ขอเชิญอ่าน EBOOK ฟรี !!!

แหล่งรวมไฟล์ PDF eBooks ที่มีจำนวนมากถึง 81,851,725 eBooks ดาวน์โหลดฟรี ไม่จำกัด อ่านได้ที่ Link: https://www.pdfdrive.com  ครอบคลุมสาขาวิชา ได้แก่ การศึกษา ศิลปะ ชีวประวัติ ธุรกิจและอาชีพ เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม นิยายและวรรณกรรม สุขภาพและฟิตเนส ไลฟ์สไตล์  การเมือง กฎหมาย ศาสนา วิทยาศาสตร์และการวิจัย เทคโนโลยี  นอกจากนั้นสามารถรับหนังสือยอดนิยมไปอ่านฟรีได้ทางกล่องจดหมายของคุณ เพียงกรอกอีเมล์เท่านั้น

 

eBooks อ่าน ฟรี ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา  ได้แก่ ศิลปะ ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมและอื่น ๆ เข้าถึงแพลตฟอร์มได้ที่: Cambridge Core ( www.cambridge.org/core )  
หรือ https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access