ตาราง ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ณ อาคารวิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด
ระหว่างวันที่ 18-22, 25-29 กันยายน 2560
** หมายเหตุ 1. จำกัดการลงทะเบียน รอบละ 40 คน เท่านั้น
                 2. หากนักศึกษามีความประสงค์จะเปลี่ยนรอบเข้าอบรม สามารถคลิกลงทะเบียนรอบใหม่ที่ต้องการได้ทันที โดยไม่ต้องดำเนินการลบข้อมูลเก่า ที่ลงทะเบียนไปก่อนแล้ว
                 3. เมื่อนักศึกษาทำการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าร่วมโครงการ ตามวันและเวลาที่ระบุ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่
เวลา
โปรแกรมอบรม
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
อังคารที่ 26 ก.ย. 60
09.00-10.00 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
10.00-11.00 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
13.30-14.30 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
14.30-15.30 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
         
พูธที่ 27 ก.ย. 60
09.00-10.00 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
10.00-11.00 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
13.30-14.30 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
14.30-15.30 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
         
พฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 60
09.00-10.00 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
10.00-11.00 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
13.30-14.30 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
14.30-15.30 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
         
ศุกร์ที่ 29 ก.ย. 60
09.00-10.00 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
10.00-11.00 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
13.30-14.30 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ
 
14.30-15.30 น.
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน
พิมพ์รายชื่อ