มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ชุมชนนักสืบค้น รอบรู้อาเซียนสืบค้นหนังสือ/วารสาร  กรุงเทพเมืองหนังสือโลก

 

Member Login : Renew

 

Ask A Librarian | Register

"Welcome to Learning Resource Center and Library"

            

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เปิดบริการถึงเวลา 22.00 น. ระหว่างวันที่ 6-10 และ 13- 17 มิถุนายน 2559 เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน อ่านหนังสือ ในวันเวลาดังกล่าว

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ปิดบริการ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ใช้งานฐานข้อมูล SPORTDiscus with Full Text ฟรี !! ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านใช้งานโปแกรม Turnitin โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ผ่าน URL : http://turnitin.com/

คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด....

..............................................................................................................................................................

ภาพโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด”

ทำเนียบนามโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด”

 

 

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด....

 

 CD-ROM

More...

 

All Item

 

...........................................................................................

 

...........................................................................................