอพร้อมเทคนิคท็อปฮิตระดับมืออาชีพ Premiere Pro Video Editingจุฑามาศ จิวะสังข์25542
823CD 0708รวมเทคนิคสร้างสรรค์งานวิดีโอและเอฟเฟ็กต์ After Effects Video Techniquesจุฑามาศ จิวะสังข์25542
824CD 0709ปรับแต่งและเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้ภาพสวย Photoshop+Plugins Photo Retouchชาตพล นภาวารี25542
825CD 0710Business result : intermediate : class CDsHughes, John20082
826CD 0711Natural English : intermediate : class audio CDsGairns, Ruth20022
827CD 0712Tactics for TOEIC : listening and reading test : class audio CDEducational Testing Service (ETS)20073
828CD 0713Tactics for TOEIC : listening and reading test : practice test 1Educational Testing Service (ETS)20073
829CD 0714Tactics for TOEIC : listening and reading test : practice test 2Educational Testing Service (ETS)20073
830CD 0715Cover to cover 1-3 : reading comprehension and fluency : assessment CD-ROM with Diploma 6 test generating softwareOxford University Press20082
831CD 0716Expanding tactics for listening : testing program and resource CD-ROMRichards, Jack C.20112
832CD 0717Expanding tactics for listening : class audioRichards, Jack C.20112
833CD 0718พื้นฐานศัลยศาสตร์ มอ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25542
834CD 0719ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตวินัย วนานุกูล25522
835CD 0720Exercise and disease managementLeutholtz, Brian C.20112
836CD 0721Critical care nursing : a holistic approachMorton, Patricia Gonce20092
837CD 0722Cardiovascular and pulmonary physical therapy : an evidence-based approachDeTurk, William E.20112
838CD 0723Insight Illustrator CS5 (ฉบับสมบูรณ์)บุญญาดา ช้อนขุนทด25541
839CD 0724English for ASEAN professionalsอลิสา วานิชดี25552
840CD 0725รายงานการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร25553
841CD 0726Communicating across culturesDignen, Bob20116
842CD 0727Teaching pronunciationCelce-Murcia, Marianne20102
843CD 0728Business result : pre-intermediate : interactive workbookDavies, Gareth20092
844CD 0729TOEIC : preparation interactiveLougheed, Lin20032
845CD 0730TOEIC for Thais : Reading : เจาะลึกข้อสอบ TOEICบริษัทยินดี ดอทคอม จำกัด25565
846CD 0731TOEIC for Thais : Listening : เจาะลึกข้อสอบ TOEICบริษัทยินดี ดอทคอม จำกัด25565
847CD 0732Cambridge English for nursing : intermediate+Allum, Virginia200810
848CD 0733Business result : advanced : interactive workbookDavies, Gareth20092
849CD 0734พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 + CSS3 + JavaScript ฉบับสมบูรณ์จีราวุธ วารินทร์25551
850CD 0735อินไซท์ Flash 8บุญญาดา ช้อนขุนทด25491
851CD 0736Cambridge English for marketingRobinson, Nick20102
852CD 0737คู่มือ Photoshop CS6 professional guide ฉบับสมบูรณ์เกียรติพงษ์ บุญจิตร25551
853CD 0738ทางลัดพิชิต Redesigned TOEICProfessor Team25553
854CD 0739คู่มือ Illustrator CS6 professional guide ฉบับสมบูรณ์วสันต์ พึ่งพูลผล25561
855CD 0740ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25561
856CD 0741สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชันด้วย Flash CS6 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25562
857CD 0742กฎหมาย 1-2 : พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สถาบัน Tax Business Accounting Center25541
858CD 0743กฎหมาย 1-2 : หุ้นส่วนและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจำกัดสถาบัน Tax Business Accounting Center25541
859CD 0744กฎหมาย 1-2 : วิธีจัดการ บริษัทจำกัด พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535สถาบัน Tax Business Accounting Center25541
860CD 0745กฎหมาย 1-2 : กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1 (1) การชำระบัญชีสถาบัน Tax Business Accounting Center25541
861CD 0746กฎหมาย 1-2 : กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวสถาบัน Tax Business Accounting Center25541
862CD 0747กฎหมาย 2 : กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 พ.ร.บ. ผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505สถาบัน Tax Business Accounting Center25541
863CD 0748กฎหมาย 2 : พ.ร.บ. ผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505 ภาษีมูลค่าเพิ่มสถาบัน Tax Business Accounting Center25541
864CD 0749กฎหมาย 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะสถาบัน Tax Business Accounting Center25541
865CD 0750คู่มือการตรวจประเมินโลจิสติกส์ฐาปนา บุญหล้า25511
866CD 0751Oxford practice grammarEastwood, John20011
867CD 0752Applied statistics in business and economicsDoane, David P20092
868CD 0753Cartoon character designปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์25551
869CD 0754คู่มือ Visual C# 2005 ฉบับสมบูรณ์สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร25501
870CD 0755TOEICจันทนี บัวชุม25562
871CD 0756สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25562
872CD 0757สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2556กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25562
873CD 0758รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้25551
874CD 0759สุดยอดเทคนิคพิชิต Redesigned TOEICกิตติ์ จิรติกุล25562
875CD 0760เตรียมสอบ TOEICศุภภัทร พัฒนเดชากุล25512
876CD 0761Tactics for the TOEIC test : listening and reading test introductory courseTrew, Grant20132
877CD 0762Tactics for the TOEIC test : listening and reading test introductory course : practice test ATrew, Grant20132
878CD 0763Tactics for the TOEIC test : listening and reading test introductory course : practice test BTrew, Grant20132
879CD 0764TOEIC practice examsLougheed, Lin20102
880CD 0765Redesigned TOEIC : listening testsProfessor Team25552
881CD 0766เคล็ดลับฉบับ Redesigned TOEICชนิกา จึงวิสิฐธน25552
882CD 0767Introductory guide to the TOEIC testRogers, Bruce20062
883CD 0768ทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)25571
884CD 0769เคล็ดลับสอบ TOEICธนพล (ลำดวน) จาดใจดี25562
885CD 0770Fast-track TOEICศุภภัทร พัฒนเดชากุล25542
886CD 0771Fast-track TOEIC vocabularyศุภภัทร พัฒนเดชากุล25542
887CD 0772Test on TOEIC listeningภาณุ ปรัชญะวิสาล25482
888CD 0773TOEIC : listeningสุทิน พูลสวัสดิ์25512
889CD 0774TOEICLougheed, Lin20132
890CD 0775Essential words for the TOEICLougheed, Lin20112
891CD 0776Tactics for TOEIC : speaking and writing testsTrew, Grant20062
892CD 0777Career paths : nursingEvans, Virginia20132
893CD 0778Contemporary nursing knowledge : analysis and evaluation of nursing models and theoriesFawcett, Jacqueline20131
894CD 0779สร้างเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript DHTML ฉบับสมบูรณ์ประชา พฤกษ์ประเสริฐ25551
895CD 0780คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic : ครอบคลุมเวอร์ชัน 2010/2012ประนมกร ชูศรี25561
896CD 0781การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุมดอนสัน ปงผาบ25471
897CD 0782ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 สำหรับผู้เริ่มต้นพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25571
898CD 0783สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอ After Effects CS6 สำหรับผู้เริ่มต้นจุฑามาศ จิวะสังข์25571
899CD 0784ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS6 สำหรับผู้เริ่มต้นจุฑามาศ จิวะสังข์25571
900CD 0785Meetings in EnglishStephens, Bryan20111
901CD 0786Essential words for the TOEICLougheed, Lin20142
902CD 0787การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
903CD 0788คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2556การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
904CD 0789English for accountingFrendo, Evan20072
905CD 0790Longman preparation series for the TOEIC test : listening and reading : intermediate courseLougheed, Lin20122
906CD 0791Complete TOEIC testปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์25592
907CD 0792เทคนิคเขียนอีเมลธุรกิจและโต้ตอบโทรศัพท์ฉบับมืออาชีพกัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์25572
908CD 0793Career paths : food service industriesEvans, Virginia20152
909CD 0794Career paths : hotels and cateringEvans, Virginia20162
910CD 0795Career paths : tourismEvans, Virginia20152
911CD 0796Career paths : information technologyEvans, Virginia20162
912CD 0797Career paths : accountingTaylor, John20152
913CD 0798บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา : ทวยราษฎร์จงรักล้ำปิตุรงค์กระทรวงศึกษาธิการ25591
914CD 0799เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
915CD 0800จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ25562
916CD 0801จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556กรมศิลปากร25581
917CD 0802รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
918CD 0803จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25581
919CD 0804จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม25581
920CD 0805หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558กรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25591
921CD 0806หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรตินวมินทราธิราชและบรมราชินีนาถสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25572
922CD 0807เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์เพ็ญใจ สินเสมอสุข25592
923CD 0808ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
924CD 0809Barron's SAT subject test : math level 1Wolf, Ira K.20161
925CD 0810ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
926CD 0811สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช25595
927CD 0812Career paths : medicalEvans, Virginia20141
928CD 0813Career paths : art and designEvans, Virginia20151
929CD 0814Career paths : engineeringLloyd, Charles20151
930CD 0815Career paths : physiotherapyEvans, Virginia20151
931CD 0816สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25571
932CD 0817TOEIC practice examsLougheed, Lin20172
933CD 0818กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
934CD 0819Infotech : English for computer users : audio CDRemacha Esteras, Santiago20082
935CD 0820เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25612
936CD 0821ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEICอี กี แทก25602
937CD 0822ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น : สำหรับครูสอนภาษาอลิสา วานิชดี25582
938CD 0823เชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
939CD 0824อุทัยธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
940CD 0825เชียงรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
941CD 0826อุตรดิตถ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
942CD 0827ลำพูนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
943CD 0828แม่ฮ่องสอนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
944CD 0829พะเยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
945CD 0830แพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
946CD 0831เพชรบูรณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
947CD 0832สุโขทัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
948CD 0833พิจิตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
949CD 0834น่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
950CD 0835ลำปางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
951CD 0836ตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
952CD 0837กำแพงเพชรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
953CD 0838พิษณุโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
954CD 0839นครสวรรค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
955CD 0840นครพนมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
956CD 0841หนองบัวลำภูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
957CD 0842สกลนครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
958CD 0843มุกดาหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
959CD 0844ร้อยเอ็ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
960CD 0845ขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
961CD 0846เลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
962CD 0847อุบลราชธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
963CD 0848นครราชสีมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
964CD 0849หนองคายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
965CD 0850บุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
966CD 0851กาฬสินธุ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
967CD 0852ชัยภูมิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
968CD 0853อำนาจเจริญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
969CD 0854ยโสธรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
970CD 0855อุดรธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
971CD 0856ศรีสะเกษการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
972CD 0857มหาสารคามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
973CD 0858สุรินทร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
974CD 0859นครปฐมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
975CD 0860กาญจนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
976CD 0861ราชบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
977CD 0862พระนครศรีอยุธยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
978CD 0863สมุทรสงครามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
979CD 0864สิงห์บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
980CD 0865ลพบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
981CD 0866ระยองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
982CD 0867สมุทรปราการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
983CD 0868เพชรบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
984CD 0869อ่างทองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
985CD 0870กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
986CD 0871ตราดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
987CD 0872ประจวบคีรีขันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
988CD 0873ปทุมธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
989CD 0874ปราจีนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
990CD 0875ฉะเชิงเทราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
991CD 0876ชลบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
992CD 0877สระบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
993CD 0878จันทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
994CD 0879ชัยนาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
995CD 0880นนทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
996CD 0881สุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
997CD 0882สมุทรสาครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
998CD 0883สระแก้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
999CD 0884นครนายกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1000CD 0885ระนองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1001CD 0886สงขลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1002CD 0887นราธิวาสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1003CD 0888พัทลุงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1004CD 0889พังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1005CD 0890ปัตตานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1006CD 0891สุราษฎร์ธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1007CD 0892กระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1008CD 0893ตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1009CD 0894ยะลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1010CD 0895ภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1011CD 0896ชุมพรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1012CD 0897สตูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1013CD 0898นครศรีธรรมราชการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1014CD 0899Thai easy learningเด็กดีมีเดีย25624
1015CD 0900การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยยุทธ ไกยวรรณ์25622
1016CD 0901สอบติดพิชิต TOEFL iTPกิตติ์ จิรติกุล25622
1017CD 0902English for nursing 1Wright, Ros20182
1018CD 0903English for nursing 2Wright, Ros20152
1019CD 0904English for tourist guidesLertporn Parasakul20192
1020CD 0905จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชนกรมศิลปากร25632
1021CD 0906การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรด้วย SPSSยุทธ ไกยวรรณ์25632
1022CD 0907ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1023CD 0908ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
1024CD 0909ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1025CD 0910ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
1026CD 0911ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกองทัพเรือ25622
1027CD 0912การอ่านทำนองร้อยกรองไทยนันทา ขุนภักดี25632
1028CD 0913จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรกรมศิลปากร25644
1029CD 0914พลังแผ่นดินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25602
1030CD 091570 stories of fatherบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)25601
1031CD 0916คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์25591
1032CD 0917สร้างสารพัดเอกสารด้วย Excel+Word+PowerPointอนรรฆนงค์ คุณมณี25531
1033CD 0918จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี25572
1034CD 0919รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สำนักการพยาบาล25572
1035CD 0920จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550กรมศิลปากร25522
1036CD 0921เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรมศิลปากร25511
1037CD 0922ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย25511
1038CD 0923English for tourismมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย25541
1039CD 0924Nursing care of children : principles & practiceJames, Susan Rowen20071
1040CD 0925Lippincott's Q&A review for NCLEX-RNBillings, Diane McGoven20111
รวมทั้งสิ้น 1928 แผ่น